Dördüncü Yüzyıl’da Roma İmparatorları Listesi

IV. Yüzyıl’da Roma İmparatorları

Dördüncü Yüzyıl’da Roma İmparatorları Listesi

Roma, M.Ö 27 yılında Augustus’un tahta çıkmasıyla, cumhuriyetten imparatorluğa evrildi. Kabaca M.S. 235 yılına kadar süren bir refah döneminin ardından, 50 yıl sürecek bir iç savaş dönemi yaşandı. İmparator Diocletianus, 285 yılında imparatorluğu rayına koymak için ekonomik, askeri ve siyasal reformları yürürlüğe koydu. Bununla da yetinmeyerek, adil bir güç paylaşımını öngören Tetrarşi‘yi (dörtlü yönetim) getirdi.

Tetrarşi ilk başlarda başarılı olduysa da, pratikte 4 ayrı imparatorun hüküm sürdüğü bir ortamda sürtüşmeler kaçınılmazdı. Oyunun kurallarını en başarılı şekilde uygulayan Konstantin (Constantinus), tüm rakiplerinden kurtularak, gücü tekrar tek elde toplamayı başardı.

Konstantin, yaptığı reformlarla Roma İmparatorluğu‘nun pusulasını tamamen doğuya çevirdi. Başkenti Roma’dan, kendi adıyla kurduğu Konstantinopolis kentine taşıdığı gibi, Hristiyanlığı kabul eden ilk imparator olarak da tarihe geçti. Antik Roma‘nın, Bizans‘a evrilmesinde en büyük kilometre taşı olan Konstantin ve halefleri, yazımızın ana temasını oluşturuyor.


Dördüncü Yüzyıl’da Roma İmparatorları Listesi

  • Roma İmparatoru I. Constantinus (Konstantin veya Konstantinos)
  • Roma İmparatoru II. Konstantius (Constantius)
  • Roma İmparatoru Julianus (Julian the Apostate)
  • Roma İmparatoru Jovianus (Jovian)
  • Roma İmparatoru I. Valentinianus (Valentinian I)
  • Roma İmparatoru Valens (Flavius Iulius Valens)
  • Roma İmparatoru Gratianus (Gratian)
  • Roma İmparatoru II. Valentinianus (Valentinian II)

Constantinian Hanedanı

  • Roma İmparatoru I. Constantinus (Konstantin)

İmparator Konstantin, sırasıyla Maxentius ve Licinius gibi rakiplerini yenilgiye uğrattıktan sonra tek başına tahta geçti. 20 yıla yakın süren bu mücadele sırasında, uzun yıllarını Batı Avrupa’da geçirmişti. Ancak yönetimi tek elde topladıktan sonra, yüzünü tamamen Doğu’ya döndü. O dönemde imparatorluğun en önemli şehirleri olan Roma, Sirmium, Nicomedia, Antiochia ve Alexandria yerine, kendi adına bir şehir kurmak istedi.

Byzantium’un Stratejik Önemi

Licinius ile Adrianople (Edirne) ve Chrysopolis‘te (Üsküdar) yaptığı iki savaşta, eski bir Yunan yerleşkesi olan Byzantium‘un stratejik konumu ilgisini çekmişti. İmparatorluğun iki ön cephesi olan Ren Nehri kıyılarına ve Suriye‘ye kolayca geçiş sağlayan bu şehir, aynı zamanda doğal bir savunma hattına sahipti.

Byzantium‘u kuşatacak olan bir donanmanın Karadeniz veya Akdeniz kıyılarından fark edilmeden yaklaşması mümkün değildi. Ayrıca bir yarımada olduğu için, karadan yapılacak bir saldırıya 3 taraftan kapalıydı.

Tarihi binlerce yıl geriye giden Mitolojik Tanrıları terk edip, tek Tanrılı bir dini getirmeye hazırlanan Konstantin, eski düzenin simgesi olan Roma‘ya pek itibar etmiyordu. O dönemlerde küçük bir kasaba görünümünde olan Byzantium ise adeta işlenmeye hazır bir elmas gibi parlıyordu. Read More

blank

Diocletianus ve Roma’da Tetrarşi Dönemi

Diocletianus ve Tetrarşi Dönemi

Diocletianus ve Roma’da Tetrarşi Dönemi (Dört İmparator Yönetimi)

Julius Caesar’ın evlatlığı Octavius “Augustus” adı ile tahta çıktıktan sonra, Roma İmparatorluğu uzun süren bir yükselme dönemi yaşadı. Nerva–Antonine hanedanı ile zirveye çıkan refah dönemi (96–192), Severus hanedanı zamanında da iniş çıkışlarla da olsa devam etti. (193–235).

M.S. 235 yılında Severus hanedanının son üyesi olan Alexander Severus, kendi ordusu tarafından infaz edilince; uzun bir süre (235-285) Roma‘da terör estirecek olan “Kriz Dönemi” başladı. 50 yıl süren bu kriz döneminde imparatorlar birbiri ardına suikaste uğradı ve birkaç yıldan fazla tahtta kalamadılar.

Bu uzun süreli kaos dönemini bitiren kişi ise Diocletianus (İng. Diocletian) isimli imparator oldu. Kaos döneminin son imparatoru olan Carus‘un ordusunda süvari komutanı olan Diocletian, savaş meydanlarındaki başarısı sayesinde merdivenleri hızla tırmanmış bir subaydı.

Carus’un beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle, oğlu Carinus (ve Numerius) kontrolü ele aldılar. Ne var ki, Roma’nın önde gelenleri ve ordunun en popüler generali olan Diocletianus, Carus’un oğullarını istemiyordu. Bu sebeple Sırbistan yakınlarında vuku bulan Margus Savaşı‘nda kozlarını paylaştılar. Carinus savaşta öldü ve kardeşi Numerius da -muhtemelen- suikaste uğradı.

Nihayet, 284 yılında Diocletianus, Roma İmparatoru olarak tahta çıktı. Yaklaşık 20 yıl sürecek ve imparatorluktan gönüllü olarak feragat etmesiyle sonlanacak bir dönem başlıyordu. Nevi şahsına münhasır bir adam olan Diocletian, Roma tarihinde kendi rızasıyla tahttan inen ilk kişiydi. Erguvan rengi imparatorluk cübbesini çıkarıp, Hırvatistan‘ın Split şehrindeki sarayının bahçesinde lahana yetiştirdiği bir emekliliği olacaktı. Read More

blank

Tarihteki En Önemli Filozoflar ve Sözleri

Tarihteki En Büyük Filozoflar

Bu yazıda dünya edebiyat tarihine ismini altın harflerle kazımış olan filozofların kısaca hayat öykülerini ve eserlerini liste halinde bulabilirsiniz.  Antik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar felsefe tarihine geçmiş olan tarihteki en önemli filozoflar hakkında özet bilgi sunmaya çalıştık. Felsefeye meraklı okurlara ilham vermesi dileğiyle yazımıza başlayalım. Read More

blank

İstanbul’un En Keyifli Yürüyüş Rotaları

Dünyanın neresinde giderseniz gidin, köklü bir geçmişe sahip şehirleri gezmenin en güzel yolu yürümektir. Roma, Barselona, Paris gibi şehirlerde yürümek ne kadar gerekliyse, İstanbul’da da o kadar gereklidir. İstanbul’un keyifli yürüyüş rotaları bazı yönleri ile bu dünya markası şehirlerin bile önüne geçer.

İstanbul’u dünyanın diğer şehirlerinden ayıran en önemli özellik, iki kıta üzerine kurulmuş olmasıdır. Ancak bunu sadece bir coğrafi özellik olduğunu söyleyemeyiz. Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak uzanan İstanbul, hem aynı işlevi gören Anadolu’nun bir küçük modeli, hem de iki kıtanın harmanıdır.

İstanbul’da hem Avrupa, hem de Asya (özellikle Orta Doğu) motiflerini görmek için çok da uzağa gitmek de gerekmez. Sultanahmet’ten başlayan ve Galata Köprüsü aracılığı ile Karaköy’de biten kısa bir yürüyüş bile size bu dediklerimi kanıtlayacaktır. Read More

blank

Hitit Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte Hitit Medeniyeti

Hitit Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Hititler, Anadolu‘nun kalbinde parlak bir uygarlık inşa etmeyi başarmış bir medeniyettir. Kendi dönemlerinde yaşamış olan Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden farklı olarak, Hititlerin geniş çaplı tarım arazileri yoktu. Bu sebeple kitlesel tarımın getirdiği olanaklara sahip değillerdi.

Antik Mısır‘ın verimli Nil Nehri, Mezopotamya‘nın Fırat ve Dicle nehirleri; bu topraklar üzerine kurulmuş medeniyetleri adeta ihya ettiler. Hititler ise dağların arasında uzanan dar nehir yataklarında tarım yapmakla yetinmek zorundaydı. Buna rağmen, köklü medeniyetlere meydan okuyacak bir güce erişmeyi başardılar. Read More

blank

Hocapaşa Kültür Merkezi ve Sema Gösterisi

Hocapaşa Kültür Merkezi

Hocapaşa Kültür Merkezi ve Mevlevi Sema Gösterisi Hakkında Bilgi

13. Yüzyıl‘da Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya‘da yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi, insanlığa zengin bir kültürel miras bıraktı. Bir filozof, şair ve kanaat önderi olan Mevlana‘nın bilgelik dolu sözleri ve eserleri, dünyanın her yerinde halen büyük ilgi görüyor.

Mevlana’nın öğretisinin takipçileri olan Mevlevi Dervişleri, günümüzde Mevlana’nın anısını taze tutuyorlar. Mevlana’nın kurucusu olduğu Tasavvuf Felsefesi, sema ayinleri ile pekiştirilerek yaşatılmaya devam ediyor. Dervişlerin Allah sevgisine odaklanarak kendi etraflarında döndükleri Sema Gösterisi‘nin en muhteşem örneği, her yıl Şeb-i Arûs Törenleri bünyesinde Konya‘da sergileniyor.

Ancak Konya‘ya gidemeyenler için de, İstanbul’da Sema Gösterisi‘nin güzel örneklerini izlemek mümkün. Sema Gösterisi denilince, akla gelen başlıca iki mekan var. Bunlardan biri Beyoğlu’ndaki meşhur Galata Mevlevihanesi iken, bir diğeri ise Sirkeci’deki Hocapaşa Kültür Merkezi. Read More

blank

Macellan Kimdir Kısaca Hayatı ve Buluşları

Ferdinand Macellan Kimdir?

Macellan Kimdir, Kısaca Hayatı ve Buluşları Hakkında Özet Bilgi

Ferdinand Macellan 1480 yılında Portekiz‘de doğdu. Çocukluk yaşlarından itibaren denizcilikle iç içe olan Macellan, dümencilik ve haritacılık konularında uzmanlaştı. 20’li yaşlara geldiğinde, denizlerde büyük filoları yönetiyor ve savaşlara giriyordu.

Kutsal Roma İmparatoru V. Charles (Şarlken) tarafından desteklenen Macellan, Hindistan‘a gitmek için mümkün olan en kısa yolu bulmak istiyordu. Kendisinden önce bu işe girişmiş olan Kristof Kolomb, Hindistan’a gitmek isterken Karayip Adaları‘na çıkmış ve Amerika kıtasını keşfetmişti. Macellan’ın amacı ise Pasifik Okyanusu‘nu aşmaktı. Read More

blank

Rönesans Dönemi Sanatçıları ve Bilim Adamları

Rönesans Dönemi Hakkında Özet Bilgi

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Sanatçıları, Bilim Adamları ve Eserleri

Rönesans Dönemi Kısaca Nedir?

Rönesans denilen sanatsal akım, 14. ve 17. Yüzyıllar arasında Avrupa‘da yaşandı ve büyük bir kültürel atılıma sebep oldu. “Renaissance” kelimesi “Yeniden Doğuş” anlamına gelir ve Antik Yunan-Roma kültürünün yeninden canlanması anlamındadır.

Rönesans tarihi İtalya‘dan başlamış ve tüm Avrupa‘da farklı kulvarlarda kendini göstermiş. Antik Çağ‘ın en önemli kazanımlarından felsefe, bilim, edebiyat ve sanatın yeniden canlanmasına vesile olmuş. Uzun yıllar boyunca Kilise tarafından baskılanan bu ilimler, Rönesans döneminin usta sanatçıları tarafından daha da ileri götürülmüş.

Rönesans’ın etkileri yüzlerce yıl boyunca Avrupa‘nın tüm köşelerine yayılmış ve muhteşem ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar, bilim adamları ve yazarlar ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Dilerseniz bu yazıda Rönesans döneminin en önemli sanatçılarına bir göz atalım. Rönesans tarihine anlam katmış olan en ünlü ressamları ve onların tablolarını kısaca gözden geçirelim. Read More

blank

İstanbul’da Bizans Dönemi Eserleri ve Yapıları

İstanbul’da Bizans döneminden kalan birçok tarihi eser ve harabe haline gelmiş yapı var. Bunların arasında Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı gibi hepimizin bildiği eserler olduğu gibi, Tarihi Yarımada’nın uzak köşelerinde kalmış olan gizemli yerler de var. Bu yazıda İstanbul’daki Bizans dönemi eserleri arasından en önemli olanlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Keyifli okumalar dilerim!

İstanbul’da Amaca Yönelik Kültür Turları Hakkında

İstanbul, milattan önce 660 yılına kadar uzanan geçmişiyle, dünya tarihinin en önemli şehirlerinden biri. Antik Yunan kenti Byzantion ile başlayan tarih koşusu, Roma ve Bizans döneminde Konstantinopolis, Osmanlı döneminde ise Konstantiniyye ve Dersaadet olarak devam etti. Resmi tarihi 2700 yıla yaklaşan bu şehir, bırakın dışarıdan gelen insanları; içinde yaşayanların bile tam olarak kavrayamadığı bir tarihsel derinliğe sahip.

İstanbul’a gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği turlar, genelde Sultanahmet ve çevresindeki en önemli yapıları içeren yürüyüş turları oluyor. Bu turların kapsamlı ve eğitici olduğu elbette tartışılmaz bir gerçek. Ancak birbirinden tamamen farklı tarih dilimlerinde inşa edilen ve farklı kültürleri yansıtan yapıları içerdiğini de vurgulamak gerekiyor.

Oysa İstanbul’da Bizans Tarihi veya Osmanlı Tarihi gibi tek bir alana odaklanan turlara katılmak ve mümkünse bu konuyu uzmanından dinlemek size büyük bir kültürel kazanım sağlayacaktır. Read More

blank

İstanbul’un En İyi Spa Merkezleri 2021

İstanbul Lüks Spa Merkezleri

İstanbul’un En İyi Spa Merkezleri ve Otelleri

Latince bir kelime olan ve ‘sudan gelen sağlık’ anlamına gelen “Spa” günümüzde modern vücut sağlığı merkezlerini tanımlıyor. Stresli iş ortamı ve şehir hayatından bunalan insanlara bir nebze olsun nefes aldıran Spa merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Çoğunlukla otellerin bünyesinde açılan ve masaj, hamam, sauna gibi hizmetler veren Spa merkezleri; müşterilerine lüks ve konforlu bir ortam sunma konusunda birbiri ile yarışıyor. Haliyle hangisini seçeceğiniz konusunda bir tereddüte kapılabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak için İstanbul’da en iyi SPA merkezleri listesi hazırladık. Sizlere yararlı olmasını umarak yazımıza başlayalım. Read More