Cenevizliler Kimdir?

Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Bilgi

Günümüzün İtalya topraklarında, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ardından asırlar boyunca bir siyasi birlik sağlanamaz. Bu sebeple, İtalya içindeki şehirler, uzunca bir dönem boyunca birbirinden bağımsız şehir devletleri olarak yaşarlar.

Bu şehirlerden en meşhur olanları Cenevizliler ve Venedikliler olarak anılan Ceneviz Cumhuriyeti ile Venedik Cumhuriyeti’dir. Doğu ile en çok ticaret ilişkisi kuran ve bir köprü vazifesi gören medeniyetlerdir.

Bu devletler Akdeniz kıyıları boyunca en stratejik limanlara yerleşmiş ve -deyim yerindeyse- ticaretin kitabını yazmışlardır. Osmanlı Tarihi ile ilgili ders kitaplarında da bolca rastladığımız bu devletlerden özellikle Cenevizliler, İstanbul’un mimarisine büyük katkıda bulundular.

Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi

Ceneviz Cumhuriyeti (Republic of Genoa) 1005 – 1797 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan bir denizci kent devletidir. Ceneviz’i diğer birçok şehir devletlerinden ayıran şey, denizcilikteki maharetinin yanında ticaretteki başarısıdır.

Cenevizliler’in İtalya Ve Akdeniz’deki Ticaret Kolonileri

ceneviz cumhuriyeti tarihi kısaca
Ceneviz Ticaret Kolonileri

Cenevizliler Türkiye’de Nerede Yaşamıştır?

Cenevizliler, İstanbul’un Galata Kulesi‘ni inşa etmişler ve Haliç kıyılarında bulunan limanlarını buradan gözlemişler. Günümüzün Karaköy semti civarlarında, Galata mahallesinde yaşamışlar. Bugün Galata Kulesi’nin olduğu yerden, Galata Köprüsü’ne kadar olan yer, geçmişin Ceneviz Mahallesi’dir.

Bizans’ın başkenti olan Konstantinopolis, 1204’te Latin İstilası adı verilen bir işgale uğramıştı. Dördüncü Haçlı Seferi için Avrupa’dan yola çıkan Haçlı orduları, Venedik Dükü Enrico Dandolo tarafından İstanbul’a getirilmiş ve şehri yağmalamıştı. Cenevizliler, 1261’de şehrin Bizans prensleri tarafından Latinlerden geri alınmasında önemli yardımda bulundular. Bu sebeple de Bizans İmparatorları tarafından kendilerine mükafat olarak Galata bölgesi verildi.

Bu olayları takiben Ceneviz kolonisinin nüfuz alanı genişler ve şehre Venedikliler‘e nazaran daha etraflı bir biçimde yayılırlar. Elbette bu Cenevizlilerin ticari faaliyet hacmini de genişletir. Latinlere destek veren Venedikliler ise tam tersi bir muamele görür ve hakimiyet alanları daralır.

Tarihte Venedikliler Ve Cenevizliler

Hem Cenevizliler, hem de Venedikliler varlıklarını Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde sürdürmüş, önemli bir liman kenti olan İstanbul ile Avrupa şehirleri arasında adeta mekik dokumuşlardır.

Venedikliler ve Cenevizliler, Latin asıllı oldukları için Ortodoks kenti olan Konstantinopolis’te (Bizans Dönemi) kendi ibadetleri için Katolik kiliseleri inşa etmişlerdir.

Örneğin günümüzde İstiklal Caddesi’nde bulunan Aziz Antuan Kilisesi (St. Antuan) şehirdeki Latinler tarafından inşa edildi. Buna benzer yapılar Karaköy bölgesinde de görülebilir. (Örn. sonradan camiye çevirilen Arap Camii)

İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi

cenevizliler kimdir kısaca
Aziz Antuan Katolik Kilisesi

Günümüzde İstanbul’da Görülecek Ceneviz Eserleri

Galata Kulesi, Yoros Kalesi (Anadolu Kavağı’nda) ve maalesef günümüze pek bir şey kalmamış olsa da Galata Surları, Cenevizlilerden günümüze miras kalan son mimari yapılardır.

Cenevizliler ve Fatih Sultan Mehmet

Tarih derslerinde sınavlarda sıkça sorulan Osmanlı’nın verdiği imtiyazlar, İstanbul’da faaliyet gösteren Venedik ve Ceneviz ticaret kolonilerine verilmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminden beri süregelen ticaret, Osmanlı döneminde de aynen devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, bu denizci devletlere bazı imtiyazlar ve ticari ayrıcalıklar tanımıştır.

Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Tarihi Hakkında Bilgi

cenevizliler kimdir hakkında bilgi
Galata’daki Ceneviz Yapısı

Cenevizliler’in Avrupa’ya Ticareti

Cenevizliler, Çin’den gelen ipekli kumaşları ve Hindistan’dan gelen baharatları İstanbul Limanı‘ndan deniz yolu ile Avrupa’ya taşımıştır.

Buna ek olarak Selçuklu Devleti’nden itibaren Anadolu’da dokunan yörük halılarını da Avrupa’ya pazarlamışlardır. Birer sanat eseri olan Türk Halıları öylesine yoğun bir talep görmüştür ki, tüm Avrupa soylularının ve krallarının saraylarına yayılmıştır.

Bu sebeple, Türk Halısı, Rönesans dönemi sanatında birçok yağlıboya tabloda kendine yer bulmuştur. Ünlü ressamlar Hans Holbein ve Lorenzo Lotto resimlerinde halıyı arka plan dekoru olarak kullanmışlardır. Türk halı sanatı hakkında bilgilendirici bir yazı isterseniz: Türk Halılarının Tarihi isimli yazıyı tavsiye ederim.

Avrupa Rönesans Sanatında Türk Halıları

Tarihte Cenevizliler, Bizans ve Osmanlılar
Avrupa Rönesans Resim Sanatında Türk Halılar

Tarihin En Büyük Cenevizli Denizcisi

Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb, tarihteki en ünlü Ceneviz denizcisidir. Kendisinin hayatını okumak isterseniz, Kristof Kolomb Keşifleri adlı yazıyı tavsiye ederim.

Cenevizliler Kimdir Blog Yazısı by Serhat Engül

4 thoughts on “Cenevizliler Kimdir? Ceneviz Cumhuriyeti Tarihi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *