Tarih Öncesi Çağlar Ve Mezopotamya, Mısır, Yunan Medeniyetleri

Tarihte yazının icadından önceki çağlar, Tarih Öncesi Çağlar olarak adlandırılır iken, yazının bulunmasından sonrası ise Tarih Çağları olarak geçmektedir. Bu kısa makalede, tarih öncesi çağlar hakkında genel bilgi bulabilir ve tarih öncesi çağlarda öne çıkan uygarlıkları tanıyabilirsiniz.

Eski Taş Devrinde İnsanların Mağara Duvarlarına Çizdiği Figürler
Eski Taş Çağı

Eski Taş Çağı (Yontma Taş Devri)

Eski Taş Çağı’nın başlarında insanlar ilkel sürüler halinde yaşamışlardır. Bu çağdaki insan varlığı, az kişiden oluşan hayli dayanıksız bir topluluklar olarak kabul edilebilir. İnsanın doğa sahnesine çıktığı dördüncü zamanda bir buzul çağı yaşanmaktaydı. İnsan bu çetin koşullara tahtayı yontup aletler yaparak ve toplu halde hareket ederek karşı koymuştur. Eski Taş Çağı’nın sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

İlkel sürü bir süre sonra yerini İlkel Klan’a bırakır. Doğal bir işbölümü gerçekleşir. Özetle Eski Taş Çağı’nın sonunda insan ilk sürüsel yapısını yitirmiştir. Üretici güçler geliştikçe, iş bölümü arttıkça daha gelişmiş bir sosyal örgütlenmeye bırakmıştır yerini. Zaman insanlara konuşma yetilerini geliştirmesini zorunlu kılmıştır. İş sırasında iletişim kurma gereği duyan insanlar ilk zamanlar emir kipleri kullanarak gırtlağından sesler çıkarmış ve zamanla geliştirmişlerdir. İnsanların farklı bölgelerde kapalı küçük gruplar halinde yaşaması da farklı dillerin meydana çıkmasına sebep olmuştur.

Yeni Taş (Cilalı Taş) Çağında Yerleşik Yaşam Ve Tarım

Yeni Taş Çağı (Cilalı Taş Devri)

Nesnelerin sadece yontulmayıp aynı zamanda cilalanıp parlatıldığı bir dönemdir. Eski Taş yani yontma taş çağından farklı olarak Cilalı Taş Devri denmesi de bu yüzdendir. Bu dönemin en büyük buluşu ok ve yay’dır. Dönemin en büyük yeniliği ise tarıma ve hayvancılığın yapılmaya başlanmasıdır. Bu yeni uğraşlar göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişi sağlamıştır.

Yerleşik yaşama geçiş, aynı zamanda zanaat dallarını da geliştiren bir öğe olmuştur. Yün eğirme, kıyafet örme gibi şeylerin bulunmasıyla eskiden derilerin dikimiyle elde edilen giysilerin yerini yünden örülmüş giysiler aldı.

Seramik üretimi de bu çağda özel bir yer tutar. Kilden vazo ve kap, kacak yapımına bu dönemde başlanmıştır. Seramik ayrıca yiyecek, içecek maddelerinin taşınmasına da katkıda bulunmuştur.

İnsanoğlunun İlk Anıt Eserleri Olan Megalit Taşları (Stonehedge)

Megalit Anıt Taşları Ve Madencilik

Yine bu çağın önemli yeniliklerinden biri de dev taşlar yani Megalit anıtlarıdır. Yarım milyon yıllık Eski Taş çağına kıyasla oldukça kısa süren Yeni Taş Çağı insanlara yüzyıllar boyunca yaşamlarını belirleyecek olan bir tarımsal çerçeve çizmiştir.

Madenlerin işlenmesi ile bu ilerleme daha da hızlanacaktır. İlk üretilen ve kullanılan maden bakır olmuştur. Ortadoğu’da sahneye çıkış tarihi M.Ö. 4000 civarlarıdır. Bu maden daha sonra yerini tunç’a bırakmıştır. M.Ö. 700’lerde ise demir ortaya çıktığında Taş Çağı kesinlikle sona ermiştir.

Sanat Ve Din Alanında Gelişmeler

Sanatın ilk evreleri de yine Taş Dönemi’nin sonlarında belirmiştir. İlk zamanlar yakın çevredeki sahneleri resmetmekten öteye gidememiştir.

Din konusunda ise ilk oluşan dini öğeler totemler ve ilk din de totemcilik denilen yabani hayvanlara ve etraftaki nesnelere olağanüstü nitelikler yakıştırma oldu.

Tarih Öncesinden Modern Çağlara Kölelik

 Kölelik Kavramının Ortaya Çıkışı

Kölecilik yine bu dönemdeki tarımsal üretimin artmasıyla ortaya çıkmış bir toplumsal olaydır. Köleciliğin ortaya çıkmasıyla elde edilen artı ürün özel mülkiyete dönüşmüş ve bu özel mülkiyetin savunucusu olarak da devlet kuruluşu ortaya çıkmıştır. Devlet yapılanmasının gelişmesi, tek bir çatı altında toplanan uygarlıkların ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur.

 Mezopotampa, Mısır Ve Anadolu Medeniyetleri Haritası

Mezopotamya Medeniyetleri Haritası
Mezopotamya Medeniyetleri Haritası

Tarih Öncesi Uygarlıklar Nelerdir?

Tarih öncesi uygarlıkların büyük çoğunluğu Anadolu ve çevresinde hayat bulmuştur. Mezopotamya’da ortaya çıkan Sümer, Babil gibi devletler; günümüzün medeniyetine yazıyı, ilk kanunları, tarım ve sulama tekniklerini miras bırakmışlardır. Elbette Antik Mısır‘ın de katkısı göz ardı edilemez.

Mezopotamya’da Babil, Sümer, Akad Devletleri

Uygarlığın başladığı yer olarak yazının ilk olarak kullanılmaya başladığı Sümer uygarlığının ve ardıllarının bulunduğu; Mezopotamya bölgesini görüyoruz. Bu bölge üzerinde sırasıyla Sümer, Akkad, Ur hanedanı ve Babil Devleti’ni görüyoruz.

Dünyanın Yedi Harikasından Babil’in Asma Bahçeleri

Hammurabi Kanunlarının Roma Hukukuna Etkisi

Bu dönemde en önemli olay İlk Çağ‘ın, Antik Yunan ve Roma daha sonra da Modern zamanlardaki medeni hukuka rehberlik edecek olan Hammurabi Kanunları‘nın Babil Devleti’nde ortaya çıkışıdır.

Binlerce Yıl Varlığını Sürdüren Antik Eski Mısır Uygarlığı

Eski Mısır Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi

Antik Mısır Uygarlığı ilk çağ döneminde insanlığın gelişiminde çok da büyük bir rol oynamayan Afrika Bölgesinde doğdu. Bu bölgedeki uygarlık varlığını çöl ve deniz arasında sıkışmış bir bölge olan Nil Vadisi civarında sürdürmüştür. İşgallere doğal bir koruma sağlayan bu coğrafyada ortaya çıkmıştır anlı, şanlı Mısır uygarlığı.

Mısır uygarlığı varlığını M.Ö. 4000 yıllarından Pers’lerce ele geçirildiği M.Ö. 525 yılına kadar sürdürmüştür.


Önerilen Tarih Yazıları:


© Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Kısaca Özellikler Ve Mezopotamya Medeniyetleri Haritası

Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *