Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Batı Türkleri’nin Ataları Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Türkler Orta Asya steplerinde uzun yıllar at sürdüler ve birbiri ardına büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşçı bir kavimler olan Türk boyları, Moğol kavimleri ile yüzyıllarca iç içe yaşadılar. Moğollar ve Türkler evlilik bağı kurmuş ve beraber savaşmış olduğu gibi, bazen de birbirlerine karşı savaşa tutuşmuşlardır. Read More