Aristoteles kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi Bilgi

Aristo Felsefesi Hakkında Bilgi

Aristoteles kimdir? Kısaca Hayatı ve Felsefesi Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘ın; yapıtları, çalışmaları ve düşünceleriyle en önde gelen düşünürü Aristoteles, Batı felsefesinin oluşmasına katkıda bulunan iki büyük filozoftan biridir. Günümüzde dahi felsefi düşüncelerin temellendirilmesinde öncelikli olarak Aristoteles’in mantık, bilim ve sanat anlayışına yer verilir.

Bu büyük düşünürün ruh ve erdem anlayışını, bilim ve sanat felsefesini, bilgi ve varlık hakkındaki düşüncelerini, hayatını, eserlerini ve Yunan felsefesine, dolayısıyla günümüz dünyasına yaptığı katkıları bu yazımızda inceleyeceğiz.

Aristoteles, bilim hakkında üretilen düşüncelerin kurucusudur. Mantık, gözleme ve deneye dayalı bilim, bilim sistemi, Aristoteles’in yarattığı sistemlerin yalnızca birkaçıdır. Read More

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Bilgi

Victor Hugo Hakkında Bilgi

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Fransız halkı tarafından çok sevilen ve ismi Fransa’da meydanlara verilen dünyaca ünlü yazar Victor Hugo, 26 Şubat 1802 tarihinde Besançon şehrinde dünyaya geldi.

Babası Joseph Hugo, Fransız devlet adamı Napolyon’un ordularında generallik yaptı. Hugo, Joseph – Sophie çiftinin üçüncü oğluydu. İki ağabeyinin adları Abel Joseph ve Eugene idi.

Victor Hugo kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

  • Victor Hugo’nun Çocukluğu ve Gençliği

Victor Hugo’nun annesi Sophie ve babası Joseph arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktaydı. Sorunlarla dolu bir ailede büyüdüğünden ötürü Victor’un çocukluğu da sıkıntılı geçti.

Victor’un eğitim hayatına gelecek olursak, bunun genellikle düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğitiminin en sağlam tarafı Latin Edebiyatı ile ilgili kısmıydı. Victor, tragedyaları, komedyaları küçük yaşta yalayıp yutmuştur. Hali hazırda var olan yazarlık yeteneğinin temelinin bu küçük yaşta atıldığını söylemek mümkündür.

Victor’un okuduğu ilkokul İspanya’daydı. Babası Madrid’de valilik yapıyordu ve annesi ile babasının arasındaki gerilimden dolayı Victor babası ile birlikte kalıyordu.

Okula yalnızca soylular alınıyordu ve Victor’un babası sonradan soylular sınıfına dahil edilmişti. Bundan dolayı dışlanan Victor, hayatı boyunca aristokrat sınıfa bir yandan nefret duyup bir yandan hayranlık besleyecektir. Read More

Platon Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri ve Felsefesi

Platon Kısaca Hayatı ve Eserleri

Platon Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri ve Felsefesi

Felsefe dünyasına etkisi yüzyıllar süren düşünsel bir miras bırakan Platon, Atina’da M.Ö. 427 yılında doğdu. Ailesi, şehrin ileri gelen, soylu ve varlıklı ailelerinden biriydi. Babasının soyu kral Codrus’a, annesinin soyu ise Atinalı devlet adamı ve şair Solon’a dayanıyordu.

Anne tarafından Otuzlar Tiranlığı‘nın önemli şahsiyetlerinden olan Kritias ve Kharmides’in yakın akrabasıydı. Çocukluğu ve gençliği bu aristokratik çevrede geçti. Bundan dolayı da edebiyata, sanata ve felsefeye yatkınlığı vardı.

Platon gençlik yıllarında jimnastikle uğraştı. Bu aynı zamanda çağın aristokrat geleneklerinden biriydi. Elit gelenek ve normlara göre yetiştirilmiş olan Platon, yine gençliğinde şiir sanatı ile ilgilendi. Read More

Ernest Hemingway Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Ernest Hemingway Kimdir?

Ernest Hemingway Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Nobel ve Pulitzer gibi iki büyük edebiyat ödülünün de sahibi Amerikalı yazar Ernest Hemingway, 21 Temmuz 1899 yılında Chicago’nun bir banliyösünde doğdu. Babası küçük bir kasabada doktorluk yapıyordu. Annesi ise müzisyendi.

Ernest, her türlü spora ilgi duyan bir çocuktu. Nehrin kıyısında bulunan yazlıklarında kamp yapmayı severdi. Balık avlamaya da ilgi duyardı. Bir müzisyen olan annesi dolayısıyla, biraz da zorla olacak, çello çalmayı öğrendi.

Hemingway edebiyat ve gazetecilik dünyasına ilk adımı lise yıllarında attı. Okul dergisinde yazarlık ve editörlük işleriyle uğraştı. Liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi almadı ve bir süre yerel bir gazetede (Kansas City Star) muhabirlik yaptı. Read More

Raffaello Sanzio Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Bilgi

Raffaello Sanzio Hayatı ve Eserleri

Raffaello Sanzio Kimdir? Raphael’in Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Ünlü İtalyan ressam Raphael’in kariyeri, sanat tarihçilerine göre üçe ayrılır

  1. Ustası Pietro Perugino’dan etkilendiği Perugia’daki ilk sanat yılları.
  2. Leonardo ve Michelangelo’dan etkilendiği, 1504-1508 yılları arasındaki Floransa günleri
  3. Sanatının zirvesine ulaştığı ve Roma’da yaşadığı son 12 yıl.

Raffaello Sanzio, Roma’da iki Papa için çalıştı ve rakibi Michelangelo’yu alt ederek şehrin en önde gelen sanatçısı oldu. Çağdaşları Michelangelo ve Leonardo da Vinci ile birlikte Rönesans’ın en büyük üç sanatçısından biriydi.

Şimdi dilerseniz; Raffaello Sanzio’nun hayatı, eserleri ve ölümü hakkındaki bilgilere göz atalım. Read More

Albert Camus Kimdir? Kısaca Hayatı, Eserleri, Sözleri

Albert Camus Hakkında Bilgiler

Albert Camus kimdir? Kısaca Hayatı, Kitapları, Eserleri, Sözleri Hakkında Bilgi

Yirminci yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Albert Camus, kısa sayılabilecek ömründe, düşünceleri ve eserleri ile edebiyata ve felsefeye büyük katkısı olmuş bir düşünür. Yabancı, Veba, Düşüş gibi kitapların yanı sıra absürdizm ve varoluşçuluk akımları ile ilgili makaleleri ile tanınır.

Albert Camus Kimdir? Kısaca Hayatı

Felsefe disiplinini edebi kurguyla bir araya getirerek tarihin akışını değiştiren romanlar ve denemeler yazan Albert Camus, 7 Kasım 1913 tarihinde Cezayir‘de dünyaya geldi. Annesi İspanyol, babası Cezayirli‘ydi. 1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Camus henüz 1 yaşındayken babası vefat etti.

Camus, her ne kadar annesi hizmetçilik yaparak oğlunu okutmaya çalışırsa çalışsın, evden ayrılıp kendi ayakları üzerinde durmayı seçti. 1923 yılında liseye, ardından felsefe okumaya üniversiteye kabul edildi. 1930 yılında vereme yakalandı. Eğitimine ve çok sevdiği futbola ara vermek zorunda kaldı. Okulu 1936 yılında tamamladı.

1934 yılında Fransız Komünist Partisi’ne katıldı. Bunun sebebi Marksist Leninist düşünceye duyduğu sempati değil, İspanya‘da çıkması muhtemel iç savaşın etkilerinden duyduğu endişeden kaynaklanıyordu. 3 yıl sonra çeşitli siyasi nedenlerden ötürü partiden atıldı.

Sadakat içermeyen ve sürekli olmayan ilk evliliğinden sonra, Albert Camus, ikinci evliliğini 1940 yılında piyanist ve matematikçi Francine Faure ile yaptı. Paris Soir dergisi için çalışmaya başladığı zamanlarda 5 Eylül 1945 yılında ikiz çocukları Catherine ve Jean doğdu.

İkinci Dünya Savaşı‘nın ilk zamanlarında bir pasifist (savaş ve şiddet karşıtlığı) olduysa da komünist bir gazetecinin gözlerinin önünde idam edilmesi baş kaldırmasına neden oldu. Dergi ekibi ile birlikte Bordeaux‘ya giderek burada eserleri üzerine çalışmaya başladı.

Camus 1942’de Bordeaux‘yu terk edip Cezayir‘e gelmiş, oradan Fransa‘ya geçmiştir. Camus, 4 Ocak 1960 tarihinde, bir trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Read More

Sokrates Kimdir? Kısaca Hayatı, Felsefesi ve Eserleri

Sokrates’in Hayatı ve Fikirleri

Sokrates kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri. Sokrates Felsefesi Hakkında Bilgi

Batı felsefesinin temellerini atan filozof olarak anılan Sokrates, M.Ö. 470 yılında Alopeke‘de doğdu. Annesi Ebe Fenarete, babası heykeltıraş Sofroniskos olan Sokrates; Antik Yunan felsefesinin sorgulayıcı ve diyalektik kökenlerinin kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Sokrates felsefî açıdan kendini bir okula veya bir akıma bağlamadı. Bununla birlikte, herhangi bir akım yaratmaya da çalışmadı. Aslına bakarsanız, Sokrates ardında yazılı hiçbir metin bırakmadı. Platon, Aristoteles, Aristofanes gibi Yunan felsefesinin büyük filozofları, Sokrates hakkında şu an sahip olduğumuz bilgileri öyküler şeklinde anlatarak bu bilgilerin bize ulaşmasını sağladılar. Read More

Pablo Picasso Kimdir? Kısaca Hayatı, Tabloları, Eserleri

Pablo Picasso Hayatı Ve Eserleri

Pablo Picasso kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi, En Önemli Tabloları

İspanyol asıllı ressam Pablo Picasso, 1881 yılında İspanya‘da dünyaya geldi. 20. Yüzyıl‘da zirveye ulaştığı dönemde, Kübizm akımına yön veren kişi oldu.

Pablo Picasso, ressamlığın yanısıra; heykeltraş, seramik ustası ve sahne tasarımcısı olarak da biliniyor. 20. Yüzyıl‘ın en etkili ressamı olarak kabul edilen Picasso, bilinenin aksine Kübizm‘in tek başına kurucusu değil. Sanat tarihinde Georges Braque ile birlikte Kübizm’i kuran ve yön veren kişi olarak biliniyor.

91 yıl boyunca yaşayan Picasso, neredeyse ömrünün 80 yılını resim yaparak geçirdi. Kendisi ile yapılan söyleşilerde, böylesine çılgınca kendini işe vermesinin; ona uzun bir hayat yaşatan motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Çalışma azmi ile 20. Yüzyıl‘ın sanat gelişimine en büyük katkıda bulunan ressam olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Dilerseniz Pablo Picasso kimdir? Sorusuna cevap niteliğindeki Pablo Picasso kısaca hayatı ve eserleri isimli yazımıza başlayalım. Read More

Che Guevara Kimdir? Kısaca Hayatı, Kitaplar-Filmler

Ernesto Che Guevara Hakkında Bilgiler

Ernesto Che Guevara Kimdir? Kısaca Hayat Hikayesi, Özet Biyografisi Ve Hakkında Bilgi

Çocukluğumdan beri ismini belki binlerce kez duyduğum, uzak diyarlara ait bir efsaneydi Ernesto “Che” Guevara… Bir cenaze töreninde tesadüfi bir şekilde çekildiğini öğrendiğim meşhur fotoğrafını gazetelerde, kitaplarda, rozetlerde gördüğüm adamdı. Başında tek yıldızlı beresi, fermuarını boynuna kadar çektiği montu, dağınık saçları, uzaklara diktiği sert, kararlı bakışları ve mağrur ifadesi ile fotoğraf karesinde öylece duruyordu.

Sadece sol görüşlü insanların bir ikonu sanmıştım onu, bir fikir önderi, bir siyasetçi sanmıştım. Nasıl olduysa hayatını araştırmaya pek gerek görmemiştim. “Nedir bu adamı bu kadar özel kılan?” diye sormamıştım. Ta ki Küba’ya gitmeye karar verene kadar… Read More

Fidel Castro Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri Ve Ölümü

Fidel Castro Kimdir? Kısa Hayat Hikayesi

Fidel Castro Kimdir? Fidel Castro’nun Kısaca Hayatı ve Ölümü. Sözleri ve Eserleri Hakkında Bilgi.

Fidel’in sıra dışı hayat hikâyesine aşina olmam, 2009’da yaptığım Küba gezisinden hemen önceye denk gelir. Seyahat için hazırlanırken Küba’nın tarihinin ve devrimin ana karakterlerinin ne kadar ilgi çekici olduğunu fark edince, gezi programını filan bir kenara bırakıp art arda kitaplar devirmeye koyulmuştum.

Fark ettim ki; Che, nasıl Santa Clara şehri ile özdeşleşmişse, Fidel de Havana ile o denli özdeşleşmiş. Fidel, Havana’da doğup büyür, devrim mücadelesi sona erince yine Havana’ya döner ve ülkesini başkent Havana’dan yönetir. Şimdilerde ise Havana’da emekliliğinin keyfini sürmektedir. Read More