Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgiler

Bu okuma parçasında Selçuklu Devleti‘nin kuruluşu ve yıkılışı hakkında kısa ve özet bilgileri, maddeler halinde ve soru cevap şeklinde bulabilirsiniz. Selçuklu Devletinin özellikleri, kurucuları, en ünlü hükümdarları ve yıkılışı ile ilgili bilgilere başlıkları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz.

Büyük Selçuklu Devleti Nedir? Kısaca Bilgi

Büyük Selçuklu Devleti, Türk tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Çünkü o döneme kadar Orta Asya’da yaşamış olan Türk boylarından Batı’ya kalıcı olarak göç eden ve yerleşen ilk Türk siyasi yapılanmasıdır. Selçukluların Türklerin yönünü Batı istikametine çevirmesi ve Avrupa yönündeki fetih politikası, Osmanlı Padişahları döneminde de aynı şekilde sürüp gitmiştir. Selçuklular, kısa ve öz bir deyimle Osmanlı İmparatorluğu’nun da kurucu öncüleri ve atalarıdır.

Selçuklu Türkleri’nin Göç Haritası

blank
Selçuklu Devleti’nin Orta Asya’dan Göçü

Büyük Selçuklu Devleti Nerede Kuruldu?

Büyük Selçuklu Devleti günümüzün İran sınırları içinde kalan İsfahan kentinde kurulmuştur. Ancak Selçuklular İran topraklarına göç edinceye kadar Orta Asya’da yaşadılar. Bunun da uzunca bir hikayesi vardır.

Türklerin Anadolu’yu fethedip, kendilerine vatan edinmesi yolunda iki önemli savaş olmuştur. Bunlardan biri Dandanakan Savaşı, bir diğeri de Malazgirt Savaşı‘dır. Bu savaşların hangi noktalarda gerçekleştiğini alttaki Büyük Selçuklu Devleti Haritası üzerinde görebilirsiniz.

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Nerede Kuruldu Harita
Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Orta Asya’da Yaşayan Göçebe Türk Boyları

Türk boyları, asırlar boyunca Orta Asya’da yaşadılar. Moğol kavimleri ve Türk kavimleri birbiri içine geçmişti ve birbirlerinin ordularında askerlik yaptılar. Çokça devletler kuruldu ve yıkıldı. Ortak düşman ise Çin’di. Çin bu boyların bir araya gelip kuvvetli bir birlik oluşturmaması için birçok entrika düzenlemiş ve her türlü stratejiyi uygulamıştır.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bayrağındaki Kartal Nedir?

Orta Asya Türkleri’nin yaygın olarak kullandığı sembollerden biri kartaldır. Selçuklu Devleti’nin bayrağı üzerinde de çift başlı kartal armasını görürüz. Oldukça etkileyici olan bu figür günümüzde halen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı (Çevik Kuvvet) armalarında kullanılmaktadır. Kartalın tarihini Çift Başlı Kartal Arması isimli yazımdan okuyabilirsiniz.

Büyük Selçuklu Devleti Arması

Büyük Selçuklu Devleti Nasıl Kuruldu ve Yıkıldı
Çift Başlı Kartal

Çin İmparatorluğu, Çin Seddini Neden İnşa Etti?

Çin İmparatorluğu da kendine göre haklı gerekçelere sahipti. Çünkü Türkler ve Moğollar çok hareketli (göçebe) olduğu gibi, amansız savaşçılardı ve yerleşik hayata geçmiş olan Çinlilerin topraklarına yağma yapıyor ve zarar veriyorlardı. Çin de bunları önlemeye çalışıyordu. Türk ve Moğol akınlarına durdurmak için dünyanın en uzun duvarı olan Çin Seddini bile inşa ettiler.

Bu şekilde bir kavga uzun yıllar sürdü gitti. Buna ek olarak Moğollar ve Türkler de birbiri ile zaman zaman kavga ettiler ve savaşa tutuştular. Türkler ve Moğollar çekirdekten yetişme savaşçılar olduğu için, dünyanın çeşitli ordularından talep görüyorlardı. Lejyonerliğin (paralı askerlik) önemli bir meslek olduğu Orta Çağ‘da, bazı Türk boylarından askerlerin büyük imparatorlukların ordularında savaştığı da görülmüştür.

Büyük Selçuklu Devleti Nasıl Kuruldu?

Türklerin Oğuz boyları, Orta Asya’dan; günümüzün Mezopotamya topraklarına doğru göç ettiler. Başlangıçta Anadolu ile bir alakaları yoktu. Büyük Selçuklu Devleti adıyla bir devlet oluşmaya başladı ve başına Tuğrul Bey geçti.

Selçuklu Devletini Kim Kurdu? Özet Bilgi

Selçuklu Devletini kuran kişi, Selçuklu’yu bir bayrak altında toplayan, İran topraklarında yapılandıran ve başarılı askeri manevraları ile Abbasi Halifeliği‘nin takdirini kazanan Tuğrul Bey‘dir.

Öyle ki, Abbasi Halifesi Tuğrul Bey’i Doğu ve Batı’nın hükümdarı ve Halifeliğin koruyucusu ilan etmiştir. Bu elbette büyük bir onurdur. Tuğrul Bey’in yanında ona yoldaşlık eden bir lider olarak Çağrı Bey de vardı.

Selçuklu Devletinin En Önemli Sultanları (Padişahları) Kimlerdir?

Selçuklu Devleti’nin en meşhur hükümdarları, ki daha çok Selçuklu Sultanı olarak anılırdı, Tuğrul Bey, Alp Arslan ve Melikşah olarak bilinir.

Malazgirt Savaşı Kimler Arasında Kaç Yılında Oldu?

Selçuklu Devleti günümüzün İran, Irak ve Suriye topraklarında yayılınca Bizans İmparatorluğu‘nu da çevrelemiş oldu. Artık bir savaş kaçınılmaz hale gelmişti. 1071 yılında Sultan Alp Arslan ve Romen Diyojen (Romanos Diogenes IV) arasında Malazgirt Ovası’nda büyük bir savaş patlak verdi.

Malazgirt Savaşı sırasında Alp Arslan, Bizans imparatorunun ordusunu kuşattı ve büyük bir kısmını yok etti. Doğu Roma (yani Bizans) imparatoru esir düştü, ki Bizans’ın 1000 yıllık tarihinde bu hiç olmamıştır.

İmparator Romen Diyojen, ağır bir barış antlaşması imzalatılarak serbest bırakıldı. Ancak rakip hanedan üyeleri, onu daha İstanbul’a (o zaman Konstantinopolis olarak anılıyordu) gelmeden durdurdu ve gözüne mil çekti. Kör edilen imparator İstanbul’daki Kınalıada‘da bir manastıra kapatıldı ve orada öldü.

Selçuklu Ordusu ve Çift Başlı Kartal Bayrağı

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa ve Özet Bilgi
Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu Ordusu ve Bayrakları

Selçuklu Devleti Nasıl ve Neden Yıkıldı?

Selçuklu Türkleri, Doğu’dan göç ettiler ve büyük bir askeri güçle önüne geleni katıp götürdüler. Yerleştikleri topraklarda öylesine güçlendiler ki, Bizans gibi köklü bir imparatorluk bile onlarla başa çıkamadı.

Ancak Melikşah‘ın hükümdarlığı sonrasında Selçuklular zayıflamaya başladılar. Güçlü bir lider başa gelmediği gibi, Haçlı seferleri başladı ve sonu gelmez Haçlı Seferleri sonrasında “Büyük” olarak bildiğimiz Selçuklu Devleti yıkıldı. Onun küllerinden ise Anadolu Selçuklu Devleti doğdu.

Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti, atası olan Büyük Selçuklu Devleti’nden aldığı mirası çok doğru bir şekilde kullandı. Anadolu’da çok müreffeh bir devlet kurup, hoşgörü ile halkları birlikte yaşattılar. Anadolu’nun Rum ve Ermeni halkları, Selçuklu Türkleri ile birlikte yüzyıllarca iç içe yaşadı ve güzel bir mozaik oluşturdu.

Anadolu Selçuklu Devletini Kim Ve Nerede Kurdu?

Anadolu Selçuklu Devletini kuran kişi, Suriye topraklarındaki türbesi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Süleyman Şah‘tır. Anadolu’da Konya başkent olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kurulmuş ve varlığını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin gelmiş geçmiş en ünlü Sultanı (Padişahı) ise Kılıç Arslan‘dır.

Anadolu Selçuklu Devleti Haritası
Anadolu Selçukluları

Anadolu Selçuklu Devletinin Eserleri

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü olduğu dönemlerde Anadolu‘ya birçok kervansaray, imarethane, mescit, darüşşifa (hastane), cami, saray yapıldı. Bu eserlerin ayakta kalan bazılarını görebilmek için Anadolu‘yu dolaşmak gerekir. Ancak kısa yoldan fikir sahibi olmak isterseniz, İstanbul’daki Miniatürk Müzesi‘nde birçoğunun maketi ve tanıtımı vardır.

Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük bir Türk alimi ve felsefecisi de bu refah ortamında yaşamıştır. Mevlana’nın Tasavvuf Felsefesi bugün tüm dünyada bilinir hale gelmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Savaş İle Yıkıldı?

Selçuklular Doğu‘dan gelmiş ve Batı‘yı fethetmişlerdi. Sonrasında ise aynı kaderi kendileri yaşadılar. Orta Asya steplerinden gelen güçlü Moğol orduları, 1243 Kösedağ Savaşı neticesinde Selçukluları darmadağın etti.

Ancak Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılıp, Anadolu Selçuklu Devleti’nin doğması gibi, bu son da yeni bir başlangıca vesile oldu. Anadolu Selçukluları’ndan kalan Anadolu topraklarında Türk Beylikleri kuruldu. Bu beyliklerden bir tanesi Bizans’a komşuydu.

Bizans içindeki taht kavgalarını iyi değerlendiren Osmanlı Beyliği, küçük bir toprak parçasından başlayarak devasa bir imparatorluğa dönüştü. Osmanlı İmparatorluğu‘nun 1299 yılında başlayan öyküsü, 600 yıldan fazla sürdü.

Osmanlılar, Büyük Selçuklu Devleti’nden aldıkları geleneklerin çoğunu yaşattılar. Osmanlı’nın ilk iki başkenti olan Bursa ve Edirne‘deki tarihi eserler, ve İstanbul‘daki Topkapı Sarayı, Selçukluların Orta Asya’dan getirdiği mirasın birer uzantısıdır.

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi by Serhat Engül

One thought on “Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Kısa Bilgiler”

  1. Okulda böyle anlattılar da biz mi öğrenmedik. 🙂 Oğuz birliği hakkında araştırma yaparken karşıma çıktı. Gerçekten hem bilgilerimi tazeledim, hem de yeni şeyler öğrendim. Teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *