Dünyanın En Önemli Ressamları ve Tabloları

Dünyanın En Ünlü Ressamları

Özellikle Rönesans döneminin etkisiyle Avrupa‘nın İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerinde büyük bir sanat atılımı yaşandı. Dünyanın en önemli ressamları, sanat tarihinin en ünlü tablolarını ortaya koydular. Bu yazıda Rönesans dönemi sonrasında ortaya çıkan en kayda değer ressamları listelemeye çalıştık. Read More

blank

Tarihteki En Önemli Filozoflar ve Sözleri

Tarihteki En Büyük Filozoflar

Bu yazıda dünya edebiyat tarihine ismini altın harflerle kazımış olan filozofların kısaca hayat öykülerini ve eserlerini liste halinde bulabilirsiniz.  Antik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar felsefe tarihine geçmiş olan tarihteki en önemli filozoflar hakkında özet bilgi sunmaya çalıştık. Felsefeye meraklı okurlara ilham vermesi dileğiyle yazımıza başlayalım. Read More

blank

Macellan Kimdir Kısaca Hayatı ve Buluşları

Ferdinand Macellan Kimdir?

Macellan Kimdir, Kısaca Hayatı ve Buluşları Hakkında Özet Bilgi

Ferdinand Macellan 1480 yılında Portekiz‘de doğdu. Çocukluk yaşlarından itibaren denizcilikle iç içe olan Macellan, dümencilik ve haritacılık konularında uzmanlaştı. 20’li yaşlara geldiğinde, denizlerde büyük filoları yönetiyor ve savaşlara giriyordu.

Kutsal Roma İmparatoru V. Charles (Şarlken) tarafından desteklenen Macellan, Hindistan‘a gitmek için mümkün olan en kısa yolu bulmak istiyordu. Kendisinden önce bu işe girişmiş olan Kristof Kolomb, Hindistan’a gitmek isterken Karayip Adaları‘na çıkmış ve Amerika kıtasını keşfetmişti. Macellan’ın amacı ise Pasifik Okyanusu‘nu aşmaktı. Read More

blank

Arşimet Kimdir Kısaca Hayatı ve Buluşları Bilgi

Arşimet (Archimedes) Kimdir?

Bu yazıda Antik Çağ‘da yaşamış en ünlü bilim insanlarından Arşimet’in buluşları hakkında maddeler halinde bilgi bulabilirsiniz. Yazı içerisinde Arşimet kısaca kimdir? Neyi icat etmiştir ve buluşları nerede kullanılmıştır? gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Dünyanın en önemli mucitlerinden olan Arşimet hakkında kısa ve özet bilgiler arayanlara faydalı olması dileğiyle yazımıza başlayalım. Read More

blank

Farabi Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

Ünlü İslam Bilgini Farabi Kimdir?

Farabi kimdir, Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Bilgi

İslam tarihinde kimi tarihçilerin İslam Rönesansı diye adlandırdıkları bir dönem bulunuyor. 8. ve 13. Yüzyıl‘lar arasındaki bu dönem aynı zamanda Altın Çağ olarak da bilinir. Bu dönemde İslam dünyasında felsefi ve bilimsel alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri olan Farabi, hem bilimde hem de felsefede kendini kanıtlamış büyük İslam alimleri arasında yer almaktadır.

Farabi, İslam aleminin en büyük filozoflarından ve bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Fen bilimlerine, klasik mantığa, matematiğe, tıbba ve sosyolojiye ciddi katkıları olmuştur. Diğer yandan müziğin gelişimine yaptığı katkılar da, müzik tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Platon ve Aristo’nun felsefesini benimseyerek, bu öğretileri İslam ile bağdaştıran bir “Yeni Platoncu” olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Read More

blank

Mevlana Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

Mevlana Kimdir?

Mevlana Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Mevlana adıyla bilinen Celaleddin Rumi, yalnızca Müslümanlar’ın değil, farklı dinlerden birçok insanın saygı gösterdiği ve fikirlerine önem verdiği bir İslam bilginidir. Tasavvuf düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte, fikirleri yaşadığı sınırları aşmış ve tüm dünyaya ulaşmıştır. Öyle ki 2007 yılı UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” ilan edilmişti. Mevlana’nın Konya’da bulunan türbesi her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler almaktadır.

Mevlevilik öğretisi, Mevlana’nın ilkelerine ve öğretilerine göre şekillendiyse de Mevlana bir tarikat kurucusu olarak kabul edilemez. Zira Osmanlı’nın düşünsel hayatında önemli bir yere sahip olan Mevlevi tarikatı, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından, onun ölümünden sonra kuruldu. Mevlevi Dergâhı‘nın temelinde bulunan bu düşünceler günümüzde de birçok kişiyi etkilemeye devam etmektedir. Read More

blank

Kopernik Kimdir, Kısaca Hayatı ve Buluşları

Nikolas Kopernik Kimdir?

Nikolas Kopernik Kimdir, Kısaca Hayatı ve Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘dan beri evrenin merkezinde dünyanın olduğuna inanılıyordu ve bu görüş tartışmaya açık değildi. Nikolas Kopernik ise bu tabuyu ilk sorgulayan kişi oldu ve araştırmaları ile yanlışlığını kanıtladı.

Çizdiği “Güneş Merkezli Sistem” modeli, kendisini takip eden bilim adamları için bir örnek teşkil etti. Kopernik‘in mirasını devam ettiren en ünlü bilim insanı, Galileo Galilei oldu. Ancak Kopernik’ten yıllar sonra yaşamış olan Galileo döneminde bile, dünya bu yeni keşfi kabul etmeye hazır değildi.

Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü dile getirdiği için, kilise tarafından az kalsın idam edilecekti. Ancak uzun vadede Kopernik ve Galileo‘nun çabaları boşa gitmedi. Zaman ilerledikçe öğretileri Avrupa‘nın tüm üniversitelerinde yer bulmaya başladı ve Isaac Newton gibi ünlü bilim adamlarına ışık tuttu. Read More

blank

Napolyon Bonapart Kimdir, Kısaca Hayatı

Napolyon Bonapart Kimdir?

Napolyon Bonapart Kimdir, Kısaca Hayatı ve Savaşları

Napolyon Bonapart, önceleri general, sonra konsül ve en sonunda imparator olarak, Avrupa’nın haritasını değiştirdi. Sıradan bir subay olarak başladığı askerlik hayatında, kısa sürede general rütbesine kadar yükselen Napolyon, önceleri girdiği tüm savaşları kazandı.

Savaş meydanlarında rakiplerini perişan eden Napolyon, Fransız halkının sevgi ve saygısını kazandı. Generallikten konsüllüğe yükselerek devletin yönetimine talip olan Napolyon Bonapart, bununla da yetinmeyerek kendini Fransa İmparatoru ilan etti.

Roma imparatorlarını andırır bir şekilde Papa‘nın elinden taç giyen Napolyon, Avrupa‘nın büyük bir kısmını fethetti. Ne var ki, gücünün doruğundayken Rusya üzerine çıktığı sefer büyük bir fiyasko ile sonuçlandı.

Napolyon için düşüş başlamıştı. Kendisinden yaka silken İngilizler ve müttefiklerine yenildi. Ancak Avrupa rahat bir nefes almışken, sürgüne gönderildiği adadan kaçmayı başardı. Sıfırdan devasa bir ordu kuran ve Avrupa’ya bir kez daha kafa tutan Napolyon, Waterloo Savaşı‘nda tekrar yenildi ve bu kez okyanusun ortasında bir adaya hapsedildi.

Dilerseniz Napolyon‘un nefes kesen yaşam öyküsüne bu yazıda detayları ile bir göz atalım. Tarihte askeri dehası, liderliği ve sözleri ile meşhur olan Napolyon Bonapart kimdir, kısaca hayat hikayesi ve savaşları.

Read More

blank

Franz Kafka Kimdir, Kısaca Hayatı ve Kitapları

Franz Kafka Kimdir?

Franz Kafka Kimdir, Kısaca Hayatı ve Kitapları

Devlet dairelerinin bunaltıcı havasını eserlerine yansıtan ve yarattığı Gregor Samsa karakteri bir kült haline dönüşen Franz Kafka, 1883 ile 1924 yılları arasında yaşadı. Dünyanın en ikonik yazarı olarak nitelenen nev-i şahsına münhasır yazar Kafka, adını edebiyatla en ilgisiz insanların bile zihnine kazımayı başardı.

Ününün bu kadar yayılmasına en büyük sebeplerden biri,  “Kafkaesk” (İng. Kafkaesque) gibi bir sıfatın dünya dillerine girmiş olması ve yazarın adını yaşatmasıdır diyebiliriz. Dilerseniz dünyaca ünlü yazar Franz Kafka‘nın hüzünlü hayat hikâyesine, edebi kişiliğine ve eserlerine kısaca bir göz atalım.  Read More