Osmanlı Devleti Ordusu

Osmanlı Ordusu Askerleri

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihe karışmasının ardından, 1299’da kurulan bir Türkmen beyliğidir. Anadolu coğrafyasında kendisinden daha geniş topraklara ve daha büyük ordulara sahip rakipleri olmasına rağmen, doğru taktikler ile güçlenmeyi ve topraklarını genişlemeyi başarmıştır.

Yeniçeri Ocağı’nın Kuruluşu Ve Devşirme Sistemi

Savaşçı bir topluluk olan Osmanlı Beyliği, 3. Padişah olan I.Murat (Hüdavendigar) döneminden itibaren “Devşirme” adı verilen bir orduya alma sistemi yürürlüğe koyarlar. Bu sistem ekseriyetle Balkan eyaletlerindeki köylerden seçilen gürbüz çocukların, Yeniçeri ocağında askeri ve dini eğitim alması ve seçkin bir Osmanlı askeri olarak yetişmesidir.

Yemeli Yeniçeri askerlerinden oluşan ordu, kurulduğu 1383 yılından itibaren 300 yılı aşkın bir süre yenilgi yüzü görmemiştir. Ancak 1700’lü yıllara girildiğinde, Yeniçeri Ocağı‘nda bozulmalar başlamış ve Sultan II. Mahmud döneminde tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

Osmanlı Ordu Sisteminde Köklü Reformlar

III. Selim Dönemi reformları ile Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuş, ordu nizamı ve kıyafetler Avrupa sistemine uyarlanmıştır. Bunun başlıca sebebi, Rönesans, Reform, Sanayi Devrimi gibi gelişmelerden sonra, teknolojik anlamda Osmanlı ordusunun geri kalmaya başlamasıdır. Buna bir çözüm bulmak için, II. Mahmud, III. Selim, Abdülmecid, Abdülaziz gibi reformist padişahlar döneminde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Aşağıdaki görseller yerli ve yabancı birçok kaynak bir araya toplanarak derlenmiştir. Osmanlı ordusunun kuruluş döneminden itibaren, yükselme, duraklama ve gerileme dönemlerindeki Osmanlı ordu yapısı ve kıyafetlerini en iyi şekilde yansıtan görseller itinayla seçilmiştir.

Yükseliş Dönemi’nde Osmanlı Ordusu Ve Yeniçeriler

Kurucu padişahlar döneminde Osmanlı ordusu kılıç, kalkan, gürz, balta gibi silahlarla donatılmıştı. Bu silahların en güzel örnekleri günümüzün Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmektedir. Topkapı Sarayı’nın Silahhanesi, ikinci avluda, Divan-ı Humayun’un hemen bitişiğindedir.

Yükseliş Dönemi Osmanlı Ordusunda Kapıkulu Askerleri Yeniçeriler
Osmanlı Ordusu Askerleri Savaşta
Yükseliş Dönemi Osmanlı Ordusu

Osmanlı Ordusu Avrupa’da Savaşıyor

Osmanlı ordusu kuruluş ve yükseliş dönemlerinde sürekli batıya seferler düzenlemiş ve Balkanları tamamen topraklarına katmıştır. Avusturya’nın başkenti Viyana’ya kadar ilerlemiştir.

Osmanlı Tımarlı Sipahileri Avrupa Seferinde Hücuma Kalkıyor
Osmanlı Ordusu Askerleri Tımarlı Sipahi
Osmanlı Süvarisi

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Ordusu

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı’nın en büyük komutanlarından biridir. İlber Ortaylı’nın deyimiyle gerçek bir mareşaldir. Askeri dehası ve azminin yanında, çok iyi yetişmiş bilgili bir şahsiyet olduğu konusunda; tüm tarihçiler birleşmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Ordusu Askerleri
Osmanlı Ordusu Askerleri Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethi 1453

Osmanlı’nın, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i fethetmesi, tarihin en büyük olaylarından biridir.

İstanbul’un Fethinde Osmanlı Ordusu
Osmanlı Ordusu Askerleri İstanbul'un Fethi
Osmanlı Ordusu ve Askerleri 1453

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Ordusu

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş döneminin zirvesi olarak bilinir. Osmanlı ordusu ve yeniçeri askerleri öylesine etkilidir ki, Mohaç Meydan Savaşı’nı 2 saat içinde ezici bir üstünlükle kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Ordusu Akıncıları Ön Saflarda
Osmanlı Ordusu Askerleri Mohaç Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı’nda Osmanlı ve Macar Askerleri
Osmanlı Ordusu Askerleri Muharebe
Mohaç Meydan Muharebesi
Osmanlı Ordusunun Yeniçeri Askerleri Farklı Silahlarla Kuşanmış Halleriyle
Osmanlı Ordusu Askerleri Yeniçeriler
Osmanlı Yeniçeriler

Nizam-ı Cedid Askeri Reformundan Sonra Osmanlı Askeri

Yeniçeri ordusunun 1600’lü yıllardan itibaren isyanlara karışması ve İstanbul’da sosyal ve siyasi sorunlar yaşatması üzerine, II. Mahmud tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır. III. Selim döneminde yeni nizam getirilmiş ve Nizam-ı Cedid ordusu modern bir üslup ile inşa edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu Nizam-ı Cedid Ordusu Askerleri
blank
Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) Ordusu
III.Selim Reformları Sonrası Yeni Osmanlı Ordusu
blank
Nizam-ı Cedid Ordusu
Sultan Abdülaziz Dönemi Reformlarından Sonra Osmanlı Askeri Kıyafetleri

Sultan Abdülaziz döneminde 1860 yıllarında Osmanlı askeri kıyafetleri bir başka reform geçirmiştir.

Osmanlı Askerleri, Paşaları, Beyleri
blank
1860’larda Osmanlı Askerleri

19. Yüzyıl Osmanlı Askerleri Seferden İstanbul’a Dönüşü

Osmanlı’nın Dolmabahçe Sarayı’na taşındığı 19. Yüzyıl’da, saray ressamı Fausto Zonaro isimli bir sanatçıydı. Ressam Osmanlı ordusunun seferden dönüşünü bu şekilde resmetmiş.

Osmanlı Ordusunda Süvarilerin Seferden İstanbul’a Dönüşü
blank
Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro

Balkan Savaşı’nda Osmanlı Askerleri (1912-1914)

Osmanlı ordusunun, I. Dünya Savaşı’nı anlatan filmlerinden aşina olduğumuz kıyafetleri görülebilmektedir. Dünya Savaşı çıkmadan yalnızca iki yıl önce, Osmanlı büyük bir Balkan Harbi’ne girmiş ve ciddi anlamda toprak kaybetmiştir.

Balkan Savaşı Ve I. Dünya Savaşı Osmanlı Ordusu Askeri Kıyafetleri
blank
Osmanlı 1912 Balkan Savaşı

I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde  Mustafa Kemal Ve Osmanlı Askerleri

I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Osmanlı İmparatorluğu için bir ölüm kalım mücadelesiydi. Eğer Çanakkale’de düşmana geçit verilseydi, İstanbul düşecek ve Osmanlı tarihe karışacaktı. Türk askeri, Çanakkale’de vatanı düşman askerine bırakmayacağının bir sinyalini verdi.

Çanakkale ruhu sayesinde, İstanbul 1918’de düşman tarafından işgal edildiğinde, Türk milleti umudunu yitirmedi ve Çanakkale Savaşı’nda dehasını ve vatanseverliğini kanıtlamış olan Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında kenetlendi.

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale’de Osmanlı Askeri İle Birlikte
blank
Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluş Savaşı Dönemi (Kuvayı Milliye) Türk Askeri Kıyafetleri

Kuvayı Milliye destanı, yani 1918 ila 1922 yılları arasında verilen Kurtuluş Savaşı sırasında, Türk askerlerinin kıyafetleri bu şekildeydi.

Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Askeri Kıyafetleri
blank
Kuvayı Milliye Ordusu

Osmanlı Ordusu Askerleri Hakkında Bilgi by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *