Sun Tzu Savaş Sanatı Kitabı

Sun Tzu Savaş Sanatı Kitabı Konu ve Yorum

Sun Tzu isimli bilge bir general yaklaşık 2500 yıl önce Savaş Sanatı isimli bir eser kaleme almış. Fakat enteresan bir şekilde özünde savaş taktikleri ile ilgili olan bu kitap, bize gündelik hayatımızla ilgili birçok öğüt veriyor:

  • İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler.
  • Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın.
  • İnsan doğası gereği zora düşmedikçe, yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz.
  • Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler, kazanma ustası olanlar korkmazlar, akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.

Bu üstte örnek verdiğim sözler, hayatın doğal akışına vurgu yapar gibi gözükse de, aslında savaşla ilgili taktiksel önerilerin bir parçası… Bir de direk olarak savaş meydanlarında kullanılması öğütlenen taktikler var:

  • Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun.
  • Düşmana savaşmadan boyun eğdirmek, maharetin doruk noktasıdır.
  • Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir, ancak zafer yolunu açan stratejimi bilemezler.

Özsöz Kısmına Dikkat!

Bu yazıda kitabın içeriğinden dışında girişindeki önsöz mahiyetinde bir yazı parçasına da dikkat çekmek istiyorum. Sun Tzu’nun eseri olan Savaş Sanatı adlı kitabı orjinal dilinden İngilizceye çeviren yazar çok önemli bir karşılaştırma yapmış.

Savaş Sanatı Kitabından Tıp Örneği

— alıntı 1 —

Adı Çin’de tıp bilimi ile özdeşleşecek kadar ünlenmiş bir hekim hünerlerini merak eden bir efendiye şunu anlatmış.

“En büyük ağabeyim hastalığın ruhunu daha şekillenmeden görüp uzaklaştırır. Bu nedenle adı evin dışına çıkmamıştır.

Ortanca ağabeyim hastalıkları daha çok başlangıcında sağaltır; bu nedenle onun adı da mahallenin dışına çıkmamıştır.

Bana gelince, ben damarları deler, ilaçları yazar, tene masajlar yaparım. Bu yüzden adım zaman zaman dışarı çıkıp efendilerin kulağına dek ulaşır”

— alıntı 1 —

Antik Çağlardan Gelen Bilgelik Sun Tzu

Yazarımız bu tıp öyküsünü, tamamen ayrı kulvarlarda olsa bile savaş sanatı tespitleriyle özdeşleştirmiş. Bunu da okuyucuya şu şekilde aktarmış:

— alıntı 2 —

Çinli tıp aliminin öyküsünde olduğu gibi, bilgi ve stratejinin en üst etkinliği, çatışkıyı tümden gereksiz kılmaktır. Sun Tzu der ki: “Savaşmaksızın başkalarının ordularını alt etmek hünerlerin en iyisidir” ve yine Sun Tzu’nun savaş sanatı öğütlerinde değindiği gibi savaş sanatlarında pek çok mertebe vardır.

Savaşçıların en iyisi, düşmanın planlarını açığa çıkartır; ikinci olarak bağlaşıklarını bozmak, üçüncü olarak da silahlı kuvvetlerine saldırmak gelir. En kötüsü ise kalelerini kuşatmaktır.

Tıpkı öyküdeki büyük kardeşin sağduyusu sayesinde çok az tanınması gibi, Sun Tzu eski çağlarda hünerli savaşçıların, zaferini kolay anlarda kazandığını, bu nedenle de, hünerli savaşçıların zaferlerinin kurnazlıklarıyla ünlenmediği ya da gözüpeklikleri nedeniyle ödüllendirilmediğini söylemektedir.

Sun Tzu reyiz: “Zoru kolayken tasarla, büyüğü henüz küçükken yap. Dünyanın en büyük işleri, henüz küçükken yapılmalıdır. Bu nedenle bilginler asla büyük olanı yapmazlar ve ululuklarına bu yolla ulaşırlar.”

— alıntı 2 —

Sun Tzu: Savaş Sanatı Kitabı

Sun Tzu Savaş Sanatı Kitabı
Sun Tzu Sözleri

Savaşlar henüz harp edilmeden önce kazanılır. (Doğru stratejiyi uygulayacak olan zaten galiptir)

Sun Tzu’dan Modern Zamanlara

Bu örneklere bakınca, tarihte şöhrete ulaşan nice komutanların; iş içinden çıkılmaz hale geldikten sonra kurnazlık veya cesaret ile işi kotardıklarını daha iyi kavrıyoruz.

Sun Tzu‘nun şu sözü de çok önemli “Savaşlar henüz dövüş başlamadan kazanılır.” Bu öneriyi savaş öncesi hazırlıklarının iyi yapılması gerektiği yönünde yorumlayabiliriz. Ancak savaşın içinde o kadar çok değişken var ki, kazananın kim olacağını çoğu zaman önceden kestirmek çok zor.

Zira savaşta ordunun büyüklüğü veya ekipman üstünlüğünün, mutlak bir zaferin garantisi olmadığı defalarca kanıtlanmıştır. Bunlara en güzel örneklerden biri, Amerika’nın kaybettiği Vietnam Savaşı’ydı.

Türklerin tarihinde Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere birçok savaş, asker sayısı veya ateş gücü düşük ordular tarafından kazanıldı.

Tarihte çok yetenekli komutanların, çok kritik savaşlarda başarısızlığa uğramışlığı ve hatta şöhretini çöpe atmışlığı vardır. Ne kadar güçlü olursanız olun, o gücü doğru yönde kullanamazsanız sonuç felaket oluyor. Tabi bir de sınırları bilmek lazım. “Taş yerinde ağırdır” atasözünde

Adolf Hitler

Nitekim ikinci dünya savaşı sırasında Adolf Hitler onca yetenekli generali varken bile işin içinden çıkamamıştır. Çünkü işleri içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Özellikle de Rusya’ya saldırdığı Barbarossa Harekatı sonrasında…

Napoleon Bonaparte

Zira aynı hatayı bir asırdan biraz uzun bir zaman önce Napolyon Bonapart da yapar. Dönemin Avrupa fatihi Fransız ordusu, durduğu yerde büyük bir tehdit unsuru iken; Napolyon’un hırsı yüzünden Rusya kışında perişan olur.

Yıldırım Bayezid

Timur ile tersleşen ve gururu yüzünden göz göre göre Ankara Savaşı’nı kaybeden Yıldırım Bayezid de aynı şeyi yapmıştır belki kim bilir!

Enver Paşa

Koskoca Osmanlı İmparatorluğu‘nu getirisini, götürüsünü hesaplamadan I. Dünya Savaşı’nın içine sokan ve yüzbinlerce insanı ölüme yollayan Enver Paşa’ya ne demeli?!

İsmet İnönü

Bir de olumlu örnek verelim: bu öğretiye bakarak II. Dünya Savaşı yıllarında İsmet İnönü, insan öğüten bu savaşa girecek ortamın oluşmasına izin vermeyerek en iyisini yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu yazının sonunda dün ölüm yıl dönümü olan atamızı anmadan geçmemek gerek. Zira kendisinin her davranışı ve her sözü Sun Tzu gibi bilgelik içeriyor. Savaş alanındaki düşünceleri ve hareketleri en kısa zamanda, en az kayıpla, en iyi sonucu alabilmek ve sorunun temeline inebilmek üzerine yoğunlaşıyor. Zira bu sayede ateşin içine düşmüş bir halkı düzlüğe çıkarmasını bilmiştir.

Bıraktığı miras ise “Yurtta sulh, cihanda sulh” ve “Vatanın müdafaası mecburiyeti olmadıkça savaş bir cinayettir.”  sözleri ile gerekmedikçe savaşa kesinlikle girmemeyi öğütlüyor.

Sun Tzu Savaş Sanatı Kitap Yorumu by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *