Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi Padişahları

Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu‘na Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Padişahlık yapmış Osmanlı Sultanları‘nın listesini bulabilirsiniz. Padişahlar hakkında genel bilgiler ve dönemlerinde vuku bulmuş önemli olayların özet bir listesi not edilmiştir.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

  • Osman Gazi

Babası Ertuğrul Gazi’den miras aldığı boyu, beyliğe dönüştüren Osmanlı’nın Kurucu Padişahı

Babası: Ertuğrul Gazi

Annesi: Halime Hatun

Doğum Yeri:  Söğüt

Doğum Tarihi: 1258

Saltanat Yılları: 1299-1326

Osmanlı’nın Kurucusu Osman Gazi Han

Osman Bey‘in ataları, Oğuz Türkleri‘nin Kayı Boyu‘ndan gelmekteydi. Osmanlı Padişahları’nın Batı‘ya doğru ilerleme politikası, Osman Gazi döneminde başlamıştır. Doğuda Türk beylikleri ile çatışmak yerine, kendisine hedef olarak Bizans İmparatorluğu‘nu almış ve Rumeli yönünde ilerlemiştir. Türk beylikleri ile evlilik yoluyla ilişkiler kurmuş ve Osmanlı‘nın bir boy iken, Anadolu Selçukluları tarafından bağımsızlığı tanınan bir Beylik haline gelmesini sağlamıştır.

blank
Osman Gazi
  • Orhan Gazi

Bursa’yı fetheden ve başkent yapan, Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişini sağlayan padişah.

Babası: Osman Gazi

Annesi: Malhun Hatun

Doğum Yeri: Söğüt

Doğum Tarihi: 1281

Saltanat Yılları: 1326-1362

Osmanlı’yı Avrupa’ya Taşıyan Orhan Gazi Han

Orhan Gazi döneminde Osmanlı‘nın batıda yayılma çabaları hızlanmış ve Bursa şehri Bizans‘ın elinden alınmıştır. Osmanlı’nın yeni başkenti Bursa olmuş ve Orhan Gazi kendine Bizans Prensesini eş olarak almıştır. Çeyiz olarak alınan Çimpe Kalesi, Osmanlı’nın Rumeli‘deki (Avrupa Yakası) ilk toprağı olmuş ve Batı istikametinde ilerleme buradan çok hızlı şekilde devam etmiştir.

blank
Orhan Gazi
  • Sultan I. Murad

Yeniçeri Ocağını ve Osmanlı Topçu sınıfını kuran, Osmanlı’ya devlet kimliği kazandıran Padişah.

Babası: Orhan Gazi

Annesi: Nilüfer Hatun

Doğum Yeri: Söğüt

Doğum Tarihi: 1326

Saltanat Yılları: 1360-1389

Sultan Unvanını Kullanan İlk Padişah I. Murad

Sultan I. Murad, birçok tarihçiye göre Osmanlı Devleti‘nin ilk sultanıdır. Yeniçeri Ocağı‘nı ve devşirme sistemini hayata geçirmiş. Topçu sınıfını oluşturmuş ve yüzyıllarca yenilmeyecek Osmanlı Ordusu‘nun temellerini atmıştır. Edirne‘yi fethetmiş ve yeni başkent haline getirmiştir.

blank
Sultan I. Murad
  • Yıldırım Bayezid

İstanbul’u ilk kuşatan Padişah. Cesur ve gözüpek bir savaşçı olarak tanınır.

Babası: I. Murad

Annesi: Gülçiçek Hatun

Doğum Yeri: Bursa

Doğum Tarihi: 1360

Saltanat Yılları: 1389-1402

Savaşçı Padişah Yıldırım Bayezid Han

Yıldırım Bayezid Han, “Yıldırım” adını savaş meydanlarındaki hızından ve liderlik kabiliyetinden almıştır. Osmanlı’nın Mareşal padişahlarından biridir. Anadolu Hisarı‘nı inşa etmiş ve İstanbul‘u kuşatmıştır. 1402 yılındaki Ankara Savaşı‘nda, Moğol Emiri Timur‘a yenilmiş ve esir düşmüştür.

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

kuruluş dönemi padişahları
Yıldırım Bayezid
  • Çelebi Mehmed Han

Osmanlı Devleti’ni Fetret Döneminde dağılmaktan kurtaran ve devamını sağlayan Padişahtır.

Babası: Yıldırım Bayezid

Annesi: Devlet Hatun

Doğum Yeri: Edirne

Doğum Tarihi: 1386

Saltanat Yılları: 1413-1421

Sultan I. Mehmed (Çelebi) Han

Ankara Savaşı sonrasında büyük bir yönetim boşluğuna düşen ve parçalanma tehdidi ile yüz yüze kalan Osmanlı Devleti‘ni bir araya getirmiş ve tek bir bayrak altında toplamıştır. Döneminde Osmanlı Devleti, Anadolu‘daki topraklarını yeniden kontrol altına almış ve güven tazelemiştir.

kurucu osmanlı padişahları
Sultan I. Mehmed (Çelebi)
  • II. Murad

Balkanlarda Haçlıları yenilgiye uğratan. Avrupa’da kalıcı olmasını sağlayan Padişah.

Babası: I. Mehmed

Annesi: Emine Hatun

Doğum Yeri: Amasya

Doğum Tarihi: 1404

Saltanat Yılları: 1413-1451

Sultan II. Murad Han

Avrupa’da ilerleyen Osmanlı Devleti’ni durdurmak için bir araya gelen Haçlı birliklerini yenilgiye uğratmıştır. Bunun akabinde Papa‘nın ve Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa‘dan uzaklaştırma ümitlerini bitirmiştir. Tahtı oğlu Sultan II. Mehmed Han’a devretmiş ve inzivaya çekilmiştir. Ancak bu sırada bir kez daha Haçlılar toplanınca, Varna Savaşı‘nda (1444) orduyu yönetmiş ve bir kez daha galip gelmiştir.

blank
Sultan II. Murad

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

  • Fatih Sultan Mehmet

İstanbul’u Fetheden, Anadolu’da Türk Birliğini sağlayan, İtalya’ya sefer düzenleyen Padişah.

Babası: II. Murad

Annesi: Hüma Hatun

Doğum Yeri: Edirne

Doğum Tarihi: 1432

Saltanat Yılları: 1451-1481

Fatih Sultan Mehmed Han

Fatih Sultan Mehmet Han, Osmanlı’nın bir İmparatorluk haline gelmesine zemin hazırlayan padişahtır. Henüz çok genç yaşta iken tahta çıkmış ve İstanbul Kuşatması‘nı planlamıştır. Urban isimli Macar ustaya döktürdüğü Şahi isimli dev toplar, İstanbul kuşatması sırasında aşılmaz denilen Konstantinopolis şehri surlarını yıkmıştır.

Sultan Mehmed, İstanbul‘u fethettikten sonra, Anadolu’daki tüm Türk beyliklerine Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ettirmiş ve Bizans döneminden kalan tek devlet olan Pontus Rum Devleti‘ne de son vermiştir. Çoğu tarihçiye göre Roma‘yı almayı çok istemiş ve bu seferine de İtalya‘nın güneyinde Otranto‘dan başlamıştır. İtalya’da büyük panik yaratan bu askeri operasyon, Sultan Mehmed’in  zamansız ölümü ile yarım kalmıştır.

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları

en başarılı osmanlı padişahları
Fatih Sultan Mehmet
  • II. Bayezid

Dine dönük ve sakin bir hayat yaşayan, bilgeliği sebebiyle “Veli” adı verilen Padişah.

Babası: Fatih Sultan Mehmed

Annesi: Gülbahar Hatun

Doğum Yeri: Dimetoka

Doğum Tarihi: 1450

Saltanat Yılları: 1481-1512

Sultan II. Bayezid (Veli)

Sultan II. Bayezid Han’ın saltanatı kardeşi Cem Sultan ile mücadele etmekle geçmiştir. Cem Sultan’ın taht iddiasının bitmesinden sonra ise II. Bayezid Han kendini din ve kültür işlerine vermiştir. Beyazıt semtindeki Bayezid Camii‘ni inşa ettirmiş ve bilgeliği sebebiyle kendisine “Veli” unvanı verilmiştir.

blank
Sultan II. Bayezid
  • Yavuz Sultan Selim

Mekke, Medine, Kudüs Ve Mısır’ı fetheden Padişah; Halife Unvanını alan ilk Osmanlı Padişahı

Babası: II. Bayezid

Annesi: Ayşe Hatun

Doğum Yeri: Amasya

Doğum Tarihi: 1470

Saltanat Yılları: 1512-1520

Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim, kardeşleri ile kısa süren bir mücadelenin sonunda; tahtın tek hakimi olmuş ve 8 yıllık kısa saltanatı boyunca tabir-i caizse “fırtına gibi” esmiştir. Hayatı at sırtında ve ordunun başında geçen bu Padişah; Mekke, Medine, Kudüs, Mısır gibi dönemin en önemli kutsal topraklarını Osmanlı sınırlarına katmıştır. Kutsal Emanetleri Topkapı Sarayı‘na nakleden ve Halifelik unvanını ilk taşıyan Osmanlı Padişahı‘dır.

en ünlü osmanlı padişahları
Yavuz Sultan Selim
  • Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı’yı İmparatorluk Haline Getiren Padişah. Avrupa’da “Muhteşem Süleyman” Diye Bilinir.

Babası: Yavuz Sultan Selim

Annesi: Hafsa Hatun

Doğum Yeri: Trabzon

Doğum Tarihi: 1495

Saltanat Yılları: 1520-1566

Kanuni Sultan Süleyman Han

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti‘nin zirve noktasını temsil eder. Kültür, sanat, mimari ve sosyal anlamda en üst düzeye onun hükümdarlık yıllarında ulaşılmıştır. Osmanlı kanunu üzerinde büyük düzenlemeler yapan ve adil kanunlar üreten bu Padişaha, “Kanuni” adı verilmiştir.

Sultan Süleyman döneminde Avrupa‘da, Orta Doğu‘da, Kafkasya’da büyük fetihler yapılmış ve Osmanlı İmparatorluğu, üstünlüğünü tüm komşularına ve rakiplerine kabul ettirmiştir. Taraf olduğu ve olmadığı savaşlarda söz sahibi olmuş. Avrupa’nın iç işlerine karışmıştır.

Mimar Sinan gibi bir deha ortaya çıkmış ve İstanbul’u Osmanlı eserleriyle donatmıştır. Muhteşem camiler ve yapılar inşa edilmiş ve dönemin en güzel İznik Çinileri ile süslenmiştir.

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları

blank
Kanuni Sultan Süleyman Han

Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi Padişahları by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *