Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Askerleri, Bayrağı Ve Haritası

Türkler, Orta Asya’nın ovalarında uzun yıllar at koşturdular ve birbirinden büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşmaya yatkın topluluklar olan Türk boyları, Moğollar ile asırlarca yan yana yaşadılar. Moğollar ve Türkler, kâh evlilik bağı ile yakınlaşıp, omuz omuza savaşmış, kâh birbirlerine karşı kavgaya tutuşmuşlardır.

Read More

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası was last modified: March 29th, 2018 by Serhat Engül

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Batı Türkleri’nin Ataları Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Türkler Orta Asya steplerinde uzun yıllar at sürdüler ve birbiri ardına büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşçı bir kavimler olan Türk boyları, Moğol kavimleri ile yüzyıllarca iç içe yaşadılar. Moğollar ve Türkler evlilik bağı kurmuş ve beraber savaşmış olduğu gibi, bazen de birbirlerine karşı savaşa tutuşmuşlardır. Read More

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı was last modified: December 26th, 2018 by Serhat Engül