Roma İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Roma İmparatorluğu Tarihi

Roma İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Romalılar, Antik Yunan‘dan aldıkları matematik, felsefe ve tıp temellerinin üzerine bir imparatorluk inşa edip; askeri, idari, mimari ve hukuki alanlarda dünyaya büyük bir miras bıraktılar.  Bu anlamda günümüz batı medeniyetinin idari ve hukuksal temellerini atmışlardır.

Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Roma bir İtalyan kent devleti olarak kurulur ve yayılmacı bir politika izleyerek etrafındaki diğer kentleri ele geçirir. Öncelikle İtalya’da mutlak bir hâkimiyet sağlar ve daha sonra da Akdeniz’in tamamına hâkim olur.

Askeri anlamda döneminin tüm güçlerinden üstün bir ordu sistemi kurup, Lejyon adı verilen ve mutlak bir disiplin ile savaşan tümenlerin etkisi ile; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında uçsuz bucaksız bir kara parçasına hükmeder.

Roma Cumhuriyeti Tarihi (M.Ö. 509 – M.Ö. 27)

Roma, oldukça uzun bir süre Cumhuriyet ile yönetilmiş bir devletti. Roma’nın seçilmiş üyelerden oluşan senatosu, ülkeyi uzun yıllar oy birliği ile alınan kararlar ile yönetmiş ve gerekli gördüğü zamanlarda, devletin başına yönetimi tek elde toplayan konsüller atamıştı.

Roma İmparatorluğu, tarihi boyunca birçok kez büyük ölçekli halk isyanları, askeri saldırılar ve istilalar ile yüzleşmiş ve senatonun manevra kabiliyeti ile bunların üstesinden gelmeyi bilmiştir. Read More