Topkapı Sarayı Turu Ve Müze Gezi Rehberi

Topkapı Sarayı Turu ve Gezi Rehberi

Topkapı Sarayı Turu ve Müze Gezi Rehberi

Topkapı Sarayı, İstanbul Tarihi Yarımadası’nın gözbebeği olan Sultanahmet’te konumlanmıştır. Bu yazıda, sıkça tadilata giren Topkapı Sarayı’nın güncel gezi güzergahını bulabilirsiniz.

Topkapı Sarayı’nın Kısa Tarihi

Topkapı Sarayı, Türklerin Orta Asya’ya dayanan kökenlerini en iyi yansıtan Osmanlı Sarayıdır. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve bazı ilavelerle 1856 yılına kadar, Osmanlı padişahları ve saray halkı burada yaşamışlardır.

Osmanlı klasik mimarisinin yansıması olan Topkapı Sarayı, 19. Yüzyıl devlet protokolleri ve merasimlerine uygun olmadığı gerekçesiyle gözden düşmüştür.

Sultan Abdülmecid döneminde, batı mimari üslubuyla inşa edilen Dolmabahçe Sarayı’na taşınılmasıyla, “Eski Saray” konumuna gelmiş fakat tamamen terk edilmemiştir. Gelenek ve göreneklerine derinden bağlı Osmanlı Padişahları, taht merasimi de dahil bir çok klasik tören için Topkapı Sarayı’na senede birkaç kez gelirlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 3 kıtaya yayıldığı ve en geniş sınırlarına ulaştığı dönemde, Kanuni Sultan Süleyman gibi en güçlü hükümdarlar bu mütevazi sarayda ikamet etmiştir.

Saray dört adet geniş bahçeden oluşur ve doğayla iç içe bir yapısı vardır. Saraya ortalama bir ziyaret 3 saat sürer.

Sarayın bir süre müdürlüğünü yapmış olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, bu sarayı bir kışla olarak betimler. Saray aslında Padişahların çalışma, dinlenme, spor alanı olarak tasarlanmıştır.

3. Avluda aynı zamanda devşirme çocukların eğitim aldığı, devlet adamı yetiştiren “Enderun” isimli okul vardır. Read More