Bizans İmparatorluğu’nun Kuruluş Tarihi Kısaca

Bizans İmparatorluğu Tarihi

Bizans İmparatorluğu’nun Kuruluş Tarihi Kısa ve Özet Bilgi

Konstantin’den, Justinianus’a Bizans Tarihi (330 – 565)

Roma İmparatorluğu, 4. Yüzyıl’ın başlarında Batı’da barbarlar (Germenler ve Gotlar), Doğu’da ise Sasaniler (Persler) ile savaşmaktan yorgun düşmüştü. Bu gelişmeler ezeli başkent Roma’nın önemini yitirmesine neden oldu. Hem Batı‘da, hem de Doğu‘da kritik bölgelere yakın olmak isteyen imparatorlar, Roma’nın yerine başka bir başkent arayışındaydı.

İmparatorluğun ağırlık merkezini Doğu’ya kaydırmak isteyen ilk imparator Diocletianus olmuştu. Hükümdarlığının erken yıllarında Nicomedia‘da (İzmit) ikamet etti. Ancak kalıcı olarak başkenti değiştirecek kişi, “Büyük” unvanı ile anılan Konstantin oldu.

Konstantin, M.S. 330 yılında İstanbul Boğazı kıyılarında kurduğu yeni şehre Konstantinopolis adını verdi. Yeni başkent, bir Yunan kolonisi olan Byzantion’un üstüne inşa edilmişti. İlerleyen zamanlarda Orta Çağ’ın en önemli imparatorluğunun (Bkz: Bizans) merkezi olacaktı.

İmparator Konstantin’in böyle bir şehir kurması elbette keyfi bir karar değildi. Bu karar siyasi ve ekonomik sebeplere dayanıyordu. İstanbul’un üç tarafının denizle çevrili olması barbarlar tarafından kuşatılmasını olanaksız hale getiriyordu. Aynı zamanda o dönemdeki ticaretin ağırlık noktası olan Doğu Akdeniz‘e yakın olması da büyük avantaj sağlıyordu. Read More