Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Askerleri, Bayrağı Ve Haritası

Türkler, Orta Asya’nın ovalarında uzun yıllar at koşturdular ve birbirinden büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşmaya yatkın topluluklar olan Türk boyları, Moğollar ile asırlarca yan yana yaşadılar. Moğollar ve Türkler, kâh evlilik bağı ile yakınlaşıp, omuz omuza savaşmış, kâh birbirlerine karşı kavgaya tutuşmuşlardır.

Selçuklu Devleti Askerleri Bir Minyatürde Böyle Betimlenmiş
Selçuku Askerleri Minyatür

Çin Seddi

Çin Seddi adıyla bilinen uçsuz bucaksız koruma duvarı, Türk ve Moğol akıncılarının bitmek bilmeyen saldırılarına önlem olarak inşa edilmiştir.

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya Doğru Göç Etmesi

11.Yüzyıl’da Orta Asya’dan, Batı istikametine göçen Türk boyları, Pers (İran) topraklarındaki İsfahan kentinde güçlü devlet yapısı ile dikkat çeken ve askeri anlamda güçlü bir İmparatorluk kurmuştur.  Tarihte Büyük Selçuklu Devleti ismiyle anılan bu devlet, Bağdat’ta ikamet eden Abbasi halifesi tarafından İslam’ın savunucusu ve hamisi ilan edilmiş ve İslam’ın tüm kutsal şehirlerini koruması altına almıştır.

  • İlginizi çeken harita veya amblemi bilgisayarınıza indirmek için alttaki mavi linki tıklayınız.
Dünyada Seljuq Turks Olarak Bilinen Selçuk Türklerinin Göç İstikameti Haritası
Malazgirt Savaşı Döneminde Selçuklu Devleti Ve Bizans Haritası

Selçuklu Devletinin Bizans Kapılarına Dayanması

Abbasi Halifesi, aynı zamanda Selçuklu Padişahı Tuğrul Bey’e, “Doğu ve Batı’nın Sultanı” unvanını bahşetti. Bu unvan, Selçuklu armasında ve bayrağında bulunan çift başlı kartal ile perçinlendi. Doğu ve Batıya aynı anda bakan çift başlı kartal, o dönemde sadece Avrupa, Asya ve Afrika’dan oluşan Dünya’nın hakimi anlamına geliyordu.

Tuğrul Bey döneminde başlayan Büyük Selçuklu Devleti’nin toprak kazanımları, kendisinden sonra gelen Sultan Alp Arslan döneminde zirveye ulaştı. Bunun üzerine dönemin süper güçlerinden olan Bizans İmparatorluğu ile savaş kaçınılmaz hale geldi.

Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu Padişahı Alp Arslan Ve Selçuklu Askerleri
Malazgirt Meydan Muharebesi
Malazgirt Meydan Muharebesinde Selçuklu Sancaktarları Ve Selçuklu Bayrağı
Büyük Selçuklu Devleti Bayrağı Ve Armasındaki Çift Başlı Kartal
Malazgirt Savaşının Kaderini Değiştiren Selçuklu Atlı Askerleri Süvariler
Selçuklu Süvarisi

Malazgirt Meydan Muharebesinde Selçuklu Devleti

Malazgirt Meydan Muharebesi, Türkler ve Avrupalılar açısından tarihin gidişatını değiştirmiş ve Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır. 1071 yılında Sultan Alp Arslan’ın Selçuklu ordusu ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in askerleri, Türkiye’nin en doğusunda bulunan Malazgirt Ovası‘nda karşı karşıya geldiler.

Bizans ordusu, Selçuklu ordusundan sayıca oldukça üstündü. Ancak Selçuk ordu yapısının çoğunlukla atlı süvarilerden oluşması ve bu atlıların gelişmiş hareket kabiliyeti, Alp Arslan’a büyük bir avantaj sağladı.

Malazgirt Savaşı iki ordu arasında geçen çok çetin bir savaş oldu. Çünkü iki taraf için de bir ölüm kalım savaşı gibiydi. Nihayetinde, Bizans İmparatoru Romen Diyojen, Selçuklu ordusu tarafından esir alındı ve Selçuklu Türkleri bu savaşın neticesi olarak Anadolu’yu iç kısımlarına kadar hızla fethettiler. Selçuklu İmparatorluğu, günümüz Türkiye’sinde bulunan toprakların büyük bir kısmını ele geçirdi.

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

 

Büyük Selçuklu Devleti Bayrağındaki Çift Başlı Kartal Arması
Çift Başlı Kartal
Doğu Ve Batının Hakimi Manasına Gelen Selçuklu İmparatorluğu Çift Başlı Kartalı
Büyük Selçuklu Kartalı
Selçuklu Devleti Ordu Yapısının Temelini Oluşturan Atlı Askerler
Selçuklu Ordusu Süvarileri
Selçuklu Devletinin Çift Başlı Kartal, Ok ve Yay İçeren Bayrağı
Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası
Selçuklu Bayrağı
Selçuklu Devleti Okçu Sınıfı Bayrakta Bile Temsil Edilecek Kadar Önemliydi

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu Askerleri Ve Kıyafetleri
Selçuklu Ordusu Askeri Kıyafetleri

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Yükselme Dönemi ve Yıkılışı

Alp Arslan ve oğlu Melikşah döneminde gücünün  zirvesine erişen ve altın yıllarını yaşayan Selçuklu Devleti, 1192’de Melikşah’ın ölümünü takiben gerilemeye başladı ve kalabalık Haçlı seferlerinin oluşturduğu büyük baskı nedeniyle yıkıldı.

Büyük Selçuklu Devleti En Geniş Sınırları Türkçe Haritası
Selçuklu En Geniş Sınırlar

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Selçuklu İmparatorluğu’ndan kalan Türk boyları, Konya‘yı başkent ilan ederek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. Yine bir Selçuklu Sultanı tarafından yönetilen bu devletin halkı Anadolu’nun hem Müslüman, hem de gayri Müslim halklarından oluşuyordu. Büyük Selçuklu Devleti’nin miras alınan farklı inançlara hoşgörülü davranma geleneğini Anadolu Selçukluları tarafından sürdürüldü. Hakimiyet alanında bulunan Rum ve Musevi yurttaşlar ile birlikte göz kamaştıran bir medeniyet inşa edildi.

Mevlana Celaleddin Rumi gibi dünyaya mal olmuş bir Türk filozofu ve alimi bu dönemde ortaya çıktı.

Bu medeniyetten günümüzde muhteşem camiler, kervansaraylar, kiliseler ve sinagoglar kaldı. Selçukluların Anadolu’da inşa ettiği bu eserlerin en güzel örnekleri Erzurum, Sivas ve Konya şehirlerinde görülebilir.

Anadolu Selçuklu Devleti Haritası
Anadolu Selçuklu Devleti Haritası
Büyük Selçuklu Devleti Ve Bizans İmparatorluğu Harita
Bizans Ve Selçuklu Harita

Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılışı Üzerine Anadolu Beylikler Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışından ve parçalanmasından sonra, Anadolu’da beylikler dönemi başlamıştır. Bu beyliklerden bir tanesi de Osmanlı Beyliği‘dir. En büyük ve en güçlü beylik olmadığı halde, kurucu padişahlar olan Osman Bey ve oğlu Orhan Bey‘in doğru hamleleri ile büyüyüp, güçlendiler.

Osmanlı Beyliği, 3. Padişah olan I.Murad (Hüdavendigar) zamanında Avrupa’ya yayılmaya başlamıştı bile… I. Murad döneminde düzenli ordunun inşa edilmesi ile Osmanlılar yükselişe geçtiler. I. Murad tarafından Yeniçeri Ocağı‘nın faaliyete geçirilmesi ve topçu sınıfının kurulması ile Osmanlı Devleti‘nin ordusu, yenilmez bir savaş makinesi haline geldi. Nihayet Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul’u da fethederek bir cihan imparatorluğu oldu.

Beylikler Döneminde Anadolu Ve Osmanlı Beyliği Haritası
Osmanlı Devleti Beylikler Dönemi Haritası

Önerilen Tarih Temalı Blog Yazıları


Selçuklu Devleti Kuruluşu, Askerleri, Bayrağı, Arması, Ordusu, Savaşları Resimlerle Tarih

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası Blog Yazısı – Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *