Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi ve Gandi

Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi

Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi, Mahatma Gandi ve Bağımsızlık

İngilizlerin, Hindistan’a gelişi 17. Yüzyıl başlarına denk gelir. O yıllarda Babür İmparatorluğu halen ülkenin mutlak gücü konumundadır. Ayrıca İngilizler, Hindistan’a gelen ilk batılı devlet değildir. Portekizliler ile rekabet halinde olan İngilizler, Hindistan kıyılarında bir ticaret kolonisi kurmakla işe başlarlar.

Hindistan Başkentinin Çeyiz Olarak Verilmesi

Portekizliler, Hindistan’a çoktan yerleşmiş ve ticaret yapmaya başlamışlardır. Fakat İngilizlerin gelişinden rahatsız olmak şöyle dursun, 1661’de Mumbai şehrini İngiltere’ye, II. Charles ile evlenen Portekizli prensesin çeyizi olarak verirler. Bu süreçte elbette Hintlilerin fikri sorulmamıştır. 300 sene daha da sorulmayacaktır.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, 17.  Yüzyıl’ın hemen başında “British East India Company” adında bir şirket kurar ve İngiltere’nin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerinin tüm haklarını bu şirkete verir. Söz konusu şirket 250 sene boyunca Hindistan’ın yönetiminde etkili olur.

Hindistan’ı Sömürmek için İngiliz-Fransız Çekişmesi

18. Yüzyıl‘da İngilizler ve Fransızlar, Hindistan’ı sömürmek için büyük bir mücadele içine girerler. 1803 yılına gelindiğinde İngilizler uzun süren çekişmeden galip çıkmış ve Hindistan’da İngiliz Sömürge Dönemi başlamıştır.

Babür İmparatorluğu‘nun da iyice güçsüz düşmesi ile İngilizler ülkenin tek ve mutlak gücü olurlar. Böl ve yönet politikasını kullanarak, birbirinden bağımsız Mihracelerin (Racalar) bölgesel güçler olarak yönettiği Hindistan’ı ustalıkla kontrol ederler. Read More