Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti

Günümüzün İtalya topraklarında, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ardından asırlar boyunca bir siyasi birlik sağlanamaz. Bu sebeple, İtalya içindeki şehirler, uzunca bir dönem boyunca birbirinden bağımsız şehir devletleri olarak yaşarlar.

Bu şehirlerden en meşhur olanları Cenevizliler ve Venedikliler olarak anılan Ceneviz Cumhuriyeti ile Venedik Cumhuriyeti’dir. Doğu ile en çok yakınlık kuranlar ve bir köprü vazifesi gören medeniyetlerdir.

Bu devletler Akdeniz kıyıları boyunca en stratejik limanlara yerleşmiş ve -deyim yerindeyse- ticaretin kitabını yazarlar. Osmanlı Tarihi ile ilgili ders kitaplarında da bolca rastladığımız bu devletlerden özellikle Cenevizliler, İstanbul’un mimari yapısına büyük katkıda bulunurlar.

Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi

Ceneviz Cumhuriyeti (Republic of Genoa) 1005 – 1797 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan bir denizci kent devletidir. Ceneviz’i diğer birçok şehir devletlerinden ayıran şey, denizcilikteki maharetinin yanında ticaretteki başarısıdır.

Cenevizliler’in İtalya Ve Akdeniz’deki Ticaret Kolonileri

Ceneviz Ticaret Kolonileri

Cenevizliler Türkiye’de Nerede Yaşamıştır?

Cenevizliler, İstanbul’un Galata Kulesi‘ni inşa etmişler ve Haliç kıyılarında bulunan limanlarını buradan gözlemişler. Günümüzün Karaköy civarlarında, Galata muhitinde yaşamışlar. Bugün Galata Kulesi’nin olduğu yerden, Galata Köprüsü’ne kadar olan yer, geçmişin Ceneviz Mahallesi’dir.

Cenevizliler 1204’te yaşanan Latin İstilası sırasında ve 1261’de şehrin Bizans prensleri tarafından Latinlerden geri alınmasında önemli görevler üstlenmiş ve bu sebeple Bizans İmparatorları tarafından mükafatlandırılmışlardır.

Bu olayları takiben Ceneviz kolonisinin nüfuz alanı genişlemiş ve şehre Venedikliler‘e nazaran daha geniş bir biçimde yayılmışlar. Elbette bu Cenevizlilerin ticari faaliyet hacmini de artırır. Latinlere destek veren Venedikliler ise tam tersi bir muamele görür ve alanı daralır.

İstanbul’da Cenevizliler’in Yaşadığı Galata Bölgesi Ve Galata Kulesi

Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi
Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi

Venedikliler Ve Cenevizliler

Hem Cenevizliler, hem de Venedikliler varlıklarını Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde sürdürmüş, önemli bir liman kenti olan İstanbul ile Avrupa şehirleri arasında adeta mekik dokumuşlardır.

Venedikliler ve Cenevizliler, İtalyan asıllı oldukları için Ortodoks kenti olan Konstantinopolis’te (Bizans Dönemi) Katolik kiliseleri inşa etmişlerdir.

Örneğin günümüzde İstiklal Caddesi’nde bulunan Aziz Antuan Kilisesi (St. Antuan Church) şehirdeki Latinler tarafından inşa edildi. Buna benzer yapılar Karaköy bölgesinde de görülebilir. (Örn. sonradan camiye çevirilen Arap Camii)

İstanbul’un Karaköy Semtinde Bulunan Arap Camii
İtalya’dan kalkıp, İstanbul’a konmuş gibi duran Arap Camii.

Günümüzde İstanbul’da Görülecek Ceneviz Eserleri

Galata Kulesi, Yoros Kalesi (Anadolu Kavağı’nda) ve maalesef günümüze pek bir şey kalmamış olsa da Galata Surları, Cenevizlilerden günümüze miras kalan son mimari yapılardır.

İstanbul Anadolu Kavağı’ndaki Ceneviz Eseri Yoros Kalesi

İstanbul Yoros Kalesi

Cenevizliler Ve Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet

Tarih derslerinde sınavlarda sıkça sorulan kapitülasyonlar, İtalyan kent devletleri Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetlerine verilmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminden beri süregelen ticaret, Osmanlı döneminde aynen devam eder. Fatih Sultan Mehmet, bu denizci devletlere bazı imtiyazlar ve ticari ayrıcalıklar tanımıştır.

Galata’daki Eski Banka Caddesi’nde Bulunan Ceneviz Binası
Günümüzün Karaköy ve Galata Semtlerinde Ceneviz Mirası

Cenevizliler’in Avrupa’ya Ticareti

Cenevizliler, Çin’den gelen ipekli kumaşları ve Hindistan’dan gelen baharatları İstanbul Limanı‘ndan deniz yolu ile Avrupa’ya taşımıştır.

Buna ek olarak Selçuklu Devleti’nden itibaren Anadolu’da dokunan yörük halılarını da Avrupa’ya pazarlamışlardır. Birer sanat eseri olan Türk Halıları öylesine yoğun bir talep görmüştür ki, tüm Avrupa soylularının ve krallarının saraylarına yayılmıştır.

Bu sebeple, Türk Halısı Avrupa Rönesans sanatında birçok yağlıboya tabloda kendine yer bulmuştur. Ünlü ressamlar Hans Holbein ve Lorenzo Lotto resimlerinde halıyı arka plan dekoru olarak kullanmışlardır. Türk halı sanatı hakkında bilgilendirici bir yazı isterseniz: Türk Halılarının Tarihi isimli yazıyı tavsiye ederim.

Avrupa Rönesans Resim Sanatında Türk Halıları

Avrupa Rönesans Resim Sanatında Türk Halıları

Dünya Tarihine Geçmiş Bir Cenevizli Kristof Kolomb

Ceneviz Cumhuriyeti‘nde doğup büyümüş ve sonradan tarihe geçmiş olan meşhur kaşif Kristof Kolomb‘un hayat hikayesini Kristof Kolomb Hayatı Ve Keşifleri yazısından okuyabilirsiniz.


Önerilen Diğer Blog Yazıları:


Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi – Serhat Engül

Cenevizliler Kimdir? Ceneviz (Cenoa) Cumhuriyeti Tarihi Ve Galata Ceneviz Mahallesi

2 thoughts on “Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *