info(at)istanbulclues.com

Osmanlı Ordusunda Yeniçeri Askerlerinin Özellikleri

Yeniçeri ocağının çekirdeğini oluşturan devşirme sistemi Sultan I. Murat döneminde oluşturulmuştur. Murad Hüdavendigar olarak da anılan Sultan I. Murad, Osmanlı ordusunda topçu sınıfını, düzenli orduyu ve yeniçeri ocağını kurmuştur.

Osmanlı bu yetkin Padişah’ın döneminden sonra yenilmez bir savaş makinesi olmuştur. Elbette orduya diğer padişahların yaptığı yenilikler ve geliştirme çalışmaları da katkı sağlamıştır.

Osmanlı’nın kuruluş ve yükselme döneminde ordu ile en çok haşır neşir olan padişahlar I. Murat, Yıldırım Bayezid, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman idi.

Yeniçeri Ocağının Yozlaşmaya Başlaması

Osmanlı ordu teşkilatında Yeniçeriler var olduğu sürece çok önemli yer teşkil etmiştir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın dönemini takiben, özellikle II. Selim ve III. Murat dönemlerinde yeniçeri teşkilatında bozulma meydana gelmeye başlamıştır. Meslek erbabı ve tüccarlık yapmaya başlayan yeniçeriler, gittikçe savaşçı özelliklerini yitirmiş ve gündelik işlerin peşine düşmüşlerdir.

Yeniçerilerin bir para ve çıkar kavgasına düşmesi ve yer yer mafyalaşması yüzünden, Osmanlı ordusu da zayıflamış ve reformcu padişahlar bile bu duruma önlem almakta zorlanmıştır. Çünkü yeniçeriler en ufak bir tehlike hissettiklerinde isyan çıkarmışlardır. Bu sebeple Sultan II. Osman yani Genç Osman ve III. Selim gibi yürekli ve yenilikçi padişahlar katledilmiştir.

En sonunda Sultan II. Mahmut, Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurmuş ve tuzağa düşürdüğü yeniçerileri kışlalarında top atışına tutarak dağıtmıştır. Bu tarihten sonra Osmanlı ordusunun yapısı değişmiş ve Yeniçeriler tarihe karışmıştır.

Osmanlı Tarihi İle İlgili Diğer Yazılar

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Tarihi

Osmanlı Ordusu Askerleri Ve Kıyafetleri

Osmanlı Devleti Haritaları

Osmanlı Ordusunda Yeniçeri Askerlerinin Özellikleri was last modified: May 31st, 2017 by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =