Hindistan Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan Kültürü Hakkında Bilgi

Hindistan Kültürü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan; özgün kültürü, renkli kıyafetleri, hareketli dansları ve gizemli tapınakları ile her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Gerçekten kadim bir kültüre sahip güzel bir memleket. Türkiye‘den hemen her acentenin Hindistan turları bulunmakta ve yılda binlerce Türk gezgin bu toprakları ziyaret etmekte… Öyleyse Hindistan seyahatinde yardımcı olacak bazı ipuçlarını gözden geçirmeye başlayalım.

Hindistan bize sadece mesafe olarak değil, sosyal ve kültürel anlamda da oldukça uzak bir ülke. Fakat yüzeyde görülen bu büyük farkların yanında, sayısı azımsanmayacak kadar çok ortak kültürel özellik de var. Bunun farkına varmak için Hindistan’da biraz zaman geçirmek ve insanları yakından tanımak gerekiyor.

Türkler ve Hintliler Arasında Kültürel Benzerlikler

Günümüzde Hindistan’da kullanılan ulusal dil ile Türkçe arasında az da olsa bazı benzerlikler bulunmaktadır. Bu da bazı Türk uluslarının (Gazneliler ve Babürlüler) Hindistan’da uzun yıllar hüküm sürmüş olmasından kaynaklanıyor.

Babür İmparatorluğu olarak bilinen devlet, Türk-Moğol soyundan gelen Müslüman hükümdarlar tarafından üç yüz yılı aşkın bir süre yönetilmiş. Bu uzun süreli imparatorluk, Hindistan topraklarında derin bir miras bırakmış. Bu mirasın en kıymetli incisi ise Şah Cihan’ın yaptırdığı Tac Mahal. Günümüzde Hindistan’da kültürel miras olarak bilinen hemen her yapısında Babürlerin imzası var. Read More