Fener Semti Tarihi ve Rum Ortodoks Patrikhanesi

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

İstanbul’un Fener Semti Tarihi ve Rum Ortodoks Patrikhanesi

Konstantinopolis (İstanbul’un fetihten önceki adı) şehrinin 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethi ile Doğu Kilisesi’nin tarihinde yeni bir sayfa açılır.  O tarihe kadar 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’nun himayesinde olan Ortodoks Patrikhanesi, kendisini bir anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulur.

Ancak korkulan olmamıştır. Sultan II. Mehmed, Ortodoks Patrikhanesi’nin varlığını sürdürmesini istemektedir. Yalnız genç padişahın bir koşulu vardır: Patrikhane kilisesi olan Ayasofya, camiye çevrilecek ve Patrikhane başka bir yere taşınacaktır.

Patrikhane’nin yeni ikametgahı olarak şehrin en büyük ikinci kilisesi olan Havariyyun Kilisesi seçilir. Patrikhane bir süre orada varlığını sürdürür. Ancak bir süre sonra oradan da Pammakaristos Manastırı‘na taşınması gerekecektir. Patrikhane’nin fetihten sonraki yolculuğu yaklaşık 150 yıl sürer ve 1590‘larda bugün içinde bulunduğu Fener semtine yerleşmesi ile son bulur.

Bundan sonra Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi olarak anılacak olan ibadethane, beraberinde Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının da semte yerleşmesine vesile olur. Bizans döneminden kalan en köklü aileler, Fener semtinin bol yokuşlu sokaklarında kendilerine güzel evler inşa ederler.

Bugün Fener-Balat turları ile yeniden keşfedilen bu tarihsel zenginlik, Instagram‘ın da görsel etkisi ile her geçen gün daha çok ilgi çekiyor. Bölgede birbiri ardına açılan kafelerden de bu gelişimi gözlemlemek mümkün. Şimdi kısaca Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi‘nin tarihine değinelim.

Read More