Hindistan Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan Kültürü Hakkında Bilgi

Hindistan Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan; özgün kültürü, renkli kıyafetleri, hareketli dansları ve gizemli tapınakları ile her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Gerçekten kadim bir kültüre sahip güzel bir memleket. Türkiye’den hemen her acentenin Hindistan turları bulunmakta ve yılda binlerce Türk gezgin bu toprakları ziyaret etmekte… Öyleyse Hindistan seyahatinde yardımcı olacak bazı ipuçlarını gözden geçirmeye başlayalım.

Hindistan bize sadece mesafe olarak değil, sosyal ve kültürel anlamda da oldukça uzak bir ülke. Fakat yüzeyde görülen bu büyük farkların yanında, sayısı azımsanmayacak kadar çok ortak kültürel özellik de var. Bunun farkına varmak için Hindistan’da biraz zaman geçirmek ve insanları yakından tanımak gerekiyor.

Türkler ve Hintliler Arasında Kültürel Benzerlikler

Günümüzde Hindistan’da kullanılan ulusal dil ile Türkçe arasında az da olsa bazı benzerlikler bulunmaktadır. Bu da bazı Türk uluslarının (Gazneliler ve Babürlüler) Hindistan’da uzun yıllar hüküm sürmüş olmasından kaynaklanıyor.

Babür İmparatorluğu olarak bilinen devlet, Türk-Moğol soyundan gelen Müslüman hükümdarlar tarafından üç yüz yılı aşkın bir süre yönetilmiş. Bu uzun süreli imparatorluk, Hindistan topraklarında derin bir miras bırakmış. Bu mirasın en kıymetli incisi ise Şah Cihan’ın yaptırdığı Tac Mahal. Günümüzde Hindistan’da kültürel miras olarak bilinen hemen her yapısında Babürlerin imzası var. Read More

Delhi Jama Masjid Bahçesi

Hindistan Gezi Rehberi ve Seyahat Tavsiyeleri

Hindistan Gezi Rehberi

Hindistan Gezi Rehberi ve Seyahat Tavsiyeleri

Bu yazıyı, Hindistanın tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili kaleme aldığım tüm yazıların ana başlığı olarak tasarladım. Hindistan’a birkaç kez gitmiş bir tur rehberi olarak, öğrendiğim şeyleri Hindistan sevdalılarına aktarmak istiyorum.

Bu yazıyı okuduktan sonra, en altta bulunan linklerden, Hindistan ile ilgili konularda daha çok detaya inen başlıkları gözden geçirmenizi öneririm. Hindistan’ın tadını çıkarmanız ümidiyle, iyi seyahatler. Read More

blank

Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm

Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm

Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm Dinleri Hakkında Bilgi

Hindistan’ın toplum yapısını anlamak için, nüfusun dini inançlara göre dağılımına bir bakmak gerekir. Zira Hindistan deyince akla bir milyar takipçisi ile Hinduizm dini gelse de, dünyanın önde gelen Müslüman ülkelerinden çok daha büyük bir Müslüman nüfusu barındırır.

Hindistan yaklaşık 300 yıl boyunca İngiliz sömürge yönetimi altında kalmış ve II. Dünya Savaşı‘ndan sonra 1947‘de bağımsızlığını kazabilmiştir. Bağımsızlığın ardından, Hindistan bölünmüş ve içinden Pakistan gibi dev bir Müslüman ülke çıkmıştır. Ancak buna rağmen halen Hindistan’da yaşayan 130 milyon Müslüman vardır. Bu rakam Endonezya ve Pakistan‘dan sonra, dünyadaki en kalabalık Müslüman topluluktur.

Hindistan’ın bağrından Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi gizemli dinler çıkmıştır. Bunların içinden Budizm, Hindistan dışında çok büyük kitlelere yayılırken, Hindistan’da kendine pek alan bulamamıştır. Bunun sebebi de Hinduizm’in çok köklü bir din olarak bu topraklara iyice yerleşmiş olmasıdır.

Bu yazıda sizlere, Hindistan’dan dünyaya yayılan mistik dinler olan; Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm hakkında kısa ve özet bilgiler vermeye çalışacağım.

Read More

blank

Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi ve Gandi

Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi

Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi, Mahatma Gandi ve Bağımsızlık

İngilizlerin, Hindistan’a gelişi 17. Yüzyıl başlarına denk gelir. O yıllarda Babür İmparatorluğu halen ülkenin mutlak gücü konumundadır. Ayrıca İngilizler, Hindistan’a gelen ilk batılı devlet değildir. Portekizliler ile rekabet halinde olan İngilizler, Hindistan kıyılarında bir ticaret kolonisi kurmakla işe başlarlar.

Hindistan Başkentinin Çeyiz Olarak Verilmesi

Portekizliler, Hindistan’a çoktan yerleşmiş ve ticaret yapmaya başlamışlardır. Fakat İngilizlerin gelişinden rahatsız olmak şöyle dursun, 1661’de Mumbai şehrini İngiltere’ye, II. Charles ile evlenen Portekizli prensesin çeyizi olarak verirler. Bu süreçte elbette Hintlilerin fikri sorulmamıştır. 300 sene daha da sorulmayacaktır.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, 17.  Yüzyıl’ın hemen başında “British East India Company” adında bir şirket kurar ve İngiltere’nin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerinin tüm haklarını bu şirkete verir. Söz konusu şirket 250 sene boyunca Hindistan’ın yönetiminde etkili olur.

Hindistan’ı Sömürmek için İngiliz-Fransız Çekişmesi

18. Yüzyıl‘da İngilizler ve Fransızlar, Hindistan’ı sömürmek için büyük bir mücadele içine girerler. 1803 yılına gelindiğinde İngilizler uzun süren çekişmeden galip çıkmış ve Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi başlamıştır.

Babür İmparatorluğu‘nun da iyice güçsüz düşmesi ile İngilizler ülkenin tek ve mutlak gücü olurlar. Böl ve yönet politikasını kullanarak, birbirinden bağımsız Mihracelerin (Racalar) bölgesel güçler olarak yönettiği Hindistan’ı ustalıkla kontrol ederler. Read More

blank

Babür İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Babür İmparatorluğu Tarihi

Babür İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Anne tarafından Cengiz Han, baba tarafından ise Timur ile akraba olan Babür; etrafındaki tüm boyların yöneticilerini çağırıp bir ziyafet düzenler ve boyların kendi yönetimi altında birleşmesi ile imparator olur. Türk-Moğol karışımı bir soydan gelen ve Çağatay Türkçesi konuşan Babürlüler, Hindistan’a büyük bir miras bırakmıştır.

Humayun Dönemi Fikir Özgürlüğü

Babür eserini tamamladıktan kısa süre sonra ölür. Ardından tahta oğlu Humayun geçer. Ne var ki, Humayun babasının aksine basiretli bir politika yürütemez. Devlet işlerini dönemin etkili generali Sher Şah’a bırakır ve kendini afyon ile alkole verir.

Oldukça kötü bir yönetici olan Humayun’un döneminde çok geniş görüşlü olması sebebi ile fikir özgürlüğü ve felsefe yönünden ilerlemeler olur. Şah astrolojiye de çok düşkündür. Sarayının çatısından yıldızları izlediği bir gün, merdivenlerden yuvarlanarak ölür. Yerine ise oğlu Ekber geçer.

Ekber Şah ve Refah Dönemi

Ekber, altı imrapatorun hüküm sürdüğü yükseliş döneminin, en akılcı politika uygulayan yöneticisi olarak tarihe geçer. Farklı dinlere duyduğu sınırsız hoşgörü sayesinde, aslında bir işgalci güç konumunda olan Babür İmparatorluğu‘nun, Hindistan’da yerel halk tarafından da büyük oranda kabul görmesini sağlar.

Hinduizm başta olmak üzere, İslam dışındaki tüm dinlere mensup insanların ödediği ağır vergileri kaldıran Ekber, saraya bazı Hindu adetlerini sokmaktan çekinmez. Davranışları Müslüman halk arasında rahatsızlık yaratsa da dengeyi korumayı bilir. Yüzyıllar sonra Hindistan’a gelecek olan İngilizler de, din serbestisi yönünden onun izlediği yoldan giderler.

Ekber, başkent Agra’yı ihya eder. Önemli tarihi eserlerden Agra Kalesi’ni inşa eder. Aynı zamanda Agra’nın dışında yeni bir başkent kurar fakat bölgedeki su kıtlığından dolayı kenti terk eder. Fetihpur Sirki adındaki şehir, bugün hayalet bir kasaba gibi ıssız, fakat sapasağlam bir şekilde ayakta durur. Read More

blank

Hint Dinleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Hint Dinleri Hakkında Bilgi

Hint Dinleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Hindistan renkli kültürü ve festivalleri ile meşhur bir Asya ülkesidir. Hindistan toprakları üzerinde dünyanın tüm büyük dinleri temsil edilir ve yüzlerce yerel dil konuşulur. Nüfusu ise bir buçuk milyara yaklaşıyor. Hindistan ile ilgili serinin ilk yazısı olan Hindistan Tarihi ve Kast Sistemi isimli yazının devamıdır. Read More

blank

Hindistan Tarihi ve Kast Sistemi Hakkında Bilgi

Hindistan Tarihi ve Kast Sistemi

Hindistan Tarihi ve Kast Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

Profesyonel bir rehber olarak son yıllarda birçok kez Hindistan’a giden gruplara liderlik yaptım. 2010 yılına ilk gidişimden önc, Hindistan’ı biraz olsun anlayabilmek için bir sürü kitap okumam gerekmişti. Çünkü Hindistan iç içe geçmiş birçok kültürü barındırıyor. Toprakları üzerinde yüzlerce yerel dil konuşuluyor.

Hinduizm, Budizm gibi milyarlarca takipçisi olan iki büyük din bu topraklarda hayat bulmuş. Festivallerin, düğünlerin, eğlencelerin sonu yok. Fakat tüm bu renkli ve eğlenceli kültürün arka planında yatan derin bir muhafazakarlık da var. Onu da Hintlileri tanıdıkça fark ediyorsunuz.

Bir rehber için dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan bu büyük memleketi anlamak ve anlatmak kolay bir iş değildi. Çalışmaya başladığımda, akademik anlatımları sıkıcı bulduğum için Hindistan’da yaşamış ve yerel hayatı gözlemlemiş Türklerin kitaplarını edinmekle işe başladım.

Öyle ilginç detaylar vardı ki! Hindistan’a neden Bin Bir Renkler Ülkesi denildiğini çok daha iyi anladım. Okuyarak ve gezerek öğrendiğim her şeyi birkaç yazıda size aktarmaya çalışacağım. Read More