Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Kısa Bilgi

Tarih Öncesi Çağlar ve Medeniyetler

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte yazının icadından önceki çağlar, Tarih Öncesi Çağlar olarak adlandırılır iken, yazının bulunmasından sonrası ise Tarih Çağları olarak geçmektedir. Bu makalede, tarih öncesi çağlar hakkında kısa ve özet bilgiler bulabilir ve tarih öncesi çağlarda öne çıkan eski uygarlıkları ve antik medeniyetleri tanıyabilirsiniz.

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Kısa Bilgi

  • Eski Taş Çağı (Yontma Taş Devri)

Eski Taş Çağı’nın başlarında insanlar ilkel sürüler halinde yaşamışlardır. Bu çağdaki insan varlığı, az kişiden oluşan hayli dayanıksız bir topluluklar olarak kabul edilebilir. İnsanın doğa sahnesine çıktığı dördüncü zamanda, bir Buzul Çağı yaşanmaktaydı. İnsan bu çetin koşullara tahtayı yontup aletler yaparak ve toplu halde hareket ederek karşı koymuştur. Yontma Taş Devri’nin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

İlkel sürü, bir süre sonra yerini İlkel Klan’a bırakır. Doğal bir iş bölümü gerçekleşir. Özetle Eski Taş Çağı’nın sonunda insan ilk sürüsel yapısını yitirmiştir. Üretici güçler geliştikçe ve iş bölümü arttıkça, yerini daha gelişmiş bir sosyal örgütlenmeye bırakır.

Bu gelişmeler, insanların konuşma yetilerini geliştirmelerini zorunlu kılar. İş sırasında iletişim kurma gereği duyan insanlar, ilk zamanlar emir kipleri kullanarak gırtlağından bazı sesler çıkarmış ve zamanla geliştirmişlerdir. İnsanların farklı bölgelerde kapalı küçük gruplar halinde yaşaması da farklı dillerin ortaya çıkmasına sebep olur. Read More