Galileo Galilei Kimdir?

Galileo Galilei Kimdir, Kısaca Hayatı ve Buluşları Hakkında Bilgi

Galileo Galilei, 1564 ile 1642 yılları arasında İtalya‘da yaşamış bir uzay bilimci ve fizikçidir. Galileo‘nun bilim alanında çığır açan çalışmaları, modern biliminin öncüsü olarak kabul edilir.

Galileo, Hidrostatik Terazi, Askeri Pusula ve Termometre gibi insanlık için büyük önemi olan icatların sahibidir. Bunun da ötesinde, Galileo, dünya tarihinde gökyüzünü ve yıldızları teleskop yardımı ile ayrıntılı inceleyen ilk insandır.

Galileo Galilei‘nin astronomiye en büyük katkıları, Venüs’ün Yörüngesini ve Jüpiter’in Uydularını keşfetmesidir. Ayrıca Galileo Değişmezliği ve Sarkaçlardaki Eşzamanlılık gibi kuramların da sahibidir.

Galileo‘yu kısaca tarif etmek istersek, ona “Modern Bilimin Babası” diyebiliriz. Zira bilim dünyası Galileo‘nun bu özelliği konusunda hemfikirdir.

Galileo Galilei Neyi Bulmuştur?

Galileo Galilei kimdir kısaca
İtalyan Bilim Adamı Galileo

Galileo Galilei Kimdir, Kısaca Hayatı, Buluşları

Galileo Galilei, 1564 yılında İtalya‘nın Pisa Kulesi ile ünlü Pisa şehrinde dünyaya geldi. Pisa Üniversitesi’nde eğitim gören Galileo; tıp, matematik ve felsefe üzerine eğitim aldı. Parlak bir zekaya sahip olan genç Galileo, devrim niteliğindeki çalışmaları ve buluşları ile kısa sürede adını tüm İtalya‘da duyurdu.

Skolastik düşüncenin ve din baskısının Avrupa‘da halen etkin olduğu bir çağda yaşayan Galileo‘ya bu şöhret pek iyi gelmedi. Dinsel sapkınlıkların cezalandırıldığı Engizisyon Mahkemesi‘nde yargılandı ve az kalsın aforoz edilecekti. Anlaşma yoluna giderek, küçük bir ceza ile kurtuldu.

Galileo‘nun mecburiyetten kendini yargılayanlara “Dünya dönmüyor.” diyerek ifade vermesi, ancak hüküm verildikten sonra “Her şeye rağmen Dünya dönüyor.” diye homurdanması meşhurdur. Dilerseniz Dünya tarihine ismini altın harfler ile kazıyan bu bilim insanının hayatına kısa ve özet maddeler halinde bir göz atalım.

Galileo Galilei Rönesans Döneminde Yaşadı

Galileo Galilei kısaca hayatı
Galileo Galilei keşiflerini anlatıyor
 • Galileo’nun İlk İcatlarından Hidrostatik Denge

Arşimet prensiplerine dayanarak, kıymetli metalleri havada ve ardından suda tartarak, onların saflık dereceleri tahmin etmek mümkündü. Galileo, henüz 22 yaşındayken (1586) Avrupalı kuyumcuların kullandığı bu metoda alternatif geliştirdi. Akabinde bu yeni buluşuna La Bilancetta (Küçük Denge) adını verdi.

Galileo‘nun icat etiiği Hidrostatik Terazi‘nin bir tarafında klasik ağırlıklar dururken; diğer tarafındaki tel yardımıyla tartılmak istenen nesne suyun içine batırılıyordu. Böylece pratik bir biçimde birkaç aşamadan geçirilmesine gerek kalmadan, altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin net ağırlıkları ölçülebiliyordu.

Hidrostatik Denge’yi Ölçebilen Terazi Bu Prensiple Çalışıyordu

Galileo Galilei neyi bulmuştur?
Hidrostatik Terazi
 • Galileo Galilei’nin İlk İlkel Termometreyi İcat Etmesi

Termometre, bilindiği üzere sıcaklığın arttığını içindeki sıvı yardımı ile gösteren bir aygıt. Termoskop ise Galileo Galilei’nin 1593 yılında geliştirdiği ilkel sıcaklık ölçere verilen isim.

İçi su ile dolu bir vazonun içine, üstünde boş bir küre bulunan uzun bir deney tüpü yerleştiren Galileo, sıcaklık değişiminin kürede yarattığı basınç ile tüpün içinde ne kadar su yükseldiğini gözlemledi. Günümüzde kullanılan modern termometrenin prensipleri, %100 olarak Galileo‘nun icad ettiği bu aygıta dayanmaktadır.

Galileo’nun Sıcaklık Ölçme Prensipleri İle Üretilen Modern Termoskoplar

blank
Galileo Termometresi
 • Galileo Galilei’nin Askeri Pusula’yı İcat Etmesi

1595 yılında Galileo, Askeri Pusula‘yı (Askeri Ölçüm Cetveli) icad etti. Galileo‘nun bu yeni buluşu hem askeri, hem de bilimsel birçok gelişmeye yön verdi. Buluş öncelikle askeriyede kullanılan topların doğru koordinatlara hedef almasını sağladı.

Buna bağlı olarak, hangi büyüklükteki bir top güllesinin, ne kadar barut gerektirdiği hesaplanabildi. Geometrik bir alet olan “Askeri Pusula” sayesinde, çokgenler ve dairesel dilimler hesaplanabildi. Galileo’nun buluşu, 16. Yüzyıl‘dan, 19. Yüzyıl‘a kadar temel ölçüm cetveli olarak kullanıldı.

Galileo Galilei Kimdir Kısaca Bilgi

blank
Askeri Pusula
 • Galileo’nun Sarkaçların Eşzamanlı Olduğunu Keşfetmesi

Galileo, sarkaçların özelliklerini ilk kez detaylıca inceleyen kişi oldu. 1602 yılında, Galileo, sarkaçların büyüklüğü fark etmeksizin aynı zaman aralığında sallandığını fark etti. Böylece sarkaçların hangi yönde olursa olsun eşzamanlı olarak sallandığı anlaşıldı.

Eşzamanlılık özelliği, sarkaçları zaman ölçümünde mükemmel bir araç haline getiriyordu. Bu sebeple 1930‘lu yıllara kadar sarkaçlar, saatlerin standart parçası haline geldi ve en güvenilir zaman ölçüm aleti oldular.

Sarkaçların Eşzamanlı Salınımı Saatlere İlham Verdi

blank
Sarkaçların Eşzamanlı Salınımı
 • Galileo Galilei Astronomik Gözlemlerin Öncüsü Kabul Edilir

Teleskopun ilk örnekleri, 1608 yılında Hollanda‘da ortaya çıktı. Galileo bu icadın detaylarını öğrenince, günümüzde Galileo Teleskopu adıyla anılan kendi teleskopunu geliştirdi. Galileo’nun teleskopu objeleri 30 kat büyüterek gösteriyordu ve onun gözlem yapmasına imkan tanıyordu.

Galileo Teleskopu ne kadar bazı hatalar içerse de, Galileo‘yu uzay bilim tarihinin en önemli keşiflerini yapmaktan alıkoymadı. Bu sebeple, Galileo Galilei, Uzayı bir teleskopla gözlemleyen ilk bilim adamı olarak bilinir. Bu sebeple de Astronomi Bilimi‘nin babası olarak kabul edilir.

Galileo Kimdir Kısaca Hayatı, Biyografisi

galileo galilei buluşları kısaca
Galileo Teleskopu
 • Galileo Venüs’ün Güneş Etrafında Döndüğünü Keşfetti

Galileo, 1610 yılında Venüs gezegeninin hareketlerini inceledi. Gözlemleri sonucunda Venüs‘ün de Dünya‘nın uydusu olan Ay gibi evreleri olduğunu fark etti. Venüs’ün dönüşü sırasında, gezegenin Güneş‘ten aldığı ışık sebebiyle görünürlüğü de değişiyordu.

Galileo Galilei‘nin bu buluşu, o döneme kadar bilim çevrelerinde kabul gören Ptolemaios‘un “Dünya Merkezli Evren” modelini çürüttü. Nikolas Kopernik‘in iddia ettiği “Güneş Merkezli” bir Güneş Sistemi‘nin doğruluğunu kanıtladı.

 • Galileo’nun Jüpiter’in Uydularını Keşfetmesi

Yine 1610 yılında, Galileo Galilei, Jüpiter‘in dört tane uydusu olduğunu keşfetti. Jüpiter gezegeninin Io, Europa, Ganymede ve Callisto isimli en büyük uyduları, kendisinin onuruna “Galileo Uyduları” olarak adlandırıldı.

Galileo’nun bu gözlemleri, astronomi biliminde devrim niteliğinde bir buluştu. Çünkü Antik Çağ‘dan beri kabul gören Aristoteles‘in öne sürdüğü uzaydaki her şeyin merkezi dünyadır görüşünü yerle bir ediyordu.

Galileo bunla da kalmayıp, Ay üzerinde kraterlerin, dağların ve vadilerin olduğunu da keşfetti. O ana kadar Dünya’nın uydusu olan Ay, kusursuz bir daire olarak betimleniyordu.

 • Galileo’nun Kitabı Bilimsel Çalışmanın Öncüsü Oldu

Galileo‘nun yaşamış olduğu döneme kadar, bilimse araştırmalar dinsel kuralların etkisinde kalıyordu. Bilimsel araştırmalar, bir metoda sahip değildi ve kişisel tespitlerin ötesine geçemiyordu. Antik Çağ‘da yaşamış olan ünlü filozof Aristoteles‘in görüşleri, kanun gibi kabul ediliyordu.

Galileo, 1623 yılında “The Assayer” olarak bilinen kitabını yayınladı. Galileo, kitabına bilim dilinin matematik olduğunu öne sürüyor ve bilimsel araştırmaların nasıl yapılması gerektiğini tarif ediyordu. Galileo‘nun bu kitabı, ilk bilimsel metod çalışması olarak kabul edilir. Kitap, Aristoteles‘in kalıplaşmış teorilerini, deneysel ve matematiksel kanıtlarla çürütmektedir.

 • Galileo Görelilik Teorisinin Temelini Attı

Galileo’nun 1632 yılında yayınladığı “İki Dünya Sistemi Hakkında Diyalog” kitabı, fizik kurallarının ay hızda ilerleyen nesneler için aynı olduğunu öne sürüyordu. Galileo’nun öne sürdüğü bu kanun Galileo Değişmezliği olarak kabul görür. Bu kanun, Newton Kanunları ve Albert Einstein‘ın Özel Görelilik Teorisi‘nin basit bir halidir.

Galileo’nun 1638 yılında yayınladığı “İki Bilim Üzerine Diyaloglar” kitabı ise günümüzde Kinematik ve Mukavemet olarak bilinen bilim dallarına karşılık gelmektedir. Galileo, bu kitapta, yere düşen nesnelerin kütlesinden bağımsız olarak hızlandığını öne sürmüş, cisimlerin parabolik bir eğri çizerken sabit hız ve ivmelenme kurallarını sorgulamıştır.

 • Galileo Galilei’nin Modern Bilimin Kurucusu Olması

Galileo, Kopernik Devrimi‘ni canı pahasına savunarak dünyada o ana kadar yaygın olan evren algısını sarsmıştır. Her şeyin dünyanın çevresinde döndüğüne dair inanışa kanıtları ile karşı çıkan ve Güneş Sistemi‘nin varlığını savunan Galileo, Astronomi ile birlikte Felsefe, Fizik ve Tıp bilimlerinde gelişimi tetiklemiştir.

Son yayına sürdüğü kitap olan İki Bilim Üzerine Diyaloglar, bilimin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine öncü olmuştur. Teleskopik keşifler, teoriler, tezler ve deneyler içeren ve bilimi matematiksel bir dille tanımlayan Galileo, “Modern Bilimin Babası” olarak kabul edilir.

Bu vesileyle Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi bilim adamlarına da ilham vermiştir.

Gaileo Galilei Kimdir Kısaca Hayatı

galileo galilei hakkında kısa bilgi
Rönesans Dönemi Bilim İnsanı Galileo

Galileo Galilei Hakkında Özet Bilgi Yazısı Kaynak:

https://learnodo-newtonic.com/galileo-galilei-accomplishments


Galileo Galilei Kimdir Kısaca by Serhat Engül

2 thoughts on “Galileo Galilei Kimdir, Kısaca Hayatı, Buluşları”

 1. Merhaba;
  Galileo ile ilgili kızımla çalışırken internet sitenizdeki çalışmaya rastladık. Konu ve aktarın olarak inceledik ve beğendik. Ayrıca internet siteniz de çok hoş.
  5. sınıftaki kızım ödevi için Galileo sayfasını kopyalamak istediğimizde bir koruma ile karşılaştık.
  Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki adresime word belgesi olarak gönderebilirseniz çok sevinirim. Ali Doğan COŞGUN-Nisan COŞGUN

  1. Merhaba Ali Bey, evet haklısınız sitede kopyalama koruması var. Yazılar kopyala-yapıştır şeklinde alınıp, başka yerlerde iznimiz olmadan kullanılmasın diye koyduk. Ancak her şeyin olduğu gibi, bunun da pratik bir çözümü var. Dilerseniz https://www.printfriendly.com/ sitesine gidip, çıktısını almak istediğiniz URL adresini kopyalayabilir ve sizin için oluşturulan PDF sayfasından print edebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bu sistemi kullanarak, içeriği kopyalayabiliyor ve WORD dosyası haline de getirebiliyorsunuz. Siteyi beğenmenize çok sevindim. İyi çalışmalar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *