İstanbul’un 2650 Yıllık Tarihinin Özeti

İstanbul’un Kuruluşu Ve Kısa Tarihi

İstanbul şehrinin tarih boyunca üç farklı ismi olmuştur. Bir Yunan kolonisi olarak Byzantion (Byzantium), bir Roma kenti olarak Konstantinopolis (Constantinople), Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren de İstanbul olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlılar da uzun yıllar Konstantinopolis isminin Türkçe’ye çevrilmiş hali olan Konstantiniyye ismini kullanmışlardır.


Parantez içinde bizim Türkçe’de kullandığımız terimlerin uluslar arası arenadaki kullanımını da not ediyorum. İngilizce dil hâkimiyeti olan arkadaşlar, parantez içindeki sözcükleri aratarak çok kıymetli kaynaklara ulaşabilirler. Zira İstanbul tarihi dünyaca ünlü üniversitelerin makalelerine ve prestijli ansiklopedilerin içeriklerine konu olmuştur.


İstanbul’un Kuruluşu Ve Tarihinin Kısa Özeti

  • Antik Yunan Kent Devleti – Byzantion (Byzantium)

İstanbul’un tarihini anlatırken M.Ö. 638 yılına gitmemiz gerekiyor. Byzas isimli kralın, Antik Yunanistan’ın Megara kentinden göç etmeye karar vermesi ve bunun için de o gün herkesin yaptığı gibi Apollon Tapınağı rahibine danışması ile başlıyor hikâyemiz. Kâhin onlara Doğu istikametine gitmelerini ve körler ülkesinin karşısına yerleşmelerini salık verir. Elbette Byzas ve beraberindekiler hiçbir şey anlamazlar.

Yunanistan’dan Doğu’ya doğru yaptıkları seyahat sonunda bugün Sarayburnu (Seraglio Point) olarak bildiğimiz müstahkem mevkiye gelirler. Burası İstanbul Tarihi Yarımadası’nın doğuda Boğaziçi (Bosphorus) ile kesişen burnudur. Bu tepeden Boğaz’ın güzel manzarasına bakan Byzas ve kurmayları, Boğaz’ın Asya yakasında günümüzde Kadıköy olarak bilinen yerde bir yerleşim görürler.

Bu insanlar önceden göç eden Yunan kolonisinden başkası değildir. Bulundukları muhteşem yeri görmeyip, Asya yakasını tercih ettikleri için Khalkedon halkının kehanetteki körler olduğunu düşünürler ve buraya yerleşirler. Şehir, kurucusu Byzas’ın arkasından Byzantion olarak anılmaya başlanır.

İstanbul'un Kuruluşu Ve Kısa Tarihi
M.Ö. 500 yıllarında Antik Yunan Siteleri Ve kuzeydoğuda Byzantion (İstanbul)
  • Roma İmparatorluğu – Konstantinopolis

Roma İmparatoru Konstantin (Constantine) 324 yılında devasa İmparatorluğun merkezini, daha güvenli ve verimli olan doğu eyaletlerine taşımaya karar verir. Bu amaçla yaptığı keşifte, mükemmel mevkisinden dolayı Byzantion’u seçer.

Mimarlarına şehri baştan başa yeniden elden geçirmelerini ve yedi tepe üzerinde haşmetli bir Roma kenti inşa etmelerini emreder. Altı yıl içinde şehrin duvarları dört katı genişletilir ve çeşitli Roma yapıları inşa edilir. Bunların arasında Hipodrom, Büyük Saray, Konstantin Forumu gibi yapılar da vardır.

Şehir 330 yılında Neu Roma (Yeni Roma) adıyla açılır. İmparator Konstantin, şehri Roma ile beraber İmparatorluğun eş başkenti yapmış ve kendi adını vermiştir. Ne var ki, Roma İmparatorluğu 395 yılında İmparator Theodosius’un ölümüyle ikiye ayrılır.

Roma İmparatorluğu'nun Bölünmesi M.S. 395 Harita
Roma İmparatorluğu’nun Bölünmesi M.S. 395 Harita
  • Bizans İmparatorluğu – Konstantinopolis

Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde, Konstantinopolis şehri Doğu Roma İmparatorluğu‘nun başkenti olarak kalır. Batı Roma bu ayrışmadan yalnızca 81 yıl sonra, 476’da barbar istilası nedeniyle yıkılır ve kadim başkent Roma, Gotların eline geçer.

Doğu Roma tarih sahnesinde ikiz kardeşini kaybetmiş ve yalnız kalmıştır. Doğu Roma’nın kralları kendini Sezar, halkı ise Romalı olarak idrak etmiştir. Günümüz tarih kitaplarında bu medeniyetin Bizans olarak anılmasının sebebi modern zaman tarihçilerinin şehrin ilk isminden (Byzantium) türeterek verdikleri isimdir.

Bizans İmparatorluğu köklü bir Yunan kültürüne ve Roma idari yapılanmasına sahipti. Bu yüzden de çok uzun yıllar yaşadı. İmparatorluk tarihinin zirve noktası, Ayasofya’yı inşa eden İmparator Justinianus dönemidir. Justinianus’un batıdaki büyük fetihleri, Bizans’ı neredeyse eski Büyük Roma sınırlarına ulaştırmıştır. Fakat ardından gelen imparatorlar bu sınırları çeşitli nedenlerle muhafaza edememişlerdir.

bizans-en-genis-sinirlar-harita
Bizans’ın En Geniş Sınırları İmparator Justinianus (527-565)

Doğu’dan gelen ilk Türkler olan Selçuklu Devleti‘ne yenilen ve çok toprak kaybeden Bizans. İlk haçlı seferleri ile toprakların bir kısmını geri almış, fakat IV. Haçlı Seferi sırasında bizzat Latin Haçlı ordusunun işgaline uğramıştır. (Bkz: Latin İstilası) 1204-1261 yılları arasında süren Latin işgalinden sonra Bizans 200 yıllık bir çöküş sürecine girmiş ve bir daha toparlanamamıştır.

1453’te nihayet Osmanlı Türkleri, Bizans’ın son kalesi olan Konstantinopolis’i ele geçirir ve çöküşte olan şehri yeniden bir imparatorluk merkezi haline getirirler.

İstanbul'un Fethi öncesi Osmanlı
İstanbul’un Fethi öncesi Osmanlı Haritası
  • Osmanlı İmparatorluğu – Konstantiniyye Ve Istanbul

Şehre ilk giren Osmanlı Padişahı olan Fatih Sultan Mehmet çok iyi eğitilmiş bir devlet adamıydı. Bizans tarihini iyi bildiğinden ilk olarak Ayasofya’yı görmek istedi. Şehrin Bizans’ın son dönemlerinde onarım görmemiş olması nedeniyle binaları çok iyi durumda değildi. Bu sebeple beklediği ihtişamı bulamayan Sultan Mehmet’in çok hüzünlendiği rivayet edilir.

Sultan Ayasofya’nın ivedilikle restore edilmesini ve camiye çevrilmesini salık verir. Sonra da kendine bir saray inşa etme işine girişir. Bu saray bugün Sultanahmet Bölgesi’nde bulunan Topkapı Sarayı’dır. Saray eski Yunan şehri Byzantion’un (Akropolis) antik harabeleri üzerine inşa edilmiştir. Sarayın içinde görünen irili ufaklı zarif sütunlar, antik kentten devşirilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu 1453’ten 1700 yılına kadar sürecek büyük bir yükseliş dönemine geçerler. Öyle ki, İmparatorluğun toprakları üç kıtada yayılır ve döneminin en büyük ve güçlü devleti haline gelir.

Şehrin ismi hemen değişmemiştir, uzun asırlar Konstantiniyye olarak anılmıştır. Fatih Sultan Mehmet siyasi sebeplerle Roma İmparatoru (Kayser-i Rum) unvanını da kullanmış ve Doğu Roma’nın başkentini fethetmiş olmanın haklı gururunu yaşamıştır.

Şehrin ilk kurulduğu zaman olan  Byzantion döneminde; şehir merkezine verilmiş bir isim olan Stanpoli, evrim geçirir ve nihayetinde İstanbul olarak anılmaya başlanır. İstanbul üçüncü kez güçlü bir imparatorluğun başkenti olmuştur. Kıymetli tarihçi İlber Ortaylı‘nın dediği üzere, bu dönemde Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan Divan-ı Humayun‘da alınan kararlar Dünya siyasetini etkilemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu (Devleti) En Geniş Sınırları Haritası
Osmanlı İmparatorluğu (Devleti) En Geniş Sınırları Haritası
  • Türkiye Cumhuriyeti – İstanbul

1699 Karlofça Anlaşması akabinde, Osmanlı İmparatorluğu iki asırı aşkın zaman sürecek bir düşüşe geçer. Bazı Padişahlar reformlar yapıp orduyu, sosyal hayatı, kanunları düzenlemek ve gelişen Avrupa seviyesine getirmek ister, ancak çabaları yetersiz kalır. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde teknolojik anlamda geri kaldığı için, topraklarını muhafaza etmek için gittikçe daha çok insan ve öz kaynak kaybeder. 19. Yüzyıl’a gelindiğinde ise ekonomik anlamda bir çöküş sürecine girmiştir ve I. Dünya Savaşı (1914-1918) yorgun imparatorluğu tamamen tüketir.

Bundan sonrasını tarih derslerinden veya inkılâp tarihi derslerinden hepimiz biliyoruz. İstanbul düşman işgali altındayken, milli mücadele Ankara’da kurulan TBMM’den yürütülmüş ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından organize edilmiştir. Kurtuluş Savaşı‘nın kazanılması ve Ankara’nın başkent olmasıyla, İstanbul 1600 yıl sonra ilk defa başkent olma özelliğini yitirmiştir. Ancak İstanbul; sosyal, kültürel ve jeopolitik öneminden bir şey kaybetmemiştir.

Bosphorus Istanbul
İstanbul’un kalbi İstanbul Boğazı. © Foto: Serhat Engül

Osmanlı, özellikle İstanbul şehrine büyük bir kültürel ve sanatsal miras bırakmıştır.  Bunların en heybetli ve güzel örnekleri Sultanahmet Camii ile Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı’dır. Bu saydıklarımızın yanında sayısız Saray, Kasır, Hamam, Cami, Çeşme, Medrese, Türbe de İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaktadır.


Yeni Yazı! İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler


Önerilen Diğer Blog Yazıları


İstanbul’un Kuruluşu ve Tarihi by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *