info(at)istanbulclues.com

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme, Yıkılış, Çöküş Dönemi Haritası

Osmanlı İmparatorluğu, Osman Bey tarafından kurulduğu 1299 yılından 1683 yılına kadar devamlı bir genişleme sağlamış ve benzersiz bir başarıya imza atmıştır. Bu büyük başarıda ilk dönem Padişahların iyi birer yönetici, kumandan ve kanun koyucu olmasının çok büyük bir önemi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’nin onuncu padişahıydı. Kanuni Sultan Süleyman ve ondan önce hüküm sürmüş kurucu padişahlar, büyük kazanımlar sağlamış ve devletin temelini çok sağlam bir şekilde atmışlardır. Bu sayededir ki, Osmanlı Kanuni’den sonra hiç bir zaman Kanuni kadar vizyon sahibi ve kudretli bir padişaha sahip olmasa da, 20.Yüzyıl’a kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatının ardından yükselme dönemi hemen durmamış, başarılı Sadrazamların yönetimleri sayesinde yine ilerleme devam etmiştir. Osmanlı 1583’te en geniş sınırlarına ulaşmış ve 1699’a kadar bir duraklama dönemine girmiştir.

1699 senesinde bir askeri başarısızlığı takiben imzalanan Karlofça Anlaşması’ndan sonraki yıllarda ise Osmanlı’da ilk kez toprak kayıpları başlamıştır. Osmanlı’nın duraklamadan gerilemeye geçme süreci yavaş olmuş, ancak gerileme döneminde Avrupa’da ve Dünyada güç dengelerinin hızla değişmesi yüzünden toprak kayıpları da çok hızlı olmuştur.

Rusya’nın yükselişi ve bir imparatorluk haline gelmesi ve Akdeniz’e inmek için büyük çaba göstermesi Osmanlı’yı yıpratmıştır. Önceleri Rusya ile olan mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten Osmanlı, sonraları üst üste savaş kaybetmeye başlamış ve yorgun düşmüştür. Doğu’da Rusya, Batı’da ise Avusturya ile bitmek bilmeyen savaşlar, Osmanlı’nın gerilemesinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı’ya öldürücü darbeyi ise, bilindiği üzere I. Dünya Savaşı vurmuştur.

Bu dönemde yaşanan toprak kayıplarını yukarıdaki görselden gözlemleyebilirsiniz. Harita orjinalde İngilizce lisanında olsa da, kaybedilen toprakları kolayca seçilebilir bir şekilde gösterdiği ve alttaki kutucukta da karşısına denk gelen yılları not ettiği için tarihsel süreci net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Osmanlı Devleti ile ilgili daha çok bilgi için:

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bilgi Ve Harita

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme, Dağılma Dönemi Harita was last modified: January 10th, 2017 by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + eight =