Sanat Nedir? Sanatın Tarihi, Tanımı ve Sanat Dalları

Sanat Nedir?

Sanat Nedir? Sanatın Tarihi, Tanımı ve Başlıca Sanat Dalları

Sanatın kökenlerini evrimin en erken aşamalarında aramak gerekir. Nitekim sanat insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgu olmuştur. Sanat, hem insanları geliştirmiş, hem de insanlarla birlikte gelişmiş bir olgu olarak kabul edilebilir.

Nitekim ilkel toplumlardan büyük medeniyetlere kadar her kültürde sanatın bir formu mutlaka olmuş, hatta ulusların ve kültürlerin karakterini belirleyen başlıca ögelerden biri sanat biçimleri olmuştur.

Sanatın Tanımları ve Nedenleri

Sanat hakkında yüzlerce farklı tanım mevcut. Thomas Munro, sanatı “Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi” olarak tanımlar. Bu tanıma göre sanat kötü ve olumsuz çağrışımlar yaratsa bile estetiğe sahiptir. “Sanat nedir?” sorusuna cevap olarak yapılan tanımlar en az sanat eserleri kadar çeşitlidir.

Hegel, sanatı insanı üstün kılan ögelerden biri olarak görür. Bu düşünceye göre sanatta doğanın taklit edilmesi anlamsızdır çünkü sanat, insanın üstünlüğünün ürünüdür. Sanatın güzelliği, doğadaki güzelliğin üstündedir ve sanat insan aklının yaratımıdır.

Kant, sanatı bir deha ürünü olarak tanımlamıştır. Sanat, kendi dışında bir amaç ya da anlam taşımaz.
Bir diğer deyişle Kant “sanat sanat içindir” fikrini savunmuş, sanatın herhangi başka bir anlam taşıdığı düşüncesini reddetmiştir.

Marks, sanat konusunda hocası olan Hegel ile zıt bir fikre sahiptir. Nitekim Marks’a göre sanat insan ile doğanın etkileşiminden doğar ve onun bir aşamasıdır. Yani insan evriminde bir yere sahiptir. Yaşamı insanileştiren olgu olan sanat, tümel insana ulaşma çabasının da ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarih boyunca sanatın birçok farklı yorumu çıkmıştır ve her yorum, sanatın yeni bir tanımı olarak kabul edilebilir. Örneğin, Pablo Picasso’nun resmi, sanatın zamanına göre yeni ve farklı bir tanımıdır. Aynı şekilde Stravinski’nin besteleri, sanatı çağına göre yeniden tanımlamıştır. Dolayısıyla, sanat hakkında düşünürlerin ve filozofların birçok farklı fikri bulunmaktadır. Ancak her sanat yapıtı bir tanım ve bir manifesto olarak kabul edilebilir. Read More

Hitit Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte Hitit Medeniyeti

Hitit Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Hititler, Anadolu‘nun kalbinde parlak bir uygarlık inşa etmeyi başarmış bir medeniyettir. Kendi dönemlerinde yaşamış olan Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden farklı olarak, Hititlerin geniş çaplı tarım arazileri yoktu. Bu sebeple kitlesel tarımın getirdiği olanaklara sahip değillerdi.

Antik Mısır‘ın verimli Nil Nehri, Mezopotamya‘nın Fırat ve Dicle nehirleri; bu topraklar üzerine kurulmuş medeniyetleri adeta ihya ettiler. Hititler ise dağların arasında uzanan dar nehir yataklarında tarım yapmakla yetinmek zorundaydı. Buna rağmen, köklü medeniyetlere meydan okuyacak bir güce erişmeyi başardılar. Read More

Rönesans Dönemi Sanatçıları, Bilim Adamları, Eserleri

Rönesans Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Sanatçıları, Bilim Adamları ve Eserleri

Rönesans Dönemi Nedir?

Rönesans denilen sanatsal akım, 14. ve 17. Yüzyıllar arasında Avrupa‘da yaşandı ve büyük bir kültürel atılıma sebep oldu. “Renaissance” kelimesi “Yeniden Doğuş” anlamına gelir ve Antik Yunan-Roma kültürünün yeninden canlanması anlamındadır.

Rönesans tarihi İtalya‘dan başlamış ve tüm Avrupa‘da farklı kulvarlarda kendini göstermiş. Antik Çağ‘ın en önemli kazanımlarından felsefe, bilim, edebiyat ve sanatın yeniden canlanmasına vesile olmuş. Uzun yıllar boyunca Kilise tarafından baskılanan bu ilimler, Rönesans döneminin usta sanatçıları tarafından daha da ileri götürülmüş.

Rönesans’ın etkileri yüzlerce yıl boyunca Avrupa‘nın tüm köşelerine yayılmış ve muhteşem ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar, bilim adamları ve yazarlar ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Dilerseniz bu yazıda Rönesans döneminin en önemli sanatçılarına bir göz atalım. Rönesans tarihine anlam katmış olan meşhur ressamları ve onların tablolarını gözden geçirelim. Read More

Maya Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Maya Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri

Maya Uygarlığı Tarihi, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Nasıl Yok Oldu?

Maya Uygarlığı‘nın popüler kültürün ilgi alanlarından biri olmasının 2012 yılına dayandığını söyleyebiliriz. Söylentilere göre Maya takviminde, 21 Aralık 2012‘de kıyametin kopacağı yazıyordu. Halbuki araştırmalar takvimde yalnızca, dünyanın o tarihten sonra manevi anlamda bir seviye atlayacağını yazdığını söylüyor.

Bu tartışmlar yalnızca Maya Uygarlığı’na olan merakı tetiklemekle kalmadı, Mayaları ilgi odağına yerleştiren bir popüler kültür de ortaya çıktı. Mayaların bir anda dünya gündemine oturması, Maya Uygarlığı ile ilgili arkeolojik çalışmaların da hızlanmasına ortam sağladı.
Read More

Antik Yunan Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Antik Yunan Uygarlığı Tarihi

Antik Yunan Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Antik Yunan Uygarlığı, Akdeniz kıyılarında varlık gösteren en gelişmiş medeniyetlerden biriydi. Bilim, felsefe, matematik, edebiyat ve sanat dallarında büyük gelişmeler kaydeden Antik Yunanistan, adeta Modern Batı Uygarlığı’nın temellerini attı.

Antik Yunanistan’ın mirası, Roma İmparatorluğu tarafından devralındı ve üzerine askeri, mimari, hukuki dallardaki gelişmeler eklendi. Böylece günümüzde Avrupa‘nın sahip olduğu tüm değerler ortaya çıkmış oldu.

Dilerseniz bu yazıda, kendisinden binlerce yıl sonrasını etkilemiş olan Antik Yunan Uygarlığı Tarihi‘nde kısa bir yolculuğa çıkalım. Büyük İskender‘in fetihleri ile doruğa çıkan Antik Yunan kültürünün izini sürelim. Read More

Antik Mısır Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Antik Mısır Uygarlığı Tarihi

Antik Mısır Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Antik Mısır Uygarlığı, kurulduğu M.Ö. 3100 yılından; Büyük İskender tarafından fethedildiği M.Ö. 332 yılına kadar, Akdeniz kıyılarının en gelişmiş medeniyetiydi. Piramitleri inşa eden Eski Krallık dönemi ve büyük askeri başarılar gösteren Yeni Krallık dönemi, arkeoloji ve tarih bilimi için inanılmaz bir kaynak sağlamaktadır.

Antik Mısır Uygarlığı‘nın mirası öylesine büyüktür ki, ondan arda kalanları incelemek üzere “Egyptology” (Mısır-Bilimi) adı verilen bir bilim dalı oluşmuştur. Bu bilim dalının ilgi alanları ise Mısırlılar‘dan kalan her türlü tarihi eserdir.

Antik Mısır‘ın kültürel mirası, arkeolojik araştırmalar ile keşfedildiğinde; bilim dünyasında müthiş bir heyecan yarattı. Devasa piramitler, Antik Mısır dini ve tanrıları, hiyeroglif alfabesi gibi gizemli öğeler; büyük merak uyandırdı.

Şimdi dilerseniz Antik Mısır Medeniyeti‘nin gizem perdesini aralamak için, günümüzdeki en güncel bilgilere Antik Mısır Uygarlığı Tarihi başlığında birlikte göz atalım. Read More

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Kısa Bilgi

Tarih Öncesi Çağlar ve Medeniyetler

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte yazının icadından önceki çağlar, Tarih Öncesi Çağlar olarak adlandırılır iken, yazının bulunmasından sonrası ise Tarih Çağları olarak geçmektedir. Bu makalede, tarih öncesi çağlar hakkında kısa ve özet bilgiler bulabilir ve tarih öncesi çağlarda öne çıkan eski uygarlıkları ve antik medeniyetleri tanıyabilirsiniz.

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Kısa Bilgi

  • Eski Taş Çağı (Yontma Taş Devri)

Eski Taş Çağı’nın başlarında insanlar ilkel sürüler halinde yaşamışlardır. Bu çağdaki insan varlığı, az kişiden oluşan hayli dayanıksız bir topluluklar olarak kabul edilebilir. İnsanın doğa sahnesine çıktığı dördüncü zamanda, bir Buzul Çağı yaşanmaktaydı. İnsan bu çetin koşullara tahtayı yontup aletler yaparak ve toplu halde hareket ederek karşı koymuştur. Yontma Taş Devri’nin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

İlkel sürü, bir süre sonra yerini İlkel Klan’a bırakır. Doğal bir iş bölümü gerçekleşir. Özetle Eski Taş Çağı’nın sonunda insan ilk sürüsel yapısını yitirmiştir. Üretici güçler geliştikçe ve iş bölümü arttıkça, yerini daha gelişmiş bir sosyal örgütlenmeye bırakır.

Bu gelişmeler, insanların konuşma yetilerini geliştirmelerini zorunlu kılar. İş sırasında iletişim kurma gereği duyan insanlar, ilk zamanlar emir kipleri kullanarak gırtlağından bazı sesler çıkarmış ve zamanla geliştirmişlerdir. İnsanların farklı bölgelerde kapalı küçük gruplar halinde yaşaması da farklı dillerin ortaya çıkmasına sebep olur. Read More

Bizans Haritası ve Doğu Roma İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu Haritası

Bizans İmparatorluğu Haritası, Kuruluş, Yükseliş ve Çöküş Haritaları

Bizans İmparatorluğu tarihinden bahsetmek için, önce Roma tarihini kavramak gerekir. Zira bizim modern tarihte Bizans olarak bildiğimiz imparatorluğun adı, aslında Doğu Roma İmparatorluğu‘dur ve antik Roma İmparatorluğu‘nun devamı maiyetinde bir devlettir.

Bizans İmparatorluğu, dünya tarihindeki en uzun soluklu devletlerden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bizans’ın kuruluş, yükseliş ve çöküş dönemindeki sınırlarını gösteren haritaları aşağıda bulabilirsiniz. Read More

Roma İmparatorluğu Haritası ve Sınırları

Roma İmparatorluğu Haritası

Roma İmparatorluğu Haritası; Kuruluş, Yükseliş ve Çöküş Dönemi Haritaları

Roma İmparatorluğu, İtalya‘nın kalbindeki bir şehirde kuruldu. Osmanlı‘nın küçük bir beylikten, tüm Anadolu‘ya yayılması misali, etrafındaki kent-devletlerini ele geçirdi ve büyüdü. Önceleri İtalya‘da birlik sağlamaya çalıştı. Fakat kısa bir süre sonra tüm Akdeniz kıyılarına yayılmaya başladı.

Roma, aslında ilk zamanlar bir Cumhuriyet‘ti. Senatodaki seçkinler meclisi ile yönetiliyordu. Olağanüstü durumlarda Konsül adı verilen başkanlar atanıyor ve orduların başında sefere gidiyorlardı. Roma İmparatorluğu‘nun ordusu, teknik ve disiplin anlamında çevresinden çok üstündü. Lejyon adı verilen bu birlikler, barbar kavimlerle çevrelenmiş Roma‘yı korumak ve gerektiğinde fetihler yapmakla yükümlüydü.

Roma’da Julius Caesar Dönemi

Roma’nın Avrupa ve Afrika’da büyük fetihler yaptığı dönem, Julius Caesar dönemidir. Crassus, Pompei ve Caesar‘ın üçlü konsüllük yaptığı dönemde, Caesar (Jül Sezar) zekası ve askerliği ile ön plana çıktı. Ancak onu kıskananlar ve kendini diktatör olarak ilan edeceğinden korkanlar, Sezar’ı bir suikastle öldürdüler. Read More