Arşimet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Buluşları Özet Bilgi

Arşimet (Archimedes) Kimdir?

Arşimet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Buluşları Hakkında Özet Bilgi

M.Ö. 287 ile 212 yılları arasında yaşamış olan Arşimet (Archimedes), Antik Yunanlı matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir. Geçmişte bir Antik Yunan kolonisi olan Sicilya’da yaşamış olan Arşimet; yüzey alanı hesaplamaları, kürenin hacminin bulunması ve Pi sayısının hesaplanması konularındaki başarısı ile gelmiş geçmiş en önemli matematikçilerden biri oldu. Fizik alanında da suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet, yüzer gövde çalışmaları ile hidrostatiğin temellerini atmıştır.

Babası tanınmış bir astronom olan Arşimet, eğitimini o çağın bilim merkezi olan İskenderiye‘de tamamladıktan sonra Sicilya’ya döndü. Döneminde buluşları pek bilinmeyen Arşimet, Sicilya’da dönemin kralı Hierro’nun Kral Ptolemy için yaptırdığı gemiyi suya indirmesi için yardım etmesiyle tanınmıştır. Devasa gemiyi çok az bir insan kuvveti harcayarak suya indirmeyi başaran bir düzenek kuran Arşimet, önce Sirakuza’da (Antik Yunan dönemindeki bir kent) ve sonra Sicilya’da nam saldı.

Tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara veren Arşimet, Antik Mısır’daki Nil Nehri‘nin sularının taşmasını engellemek için Arşimet vidası olarak bilinen aracı geliştirdi. İlk hidrostatik kanununu ortaya koyduktan sonra diğer temel kanunları da geliştiren bilim insanı, hepsini ”Yüzen Cisimler” kitabında topladı. Read More

Arşimet Kimdir? Kısaca Hayatı ve Buluşları Özet Bilgi was last modified: November 2nd, 2018 by Serhat Engül

Farabi kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri

Ünlü İslam Bilgini Farabi

Farabi kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Özet Bilgi

İslam tarihinde kimi tarihçilerin İslam Rönesansı diye adlandırdıkları bir dönem bulunuyor. 8. ve 13. Yüzyıl‘lar arasındaki bu dönem aynı zamanda Altın Çağ olarak da bilinir. Bu dönemde İslam dünyasında felsefi ve bilimsel alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri olan Farabi, hem bilimde hem de felsefede kendini kanıtlamış büyük İslam alimleri arasında yer almaktadır.

Farabi, İslam aleminin en büyük filozoflarından ve bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Fen bilimlerine, klasik mantığa, matematiğe, tıbba ve sosyolojiye ciddi katkıları olmuştur. Diğer yandan müziğin gelişimine yaptığı katkılar da, müzik tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Platon ve Aristo’nun felsefesini benimseyerek, bu öğretileri İslam ile bağdaştıran bir “Yeni Platoncu” olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Read More

Farabi kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri was last modified: November 1st, 2018 by Serhat Engül

Mevlana Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri Hakkında Bilgi

Mevlana Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Mevlana Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Mevlana adıyla bilinen Celaleddin Rumi, yalnızca Müslümanlar’ın değil, farklı dinlerden birçok insanın saygı gösterdiği ve fikirlerine önem verdiği bir İslam bilginidir. Tasavvuf düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olmakla birlikte, fikirleri yaşadığı sınırları aşmış ve tüm dünyaya ulaşmıştır. Öyle ki 2007 yılı UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” ilan edilmişti. Mevlana’nın Konya’da bulunan türbesi her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler almaktadır.

Mevlevilik öğretisi, Mevlana’nın ilkelerine ve öğretilerine göre şekillendiyse de Mevlana bir tarikat kurucusu olarak kabul edilemez. Zira Osmanlı’nın düşünsel hayatında önemli bir yere sahip olan Mevlevi tarikatı, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından, onun ölümünden sonra kuruldu. Mevlevi Dergâhı‘nın temelinde bulunan bu düşünceler günümüzde de birçok kişiyi etkilemeye devam etmektedir. Read More

Mevlana Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri Hakkında Bilgi was last modified: October 4th, 2018 by Serhat Engül

Kopernik Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları, Devrimi

Nicolaus Copernicus Kimdir?

Nikolas Kopernik Kimdir? Kısaca Hayatı ve Kopernik Devrimi Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘dan beri evrenin merkezinde dünyanın olduğuna inanılıyordu ve bu görüş tartışmaya açık değildi. Nikolas Kopernik ise bu tabuyu ilk sorgulayan kişi oldu ve araştırmaları ile yanlışlığını kanıtladı.

Çizdiği “Güneş Merkezli Sistem” modeli, kendisini takip eden bilim adamları için bir örnek teşkil etti. Kopernik‘in mirasını devam ettiren en ünlü bilim insanı, Galileo Galilei oldu. Ancak Kopernik’ten yıllar sonra yaşamış olan Galileo döneminde bile, dünya bu yeni keşfi kabul etmeye hazır değildi.

Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü dile getirdiği için, kilise tarafından az kalsın idam edilecekti. Ancak uzun vadede Kopernik ve Galileo‘nun çabaları boşa gitmedi. Zaman ilerledikçe öğretileri Avrupa‘nın tüm üniversitelerinde yer bulmaya başladı ve Isaac Newton gibi ünlü bilim adamlarına ışık tuttu. Read More

Kopernik Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları, Devrimi was last modified: November 1st, 2018 by Serhat Engül

Napolyon Bonapart Kimdir? Kısaca Hayatı ve Savaşları

Fransa’nın Sıra Dışı Lideri: Napolyon

Napolyon Bonapart Kimdir? Kısaca Hayatı ve Savaşları

Napolyon Bonapart, önceleri general, sonra konsül ve en sonunda imparator olarak, Avrupa’nın haritasını değiştirdi. Sıradan bir subay olarak başladığı askerlik hayatında, kısa sürede general rütbesine kadar yükselen Napolyon, önceleri girdiği tüm savaşları kazandı.

Savaş meydanlarında rakiplerini perişan eden Napolyon, Fransız halkının sevgi ve saygısını kazandı. Generallikten konsüllüğe yükselerek devletin yönetimine talip olan Napolyon Bonapart, bununla da yetinmeyerek kendini Fransa İmparatoru ilan etti.

Roma imparatorlarını andırır bir şekilde Papa‘nın elinden taç giyen Napolyon, Avrupa‘nın büyük bir kısmını fethetti. Ne var ki, gücünün doruğundayken Rusya üzerine çıktığı sefer büyük bir fiyasko ile sonuçlandı.

Napolyon için düşüş başlamıştı. Kendisinden yaka silken İngilizler ve müttefiklerine yenildi. Ancak Avrupa rahat bir nefes almışken, sürgüne gönderildiği adadan kaçmayı başardı. Sıfırdan devasa bir ordu kuran ve Avrupa’ya bir kez daha kafa tutan Napolyon, Waterloo Savaşı‘nda tekrar yenildi ve bu kez okyanusun ortasında bir adaya hapsedildi.

Dilerseniz Napolyon‘un nefes kesen yaşam öyküsüne bu yazıda detayları ile bir göz atalım. Tarihte askeri dehası, liderliği ve sözleri ile meşhur olan Napolyon Bonapart kimdir? Kısaca hayatı ve Napolyon Savaşları.

Read More

Napolyon Bonapart Kimdir? Kısaca Hayatı ve Savaşları was last modified: September 20th, 2018 by Serhat Engül

Franz Kafka Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları

Franz Kafka Eserleri

Franz Kafka Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları

Devlet dairelerinin bunaltıcı havasını eserlerine yansıtan ve yarattığı Gregor Samsa karakteri bir kült haline dönüşen Franz Kafka, 1883 ile 1924 yılları arasında yaşadı. Dünyanın en ikonik yazarı olarak nitelenen nev-i şahsına münhasır yazar Kafka, adını edebiyatla en ilgisiz insanların bile zihnine kazımayı başardı.

Ününün bu kadar yayılmasına en büyük sebeplerden biri,  “Kafkaesk” (İng. Kafkaesque) gibi bir sıfatın dünya dillerine girmiş olması ve yazarın adını yaşatmasıdır diyebiliriz. Dilerseniz dünyaca ünlü yazar Franz Kafka‘nın hüzünlü hayat hikâyesine, edebi kişiliğine ve eserlerine kısaca bir göz atalım.  Read More

Franz Kafka Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları was last modified: July 29th, 2018 by Serhat Engül

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi

Friedrich Nietzsche Yaşam Öyküsü

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi, Ölümü

1844 ile 1900 yılları arasında yaşamış olan Alman filozof Friedrich Nietzsche, fikirleriyle Batı felsefesine adeta damgasını vurdu. Filozof olduğu gibi, aynı zamanda şair ve eleştirmen olan Nietzsche, 56 yıllık kısa yaşamı boyunca verdiği eserlerle felsefe tarihine adını kazıdı.

İlk Çağ’ın Latin ve Yunan kültürü hakkında çok bilgili bir alim olan Nietzsche, Antik Çağ ile modern zamanlar arasındaki en büyük filozof olarak kabul ediliyor. Bu yazıda Nietzsche‘nin hayat hikayesine kısa ve özet bir bakış atmaya çalışacağız. Keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle başlayalım. Read More

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi was last modified: July 29th, 2018 by Serhat Engül

Aristoteles kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi Bilgi

Aristo Felsefesi Hakkında Bilgi

Aristoteles kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘ın; yapıtları, çalışmaları ve düşünceleriyle en önde gelen düşünürü Aristoteles, Batı felsefesinin oluşmasına katkıda bulunan iki büyük filozoftan biridir. Günümüzde dahi felsefi düşüncelerin temellendirilmesinde öncelikli olarak Aristoteles’in mantık, bilim ve sanat anlayışına yer verilir.

Bu büyük düşünürün ruh ve erdem anlayışını, bilim ve sanat felsefesini, bilgi ve varlık hakkındaki düşüncelerini, hayatını, eserlerini ve Yunan felsefesine, dolayısıyla günümüz dünyasına yaptığı katkıları bu yazımızda inceleyeceğiz.

Aristoteles, bilim hakkında üretilen düşüncelerin kurucusudur. Mantık, gözleme ve deneye dayalı bilim, bilim sistemi, Aristoteles’in yarattığı sistemlerin yalnızca birkaçıdır. Read More

Aristoteles kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi Bilgi was last modified: October 21st, 2018 by Serhat Engül

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Bilgi

Victor Hugo Hakkında Bilgi

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Fransız halkı tarafından çok sevilen ve ismi Fransa’da meydanlara verilen dünyaca ünlü yazar Victor Hugo, 26 Şubat 1802 tarihinde Besançon şehrinde dünyaya geldi.

Babası Joseph Hugo, Fransız devlet adamı Napolyon’un ordularında generallik yaptı. Hugo, Joseph – Sophie çiftinin üçüncü oğluydu. İki ağabeyinin adları Abel Joseph ve Eugene idi.

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

  • Victor Hugo’nun Çocukluğu ve Gençliği

Victor Hugo’nun annesi Sophie ve babası Joseph arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktaydı. Sorunlarla dolu bir ailede büyüdüğünden ötürü Victor’un çocukluğu da sıkıntılı geçti.

Victor’un eğitim hayatına gelecek olursak, bunun genellikle düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğitiminin en sağlam tarafı Latin Edebiyatı ile ilgili kısmıydı. Victor, tragedyaları, komedyaları küçük yaşta yalayıp yutmuştur. Hali hazırda var olan yazarlık yeteneğinin temelinin bu küçük yaşta atıldığını söylemek mümkündür.

Victor’un okuduğu ilkokul İspanya’daydı. Babası Madrid’de valilik yapıyordu ve annesi ile babasının arasındaki gerilimden dolayı Victor babası ile birlikte kalıyordu.

Okula yalnızca soylular alınıyordu ve Victor’un babası sonradan soylular sınıfına dahil edilmişti. Bundan dolayı dışlanan Victor, hayatı boyunca aristokrat sınıfa bir yandan nefret duyup bir yandan hayranlık besleyecektir. Read More

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Bilgi was last modified: July 29th, 2018 by Serhat Engül

Platon Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri ve Felsefesi

Platon Kısaca Hayatı ve Eserleri

Platon Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri ve Felsefesi

Felsefe dünyasına etkisi yüzyıllar süren düşünsel bir miras bırakan Platon, Atina’da M.Ö. 427 yılında doğdu. Ailesi, şehrin ileri gelen, soylu ve varlıklı ailelerinden biriydi. Babasının soyu kral Codrus’a, annesinin soyu ise Atinalı devlet adamı ve şair Solon’a dayanıyordu.

Anne tarafından Otuzlar Tiranlığı‘nın önemli şahsiyetlerinden olan Kritias ve Kharmides’in yakın akrabasıydı. Çocukluğu ve gençliği bu aristokratik çevrede geçti. Bundan dolayı da edebiyata, sanata ve felsefeye yatkınlığı vardı.

Platon gençlik yıllarında jimnastikle uğraştı. Bu aynı zamanda çağın aristokrat geleneklerinden biriydi. Elit gelenek ve normlara göre yetiştirilmiş olan Platon, yine gençliğinde şiir sanatı ile ilgilendi. Read More

Platon Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri ve Felsefesi was last modified: October 4th, 2018 by Serhat Engül