Roma İmparatorluğu Nedir?

Roma İmparatorluğu Haritası

Romalılar, Antik Yunan Medeniyeti‘nden aldıkları matematik, felsefe ve tıp temellerinin üzerine bir devlet inşa edip; askeri, idari, mimari ve hukuki alanlarda büyük bir miras bıraktılar.  Bu anlamda günümüz batı medeniyetinin idari ve hukuksal temellerini attılar.

Roma, başta bir İtalyan kent devleti olarak kuruldu ve yayılmacı bir taktik izleyerek etrafındaki diğer kentleri ele geçirdi. Öncelikle İtalya’da toprak bütünlüğünü sağladı ve ardından da Akdeniz’in tamamına hâkim oldu.

Askeri anlamda tüm rakip ülkelerinden üstün bir ordu sistemi kurmayı başaran Roma, Lejyon adı verilen ve mutlak bir disiplin ile savaşan tümenlerin etkisi ile; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında uçsuz bucaksız bir kara parçasını yönetti.

Roma İmparatorluğu Bayrağı Ve Arması
Roma İmparatorluğu Nedir? Ne Zaman Ve Nasıl Kuruldu?
Roma İmparatorluğu Haritası & Hakkında Bilgi

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu önceleri senatonun kararlarıyla yönetilen bir Cumhuriyet, Julius Caesar‘ın (Jül Sezar) ölümü sonrasında ise İmparatorluk olarak yönetildi. İmparatorluğun kurucusu, Roma takviminde Ağustos ayına ismini vermiş olan, Augustus‘tur. (M.Ö. 27) Augustus, Jül Sezar‘ın manevi oğluydu ve babasının ölümünden sonra senatoyu dağıtıp, kendini imparator ilan etti.

Nerva-Antonine Hanedanı İmparatorları

Roma, zirve dönemini Beş Güçlü İmparator döneminde M.S. 1. ve 2. Yüzyıllar döneminde yaşadı. Bu imparatorlar Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius and Marcus Aurelius’tur.

Başkentin Doğu’ya Taşınması

Roma İmparatorluğu, İmparator Konstantin döneminde, merkezini asırlardır başkent olan Roma’dan, İstanbul’a taşıdı. Yeni kurulan başkent İmparatorun anısına Konstantinopolis olarak adlandırıldı. (M.S. 330)

Roma’nın Doğu ve Batı Olarak İkiye Bölünmesi

İmparator Teodosius döneminde Roma, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (M.S. 395) Batı Roma İmparatorluğu yalnızca 81 yıl yaşayabildi ve 476 yılında kuzeyden gelen barbar saldırıları nedeniyle çöktü.

Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu

Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu ise 395 ila 1453 yılları arasında bin yıldan fazla yaşadı. Tarihi boyunca birçok badireler atlatan Bizans en büyük darbeleri Malazgirt Savaşı (1071) ve ardından Latin İstilası (1204) ile yedi ve sonra bir daha eski parlak günlerine dönemedi.

Osmanlıların Batı’ya yayılma politikası ile karış karış toprak kaybeden Bizans, önce İznik, Bursa ve Edirne gibi önemli şehirleri kaybetti. Sonrasında ise hepimizin bildiği üzere 1453’te son kale olan Konstantinopolis’i yani İstanbul’u kaybetti.

Bizans Dünya tarihindeki en uzun soluklu devletlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu kadim imparatorlukların en geniş sınırlarını ve eyaletlerini gösteren haritaları aşağıda bulabilirsiniz.

  • Yazının en altında ilgili konularla ilgili daha geniş kapsamlı makalelerin linkini bulabilirsiniz.

Roma İmparatorluğu Eyaletleri Haritası

Roma İmparatorluğu Eyaletler Haritası
Roma İmparatorluğu Eyaletler Haritası

Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları Harita

Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları Harita
Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları Harita

Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu Ve Genişlemesini Gösteren Harita

Roma İmparatorlugu Genişlemesi Harita
Roma İmparatorlugu Genişlemesi Harita

Roma İmparatorluğu’nun İdari Bölümleri

Roma İmparatorluğuna Bağlı Eyaletler Haritası
Roma İmparatorluğuna Bağlı Eyaletler Haritası

Roma İmparatorluğu’nun Theodosius Döneminde İkiye Bölünmesi Harita M.S. 395

Roma İmparatorluğu'nun Doğu Ve Batı Olarak Bölünmesi Haritası 395
Roma İmparatorluğu’nun Doğu Ve Batı Olarak Bölünmesi Haritası 395

Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşünden Sonra Avrupa Haritası M.S.476

Batı Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü M.S. 476 Harita
Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü M.S. 476 Harita

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu Haritası 6.Yüzyıl

Doğu Roma İmparatorluğu'nun En Geniş Sınırları
Doğu Roma İmparatorluğu’nun En Geniş Sınırları

Bizans İmparatorluğu’nda Justinianus (Jüstinyen) Dönemi 527 – 565

Bizans İmparatorluğu'nda Justinianus (Jüstinyen) Dönemi 532 - 565
Bizans İmparatorluğu’nda Justinianus (Jüstinyen) Dönemi 532 – 565

Önce Roma Sonra Bizans İmparatorluğu Başkenti Olan Konstantinopolis

Bizans İmparatorluğu Başkenti Konstantinopolis Tarihte İstanbul
Bizans İmparatorluğu Başkenti Konstantinopolis Tarihte İstanbul

Önerilen Tarih Yazıları:


Roma İmparatorluğu Haritası blog yazısı by Serhat Engül

Roma İmparatorluğu Haritası ve Hakkında Bilgiler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *