Türk Hat Sanatı Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Türk Hat Sanatı Tarihi

Türk Hat Sanatı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Hristiyanlık inancına göre, Tanrı insan bedeninde göründüğü için, insanın suretleri de ibadetin bir parçası oldu. Hz. İsa’nın ve Meryem Ana’nın suretleri, yanlarında çeşitli melek tasvirleri ile Hristiyanlık tarihi boyunca resmedildi.

İslam dininde ise Allah, kelamıyla kendini gösterdiği için onun suretlerinin yerini yazı aldı. Varoluşunu Allah kelamına borçlu olan ve onun hadislerine adanan bu yazı sanatı, Kuran surelerini ve Peygamber hadislerinin yazılmasında kullanıldı.

Read More

Türk Halı Sanatının Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Tarihte Türk Halıları

Türk Halı Sanatının Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye’de hem yerli veya hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından birisi halı atölyeleridir. Anadolu’nun hemen her yöresinin kendine özgü motiflere ve renklere sahip halıları vardır. Bu güzel eserler, nesilden nesile aktarılan yüzlerce yıllık bir geleneği yansıtırlar.

Halıların tanıtıldığı kısa sunumlarda, Türk halılarının tarihi genel olarak iki bölüme ayrılır. Birinci kategori, geometrik motifler, doğa tasvirleri ile süslü erken dönem Yörük halıları;  ikincisi kategori ise çiçek motifleri ile süslü, madalyon amblemli klasik dönem Osmanlı halılarıdır. Read More