Kristof Kolomb, Coğrafi Keşifler Çağı‘nın kuşkusuz en meşhur kaşifiydi. Kaşiflerin sonunu bilmedikleri yolculuklara çıktığı o yıllarda, denizcilik tarihinin en büyük maceraları yaşandı. Rotası haritada gözükmeyen ve neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir yolculuğa çıktığınızı hayal edin! Üstelik bu yolculuğun ne kadar süreceği ve sizi kimlerin topraklarına götüreceği bile belli değil. İşte Coğrafi Keşifler böyle çılgınca bir dönemdi.

Kristof Kolomb deyince hepimizin aklına elbette, Amerika’nın Keşfi geliyor. Ancak Kolomb’un hayatı sadece bundan ibaret değil. Kolomb‘un Amerika’yı keşfi öncesi ve sonrasında yaşadığı şeyler en güzelinden bir macera filmine konu olacak kadar ilginç. Kolomb’un attığı her adımda zorluklarla karşılaşması, hayatının başarılar ve büyük hayak kırıklıkları ile dolu olması da bu öyküye ayrı bir anlam katıyor. Dilerseniz Kolomb‘un çılgınca bir idealin peşinden koştuğu o yıllara gidelim ve yaşadıklarına şahitlik edelim.

Kriftof Kolomb Kimdir, Kısaca Hayatı ve Keşifleri

Kristof Kolomb‘un doğum yeri aslına bakarsanız bize çok da yabancı değil. Kolomb, 1451 yılında İtalya‘nın Ceneviz Cumhuriyeti‘nde doğmuş. Tarih derslerinde Fatih Sultan Mehmet’in imtiyazlar verdiğini okuduğumuz Cenevizliler de yine bu memleketin maharetli denizcileri ile aynı kişiler.

Böyle geçimini tamamen deniz ticaretinden sağlayan bir şehirde doğmak, Kristof Kolomb‘un da hamurunun denizle yoğrulmasına sebep olmuş. Açık denizleri tanıyınca artık Ceneviz‘e sığmayan birçok denizci gibi, Kolomb da henüz 20’li yaşlardayken vatanını terk etmiş ve İspanya‘ya yerleşmiş.

Ceneviz Cumhuriyeti ve Tarihte Ceneviz Ticaret Kolonileri

blank
Kristof Kolomb Ceneviz Cumhuriyeti’nde Dünyaya Geldi.

Görselde görüldüğü üzere, Cenevizliler tarihin en önemli ticaret limanlarında varlık göstermişler. Cenevizliler’in, hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde İstanbul’da varlık gösterdiğini belirtelim. Ayrıca onlara tahsis edilen liman bölgesinde Galata Kulesi gibi bir yapıyı inşa etmişlerdir.

Kristof Kolomb’un Denizle Tanışması ve İlk Seyahatleri

Kristof Kolomb, deniz ile genç bir tayfa olarak tanıştı. Akdeniz ve Ege civarlarında bazı ticaret seferlerine katıldı. Ancak bu maceraperest ve gözüpek denizcinin kapalı denizlerde kalmaya niyeti yoktu. Yazgısı onu açık denizlere, yani okyanuslara çağırıyordu.

Kolomb, Amerika’nın Keşfi ile bilindiği için, çoğumuz onun bir seferde gidip Amerika Kıtası‘nı bulduğunu düşünürüz. Halbuki gerçek bundan çok farklıdır. Kolomb, dünyanın geleceğine yön veren bu keşfi “yanlışlıkla” yapmadan önce; birçok başarısız deniz seferine çıkmış ve bu seferlerde ölümle burun buruna gelmiştir. Defalarca gemileri batmış, tayfaları telef olmuştur.

Kristof Kolomb’un Yolculuk Rotasını Gösteren Harita

kristof kolomb coğrafyaya katkıları
Kristof Kolomb’un İspanya’dan, Amerika Kıtası’na yolculuğu.

Kristof Kolomb toplamda dört yolculuk yaptı. Amerika’yı keşfettiği ilk yolculuk, 1492 yılında yaptığı kırmızı ile işaretli olan rotadır. Sonrasında Karayipler civarında yoğunlaşan keşifleri devam etmiştir. Ancak halen yeni bir kıta keşfettiğinin farkında varmamış, Asya’nın bilinmeyen yerlerini keşfettiğini varsaymıştır.

Kristof Kolomb’un Bir Felaketle Sonuçlanan İlk Yolculuğu

Kristof Kolomb‘un 1476 yılındaki ilk Atlantik Seferi, neredeyse hayatına mal olacaktı. Kolomb’un gemisinin de içinde olduğu bir ticari gemi filosu, Fransız hükümetine bağlı korsanlar tarafından topa tutuldu ve dağıldı. Kolomb’un gemisi batmış ve tayfaları suya dağılmıştı. Kolomb ise karaya yakın olmanın avantajından faydalanarak, kıyıya yüzdü ve canını zor kurtardı.

Akdeniz’deki Devlet Destekli Korsanlık Faaliyetleri

15. Yüzyıl‘da İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa Ülkeleri; denizcilikte birbiri ile büyük bir rekabet içindeydi. Bu sebeple birbirlerinin ticaret ve keşif girişimlerine taş koymak için korsanlardan faydalanıyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğu‘nun da başvurduğu bu yöntem, Osmanlı adına savaşan bazı korsanların daha sonra Kaptan-ı Derya olarak devlette yer bulmalarını sağlamıştır. Barbaros Hayreddin Paşa gibi büyük Amiraller aslında korsan kökenlidir.

Akdeniz’in 15. ve 16. Yüzyıl Korsan Gemileri

kristof kolomb hangi kıtayı keşfetmiştir
Akdeniz Korsan Gemileri

Kolomb’un Portekiz’deki Yaşamı Ve Evlenmesi

Korsan gemilerinin saldırısına uğrayan ve Portekiz’in Lizbon kentine kaçarak kurtulan Kolomb, okyanuslara henüz hazır olmadığını hissetti. Portekiz’de Felipa Perestrello isimli bir kadınla evlenen Kolomb, burada bir süre yerleşik hayat yaşadı ve bu süreçte üç tane çocuğu oldu.

Elbette bu dinlenme döneminde boş durmadı ve Atlantik Okyanusu‘nda denizcilerin korkulu rüyası olan akıntıları inceledi. Dünya‘nın en çok para getiren ticaret yollarını gözden geçiren Kolomb, Asya‘nın zenginliklerini Avrupa‘ya taşıyan İpek Yolu ve Baharat Yolu‘na yoğunlaştı.

Asya’nın Zenginliklerine Denizden Ulaşma Çabası

O dönemde Asya‘nın zenginlikleri kervanlar yoluyla, Avrupa‘ya taşınıyor ve Çin‘den gelen ipekli kumaşlar ile Hindistan‘dan gelen baharatlar, İstanbul Limanı‘ndan ihraç ediliyordu. Dünya ticaretini Orta Çağ boyunca yönlendiren bu sistem, önce Bizans İmparatorluğu‘na sonra da Osmanlı‘ya büyük servetler kazandırmıştı.

Kolomb, incelediği haritalar aracılığı ile bu düzenin değişebileceğine karar kıldı. Yaptığı hesaplara göre, Portekiz‘den yola çıkıp, devamlı Batı‘ya doğru giderse Asya‘ya varabilirdi. Tek yapmak gereken Atlas Okyanusu‘nu geçmekti! Ancak o dönemlerde Avrupa ile Asya arasında koskoca bir Amerika Kıtası ve Pasifik Okyanusu olduğunu kimse bilmiyordu. Bu yüzden Kolomb inanılmaz bir hesap hatası yaptı!

Kolomb’un harita üzerindeki hesaplarına göre, İber Yarımadası ile Japonya arasında 2300 mil mesafe vardı. Halbuki gerçekte bu mesafe 12.200 mil idi. Bu büyük hesap hatası, Amerika‘ya vardığında kendini Asya‘da sanmasına sebep olacak ve orada yaşayan insanlara Indiands yani “Hintliler” adını vermesine sebep olacaktı. Amerika Kıtası‘nın yerlileri (yani kızılderililer) günümüzde hala Indian-Americans (Hint asıllı Amerikalılar) olarak anılır.

Kolomb’un Yolculuğu İçin Kaynak Bulma Çabası

Kristof Kolomb‘un yapmayı planladığı seyahatler, elbette büyük masraf kapısıydı. Bu çapta bir yatırımı yapmak için devlet desteği gerekiyordu. O dönemde Portekiz‘de yaşadığı için, önce Portekiz Kralı‘nın kapısını çaldı. Ancak talebi kabul görmedi. Kral, planı pek gerçekçi bulmamış ve yatırım yapmak istememişti.

Kolomb, bu kez İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabel‘in kapısını çaldı. Aragonlu Ferdinand ve Kastilyalı Isabel, stratejik bir evlilik yapmış ve 15. Yüzyıl‘ın sonunda İspanya‘da güç birliği sağlamıştı. İki önemli eyaletin bir araya gelmesiyle, asırlardır İspanya‘nın güney bölgelerine sahip olan Endülüs Emevileri‘ni yenme umudu doğmuştu. Nihayetinde Ferdinand ve Isabel, Emevilerin alanını gittikçe daralttı ve son kale olan Granada kentindeki Elhamra Sarayı‘nı ele geçirdi.

Elhamra Kalesi İspanyollara Teslim Ediliyor

blank
İspanya’daki Son Emevi Emiri VII. Muhammad

Isabel Ve Ferdinand Kolomb’u Finanse Ediyor

İspanya, bu dönemde yayılmacı bir politika izleyen ve gittikçe güçlenen bir krallıktı. Kolomb‘un vaad ettiği şey de, öyle ufak bir kazanım değildi. Eğer dediği keşfi yaparsa, ona sponsor olan İspanya Krallığı da ticaret yollarını ele geçirecek ve büyük servet kazanacaktı. Bu vaadin çekiciliğine kapılan kral ve kraliçe, Kolomb’a birkaç gemi ve denizci vermeyi kabul etti.

Kristof Kolomb Kimdir, Kısaca Hayatı

Kristof Kolomb kimdir kısaca
Kristof Kolomb Kral Ferdinand ile Kraliçe Isabel’i ikna ediyor.

Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfetmesi

Kristof Kolomb, İspanya Krallığı‘nın o dönemki başkenti olan Sevilla kentinden törenle ayrıldı. Kendisine keşifte kullanması için 3 gemi (Adları: Santa Maria, Pinta ve Nina) ve deneyimli denizciler verilmişti. Yolculuk çok çetin geçti. Okyanusun uçsuz bucaksız suları, Akdeniz‘e benzemiyordu.

Yolda aç ve susuz kaldılar ve az kalsın isyan patlak veriyordu. Karayı gören denizciye altın vaad edilmişti. Nihayet 36 günlük yolculuğun sonunda Kara Göründü! Kristof Kolomb’un ulaştığı yer, günümüzün Karayip Adaları‘ndaki Bahamalar idi.

Kristof Kolomb Kimdir, Kısaca Hayatı

Kristof Kolomb hayatı kısaca
Kristof Kolomb Amerika’ya ayak basıyor.

Yeni Dünya’nın Zenginliklerini Sömürme Yarışı

Kolomb, ayak bastığı Amerika‘da, yerli kabileler ile karşılaştı. Medeniyetin ilk basamaklarında olan bu ilkel kabileler, İspanyol Fatihlere (Bkz: Conquistador) karşı çok savunmasızdı. Kolomb ve onun ardından Yeni Dünya‘ya ayak basan İspanyollar ve Portekizliler çok can yaktılar.

Ancak kabileleri öldüren esas sebep, sömürüden çok mikroplar oldu. Eski Kıta olarak kabul edilen Avrupa, Asya ve Afrika‘da asırlardır mücadele edilen çiçek, veba, sıtma gibi hastalıklar burada yoktu. Gemilerle buraya akın eden İspanyollar, beraberinde birçok hastalığı da taşıdılar. Bağışıklığı zayıf kabileler ise, kitleler halinde salgın hastalıklardan telef oldu.

İspanyollar ve Portekizliler, Kolomb’tan sonra büyük bir toprak yarışına girdiler. Yeni Kıta‘dan, Avrupa‘ya altın, gümüş ve birçok zenginlik akıyordu. Kavga öyle boyutlara geldi ki, Vatikan‘dan Katolik Avrupa’yı yöneten Papa; duruma el koymak zorunda kaldı. Papa’nın kararıyla Brezilya ve civarı Portekiz’e, Meksika ve Karayipler ise İspanya’ya verildi.

Kristof Kolomb’un Gözden Düşmesi Ve Ölümü

Kristof Kolomb, vardığı yerin Asya olduğuna inanmıştı. Ölene kadar da bu görüşü değişmedi. İlkel kabilelerin olduğu yerlere ilk şehirleri kuran Kolomb oldu. Ancak tarihin bu büyük kaşifi, valilik alanında çok başarısızdı. Yerel yönetimi tesis edemeyen ve şehirleri hakkıyla yönetemeyen Kolomb, derhal görevden alındı ve yerine Diego Valazquez adında bir bürokrat atandı. Valazquez, Küba‘nın başkenti Havana dahil birçok kentin kurucusudur.

Kolomb’un son yılları, başarılı keşiflerden sonra gelen yönetim fiyaskosunun gölgesinde geçti. İtibarını geri kazanmak için çok çaba sarf etti. Ancak yine de “Sömürge Valisi” olarak geri dönmeyi başaramadı. Sonunda 1506 yılında İspanya‘da hayata gözlerini yumdu. Kimi tarihçilere göre Kristof Kolomb mutsuz bir adam olarak ölmüştür.

Kolomb’un Mezarı Nerede?

Kristof Kolomb ile ilgili en gizemli olaylardan biri nerede gömülü olduğudur. Bazı kaynaklar naaşının İspanya‘nın Sevilla kentindeki Sevilla Katedrali‘nde gömülü olduğunu iddia eder. Zira burada Kristof Kolomb’un sembolik bir lahti vardır.

İkinci bir görüşe göre, Kolomb‘un kemikleri sonradan keşfettiği Amerika‘ya taşınmıştır. Örneğin, Küba‘nın bir açık hava müzesini andıran Cristobal Colon Mezarlığı ona atfedilmiştir.

Kristof Kolomb Kısaca Kimdir by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *