Dünyanın En Önemli Ressamları ve Ünlü Tabloları

Dünyanın En Önemli Ressamları

Özellikle Rönesans döneminin etkisiyle Avrupa‘nın İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerinde büyük bir sanat atılımı yaşandı. Dünyanın en önemli ressamları, sanat tarihinin en ünlü tablolarını ortaya koydular. Bu yazıda Rönesans dönemi sonrasında ortaya çıkan en kayda değer ressamları listelemeye çalıştık. Read More

Tarihteki En Önemli Yazarların Kitapları ve Hayatları

Tarihteki En Önemli Yazarlar

Tarihteki En Önemli Yazarların Kitapları ve Hayatları

  • William Shakespeare (İngiliz 1564 – 1616)

Shakespeare, yalnızca çağına damga vurmuş bir oyun yazarı ve şair değildir. Aynı zamanda bugün senaryo yazımında kullanılan birçok hikaye tekniğinin de babasıdır. 1564 yılında Warwickshire’da doğan William Shakespeare, şiirleri ve oyunlarıyla yüzyıllardır adından söz ettirse de hayatı hakkında bildiğimiz detaylar oldukça az. Ancak İngiliz dilini geliştiren ve zenginleştiren kişilerden biri olduğunu biliyoruz.

Shakespeare, Hamlet, Venedik Taciri, Othello Kulesi, Kral Lear gibi tarihi konuları işleyen oyunlarıyla bilinmektedir. Hamlet’i oynamak bugün dâhi her tiyatrocu için onur verici bir olaydır. Eserlerinin önemli bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Günümüze kadar muhafaza edilen eserleri de 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü ve çeşitli şiirlerden ibarettir. Ancak insanlık tarihinde en çok iz bırakan yazarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Read More

Tarihteki En Önemli Filozoflar Listesi ve Ünlü Sözleri

Tarihteki En Büyük Filozoflar

Tarihteki En Önemli Filozoflar Listesi – Ünlü Sözleri, Felsefi Görüşleri ve Fikirleri

  • Konfüçyüs (Çin M.Ö 551-479)

Konfüçyüs, Çin’de resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı olarak bilinir. Konfüçyüs’ün öğretilerine göre tabiatta bir denge vardı ve insan hayatında, siyasal düzen de dahil, her şey bu dengeye bağlıydı. Gök ve yer arasındaki birbirini dengeleyen güçlerin varlığı, siyasetin de bireysel hayatın da temeliydi. Başka bir deyişle, Konfüçyüs insanın evreni örnek alması ve ona benzemesi gerektiğini savunmaktaydı.

Konfüçyüs’ün öğretilerine göre insanın temel amacı ahlaki mükemmeliyete ulaşmak ve bunun için kendini geliştirmektir. Zira kendini geliştiren bir insan başkalarının gelişimine de teşvik olacak ve sosyal huzuru doğuran ahlaki gelişme zinciri bu sayede kurulacaktır. Felsefesinde ritüellerden görgü kurallarına kadar birçok konuda telkinler bulunmaktadır. Konfüçyüs’ün öğretileri Han hanedanlığı tarafından benimsenmiş ve bir anlamda Çin’in resmi inancı hâline gelmiştir. Read More

Macellan Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları Hakkında Bilgi

Ferdinand Macellan Kimdir?

Macellan Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları Hakkında Bilgi

Ferdinand Macellan 1480 yılında Portekiz‘de doğdu. Çocukluk yaşlarından itibaren denizcilikle iç içe olan Macellan, dümencilik ve haritacılık konularında uzmanlaştı. 20’li yaşlara geldiğinde, denizlerde büyük filoları yönetiyor ve savaşlara giriyordu.

Kutsal Roma İmparatoru V. Charles (Şarlken) tarafından desteklenen Macellan, Hindistan‘a gitmek için mümkün olan en kısa yolu bulmak istiyordu. Kendisinden önce bu işe girişmiş olan Kristof Kolomb, Hindistan’a gitmek isterken Karayip Adaları‘na çıkmış ve Amerika kıtasını keşfetmişti. Macellan’ın amacı ise Pasifik Okyanusu‘nu aşmaktı. Read More

Arşimet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Buluşları Özet Bilgi

Arşimet (Archimedes) Kimdir?

Arşimet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Buluşları Hakkında Özet Bilgi

M.Ö. 287 ile 212 yılları arasında yaşamış olan Arşimet (Archimedes), Antik Yunanlı matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Geçmişte bir Antik Yunan kolonisi olan Sicilya’da yaşamış olan Arşimet; yüzey alanı hesaplamaları, kürenin hacminin bulunması ve Pi sayısının hesaplanması konularındaki başarısı ile gelmiş geçmiş en önemli matematikçilerden biri oldu. Fizik alanında da suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet, yüzer gövde çalışmaları ile hidrostatiğin temellerini atmıştır.

Babası tanınmış bir astronom olan Arşimet, eğitimini o çağın bilim merkezi olan İskenderiye‘de tamamladıktan sonra Sicilya’ya döndü. Döneminde buluşları pek bilinmeyen Arşimet, Sicilya’da dönemin kralı Hierro’nun Kral Ptolemy için yaptırdığı gemiyi suya indirmesi için yardım etmesiyle tanınmıştır. Devasa gemiyi çok az bir insan kuvveti harcayarak suya indirmeyi başaran bir düzenek kuran Arşimet, önce Sirakuza’da (Antik Yunan dönemindeki bir kent) ve sonra Sicilya’da nam saldı.

Tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara veren Arşimet, Antik Mısır’daki Nil Nehri‘nin sularının taşmasını engellemek için Arşimet vidası olarak bilinen aracı geliştirdi. İlk hidrostatik kanununu ortaya koyduktan sonra diğer temel kanunları da geliştiren bilim insanı, hepsini ”Yüzen Cisimler” kitabında topladı. Read More

Farabi kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri

Ünlü İslam Bilgini Farabi

Farabi kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Özet Bilgi

İslam tarihinde kimi tarihçilerin İslam Rönesansı diye adlandırdıkları bir dönem bulunuyor. 8. ve 13. Yüzyıl‘lar arasındaki bu dönem aynı zamanda Altın Çağ olarak da bilinir. Bu dönemde İslam dünyasında felsefi ve bilimsel alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri olan Farabi, hem bilimde hem de felsefede kendini kanıtlamış büyük İslam alimleri arasında yer almaktadır.

Farabi, İslam aleminin en büyük filozoflarından ve bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Fen bilimlerine, klasik mantığa, matematiğe, tıbba ve sosyolojiye ciddi katkıları olmuştur. Diğer yandan müziğin gelişimine yaptığı katkılar da, müzik tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Platon ve Aristo’nun felsefesini benimseyerek, bu öğretileri İslam ile bağdaştıran bir “Yeni Platoncu” olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Read More

Mevlana Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri Hakkında Bilgi

Mevlana Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Mevlana Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Mevlana adıyla bilinen Celaleddin Rumi, yalnızca Müslümanlar’ın değil, farklı dinlerden birçok insanın saygı gösterdiği ve fikirlerine önem verdiği bir İslam bilginidir. Tasavvuf düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte, fikirleri yaşadığı sınırları aşmış ve tüm dünyaya ulaşmıştır. Öyle ki 2007 yılı UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” ilan edilmişti. Mevlana’nın Konya’da bulunan türbesi her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler almaktadır.

Mevlevilik öğretisi, Mevlana’nın ilkelerine ve öğretilerine göre şekillendiyse de Mevlana bir tarikat kurucusu olarak kabul edilemez. Zira Osmanlı’nın düşünsel hayatında önemli bir yere sahip olan Mevlevi tarikatı, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından, onun ölümünden sonra kuruldu. Mevlevi Dergâhı‘nın temelinde bulunan bu düşünceler günümüzde de birçok kişiyi etkilemeye devam etmektedir. Read More

Kopernik Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları, Devrimi

Nicolaus Copernicus Kimdir?

Nikolas Kopernik Kimdir? Kısaca Hayatı ve Kopernik Devrimi Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘dan beri evrenin merkezinde dünyanın olduğuna inanılıyordu ve bu görüş tartışmaya açık değildi. Nikolas Kopernik ise bu tabuyu ilk sorgulayan kişi oldu ve araştırmaları ile yanlışlığını kanıtladı.

Çizdiği “Güneş Merkezli Sistem” modeli, kendisini takip eden bilim adamları için bir örnek teşkil etti. Kopernik‘in mirasını devam ettiren en ünlü bilim insanı, Galileo Galilei oldu. Ancak Kopernik’ten yıllar sonra yaşamış olan Galileo döneminde bile, dünya bu yeni keşfi kabul etmeye hazır değildi.

Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü dile getirdiği için, kilise tarafından az kalsın idam edilecekti. Ancak uzun vadede Kopernik ve Galileo‘nun çabaları boşa gitmedi. Zaman ilerledikçe öğretileri Avrupa‘nın tüm üniversitelerinde yer bulmaya başladı ve Isaac Newton gibi ünlü bilim adamlarına ışık tuttu. Read More

Napolyon Bonapart Kimdir? Kısaca Hayatı ve Savaşları

Fransa’nın Sıra Dışı Lideri: Napolyon

Napolyon Bonapart Kimdir? Kısaca Hayatı ve Savaşları

Napolyon Bonapart, önceleri general, sonra konsül ve en sonunda imparator olarak, Avrupa’nın haritasını değiştirdi. Sıradan bir subay olarak başladığı askerlik hayatında, kısa sürede general rütbesine kadar yükselen Napolyon, önceleri girdiği tüm savaşları kazandı.

Savaş meydanlarında rakiplerini perişan eden Napolyon, Fransız halkının sevgi ve saygısını kazandı. Generallikten konsüllüğe yükselerek devletin yönetimine talip olan Napolyon Bonapart, bununla da yetinmeyerek kendini Fransa İmparatoru ilan etti.

Roma imparatorlarını andırır bir şekilde Papa‘nın elinden taç giyen Napolyon, Avrupa‘nın büyük bir kısmını fethetti. Ne var ki, gücünün doruğundayken Rusya üzerine çıktığı sefer büyük bir fiyasko ile sonuçlandı.

Napolyon için düşüş başlamıştı. Kendisinden yaka silken İngilizler ve müttefiklerine yenildi. Ancak Avrupa rahat bir nefes almışken, sürgüne gönderildiği adadan kaçmayı başardı. Sıfırdan devasa bir ordu kuran ve Avrupa’ya bir kez daha kafa tutan Napolyon, Waterloo Savaşı‘nda tekrar yenildi ve bu kez okyanusun ortasında bir adaya hapsedildi.

Dilerseniz Napolyon‘un nefes kesen yaşam öyküsüne bu yazıda detayları ile bir göz atalım. Tarihte askeri dehası, liderliği ve sözleri ile meşhur olan Napolyon Bonapart kimdir? Kısaca hayatı ve Napolyon Savaşları.

Read More

Franz Kafka Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları

Franz Kafka Eserleri

Franz Kafka Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları

Devlet dairelerinin bunaltıcı havasını eserlerine yansıtan ve yarattığı Gregor Samsa karakteri bir kült haline dönüşen Franz Kafka, 1883 ile 1924 yılları arasında yaşadı. Dünyanın en ikonik yazarı olarak nitelenen nev-i şahsına münhasır yazar Kafka, adını edebiyatla en ilgisiz insanların bile zihnine kazımayı başardı.

Ününün bu kadar yayılmasına en büyük sebeplerden biri,  “Kafkaesk” (İng. Kafkaesque) gibi bir sıfatın dünya dillerine girmiş olması ve yazarın adını yaşatmasıdır diyebiliriz. Dilerseniz dünyaca ünlü yazar Franz Kafka‘nın hüzünlü hayat hikâyesine, edebi kişiliğine ve eserlerine kısaca bir göz atalım.  Read More