Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması üzerine 1299’da kurulan Türk beyliklerinden biridir. Kurucusu Osman Gazi olarak da bilinen Osman Bey‘dir. Anadolu coğrafyasında güçlü rakipleri olan bu küçük beylik, doğru hamleleri yaparak güçlenmeyi ve genişlemeyi başarır.

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Tarihi

Osmanlı’nın en büyük avantajı, Batı’ya doğru genişleyebilecek bir konumda olması ve Bizans İmparatorluğu’nun içinde o dönemde bir birlik olmamasıdır. Osmanlı, henüz bir beylik düzeyinde iken, stratejik hamleler ile bu fırsatları çok iyi değerlendirir.

Osmanlı’nın kurucu padişahlarından Orhan Bey, Osmanlı’nın Avrupa’ya yayılmasının ilk adımını atmıştır. Sultan Orhan, bir Bizans prensesi ile evlenir ve Gelibolu’daki önemli bir kaleyi çeyiz olarak alır. Osmanlı Beyliği’nin, Rumeli’deki ilk toprağı olan bu kale; bir başlangıç noktası olur ve Osmanlılar balkanlarda hızla yayılırlar.

Osmanlı Ordusunda Devşirme Sistemi

Savaşçı bir kavim olan Osmanlılar, 3. Padişah olan I. Murat’tan itibaren “Devşirme” adı verilen bir sistem kurarlar. Bu sistem Balkanlar’daki köylerden toplanan sağlıklı ve güçlü çocukların, Yeniçeri asker ocaklarında askeri ve dini eğitim alması ve seçkin bir Osmanlı askeri olarak yetişmesidir.

Osmanlı ordu sistemi, bu seçilmiş Hristiyan çocuklardan, 14. Yüzyıl’dan 17. Yüzyıl sonlarına kadar yenilgi yüzü görmeyen bir savaş makinesi oluşturmayı başarmıştır.

Osmanlı Ordusunda Yeniçeriler

Osmanlı imparatorluğu tarihi kısaca
Yeniçeri Askerleri

Osmanlı İmparatorluğu Yükseliş Dönemi Tarihi

Osmanlı’nın en ünlü padişahları Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinir. Osmanlı’nın 150. yılında Anadolu’nun ve Balkanların mutlak hakimi olması ve üstüne dünyanın en önemli kentlerinden Konstantinopolis’i ele geçirmesi Sultan II. Mehmet (Fatih) döneminde olmuştur.

İstanbul’un alınmasından sonra gün geçtikçe çok uluslu İmparatorluk haline gelen Osmanlı, Yavuz Sultan Selim döneminde kutsal topraklar olan Mekke, Medine, Kudüs ve Mısır’ı ele geçirdi.

Çin’den gelen İpek yolu ve Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan baharat yolunun üzerinde konumlanan Osmanlı İmparatorluğu sonsuz bir gelir kaynağına sahip oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Zirve Dönemi

Osmanlı’nın süregelen yükselişi Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise zirveye ulaşır. Sultan Süleyman; Osmanlı’da hukuk, eğitim, mimari, sosyal yaşam, kültür ve sanatta büyük reformlar yapar ve önemli bir gelişme kaydeder. Bu nedenle Sultan Süleyman, özellikle Avrupa tarihinde Muhteşem Süleyman olarak anılır.

İmparatorluk, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) üç kıtada en büyük sınırlarına ulaşmıştır. Yine bu dönemde Türk denizcileri olan Barbaros Hayrettin, Piri Reis ve Turgut Reis Osmanlı’nın Akdeniz’deki hakimiyetini pekiştirirler. Osmanlı’nın en kabiliyetli mimarı olarak kabul edilen Mimar Sinan da yine bu yüzyılda yaşamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemi, 1699 yılına kadar devam eder ve bu tarihte Osmanlı asırlar sonra ilk kez toprak kaybetmeye başlar.

Osmanlı Ordusu Mohaç Muharebesi’nde

Osmanlı Devleti Tarihi hakkında kısa bilgi
Osmanlı Ordusu

Osmanlı Tarihinde Duraklama ve Gerileme Dönemi

Avrupa’da Rönesans ve Reform gibi sosyal ve kültürel atılımlar ve teknolojik gelişmeler, maalesef Osmanlı’da karşılık bulmamış ve imparatorluk sanatsal, kültürel, askeri anlamda Batı’dan geri kalmaya başlamıştır.

Avrupa ülkelerinin teknolojik anlamda üstünlük sağlamaya başlaması, Osmanlı’nın topraklarını koruyabilmek için gittikçe daha çok insan feda etmesine neden olmuştur.

19 Yüzyıl’da “Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak anılmaya başlanan Osmanlı; İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerin güç savaşının ortasında ciddi sarsıntılar yaşamış ve büyük toprak parçaları kaybetmiştir.

Osmanlı’da Reform ve Modernleşme Çabaları

İmparatorluğun kötü gidişatı sırasında modernleşme çabasında olan III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecid gibi padişahlar da tahta çıkmıştır.

Sultan III. Selim yapısal reformlar yapar, Sultan II. Mahmut orduyu yeniden düzenler, Sultan Abdülmecid ise siyasal, sanatsal ve mimari atılımlar yapar. Fakat onların bu çabaları imparatorluğun çöküşe doğru ilerlemesini engellemeye yetmez.

Osmanlı’nın son yıllarında, Sultan II. Abdülhamid döneminde posta, telgraf ağı kurulur ve Almanların da yardımı ile trenyolları ve istasyonlar inşa edilir.

Modernize Edilen Osmanlı Ordusu

Osmanlı tarihi özet
19. Yüzyıl Osmanlı Askerleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Yıkılışı

Osmanlı, Enver Paşa ve İttihat ve Terakki partisinin de etkisi ile I. Dünya Savaşı’na Avusturya ve Almanya’nın yanında girmeye karar verir. (Miğfer Kuvvetleri)

Balkan Savaşı’ndan daha yeni çıkmış olan İmparatorluk, yorgundur ve birçok cephede mücadele vermek zorunda kalır. Yetişmiş insan gücünü Dünya Savaşı cephelerinde kurban verir. Yine de bu olumsuz şartlar içerisinde İstanbul’un işgalini planlayan müttefiklerin büyük çaplı bir girişimini Çanakkale’de durdurmayı başarır.

Gelibolu’da yaşanan çetin savaşlar sırasında bir Osmanlı kurmay subayının yıldızı parlar. Gelibolu’da Askeri bir deha olarak sivrilen Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sonrası tamamen işgal edilen Osmanlı topraklarının kalbi olan Anadolu’da, Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyerek parlak bir zafer kazanmayı başarır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması

Büyük reformlar yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve modern bir devlet olarak inşa edilmesine ön ayak olur. Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden doğmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihi Mirasi

Osmanlı, özellikle İstanbul şehrine büyük bir kültürel ve sanatsal miras bırakmıştır.  Bunların en haşmetli ve güzel örnekleri Sultanahmet ile Süleymaniye Camileri ve Topkapı ile Dolmabahçe Sarayları’dır. Bu saydıklarımızın yanında sayısız Saray, Kasır, Hamam, Cami, Çeşme, Medrese, Türbe de İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu Kısa ve Özet Tarihi by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *