info(at)istanbulclues.com

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme Haritası

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, 1299’da Anadolu’nun Söğüt ve Domaniç (Bilecik ve Kütahya) topraklarında kurulan bir beyliktir.

Anadolu coğrafyasında kendisinden insan kaynağı açısından büyük ve stratejik olarak avantajlı beylikler olmasına rağmen, doğru hamleleri yaparak askeri açıdan güçlü ve hızla genişleyen bir devlet olmayı başarmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

anadolu-selcuklu-devleti-harita
Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Osmanlı Beyliği’nin kaderini değiştiren şey, komşusu olduğu Bizans İmparatorluğu’nda iç karışıklıklar ve taht kavgaları yaşanmasıdır. Geçmişin kadim Bizans İmparatorluğu, IV.Haçlı Seferi‘nde yaşadığı istila (1204-1261) yüzünden çok zayıflamış ve bir daha toparlanamamıştır. (Bkz: İstanbul’da Latin İstilası)

1400’lü yıllar itibarı ile ancak Anadolu‘daki Türk Beylikleri kadar topraklara sahiptir. İnsan kaynaklarını da büyük oranda yitirdiği için, Osmanlı’nın Batı’ya doğru ilerleyişini durduramamıştır. Kurucu Osmanlı Sultanları, çok önemli stratejik hamleler ile bu altın fırsatı çok iyi değerlendirir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Beylikler Dönemi Haritası

Osmanlı Devleti Kuruluş Osman Bey Dönemi Anadolu Beylikler Haritası
Osmanlı Devleti Kuruluş Osman Bey Dönemi Anadolu Beylikler Haritası

İkinci Osmanlı Sultanı olan Orhan Bey, bir Bizans İmparatoru’nun kızı ile evlenmiş ve Gelibolu’da Çimpe isimli önemli bir hisarı çeyiz olarak devralmıştır. Osmanlı Devleti’nin Rumeli yani Avrupa Yakası’ndaki ilk toprağı olan bu kale, bir çıkış noktası olmuş ve Osmanlılar, Balkanların iç kısımlarına hızla yayılmışlardır.

İstanbul’un Fethinden Hemen Önce 1453 Osmanlı Devleti Sınırları Haritası

Askeri bir gelenekten gelen Osmanlılar, 3. Sultan olan I.Murat döneminden itibaren “Devşirme” adı verilen bir askere alma sistemi kurarlar. Bu askere alma sistemi, Balkanlar’daki kırsal bölgelerden seçilen sağlıklı ve güçlü gençlerin, Yeniçeri asker ocaklarında iyi bir askeri eğitim alması ve elit bir Osmanlı savaşçısı olarak yetişmesidir.

Osmanlı Devlet yönetimi, bu özel seçilmiş çocuklardan, 300 yıl boyunca yenilgi yüzü görmeyen bir harp makinesi meydana getirmeyi başarmıştır.

İstanbul’un Fethi Öncesi 1453 Fatih Sultan Mehmet Dönemi Haritası
fatih-sultan-mehmet-istanbulu-fethi-1453-harita
Fatih Sultan Mehmet Dönemi İstanbul Fethi Öncesi Harita 1453

Osmanlı Kuruluş’tan Yükselme’nin Sonuna Padişahlara Göre Genişleme Haritası

Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet‘in Konstantinopolis’’i fethedilmesinin ardından, bir İmparatorluk haline geldi. Konstantiniyye, yani İstanbul başkent oldu ve Osmanlı, Anadolu’da Türk birliğini sağladı.

Yavuz Sultan Selim‘in padişahlığı sırasında kutsal toprakları elde etti. Günümüzde olduğu kadar geçmişte de çok büyük dini önemi olan Mekke, Medine, Kudüs ve Mısır gibi şehirler/eyaletler Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçti.

Osmanlı’nın ticaret yollarını ele geçirmesi, ona sonsuz bir gelir kaynağı sağladı. İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi geçmişin en önemli ticaret güzergahları, yüzyıllar boyunca Osmanlılar tarafından kontrol edildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişahların Hükümdarlık Yıllarına Göre Genişleme Haritası
Osmanlı Kuruluş Ve Yükseliş Dönemi Padişahların Yıllarına Göre Genişleme Haritası
Osmanlı’nın Osman Bey’den itibaren Genişleme Haritası 1299-1699

Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet’ten Kanuni Sultan Süleyman’a Harita

Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet‘in Padişah olduğu 1451 yılından başlayarak, Kanuni Sultan Süleyman‘ın öldüğü 1566 yılına kadar altın yıllarını yaşadı. Bu dönemde İmparatorluk mükemmel yönetildi ve hızla genişledi.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Haritası
fatih-sultan-mehmet-kanuni-suleyman-osmanli-imparatorlugu-harita
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Haritası

Osmanlı İmparatorluğu Yükseliş Dönemi Haritaları

Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemini en iyi betimleyen haritalardan biri de aşağıdaki İngilizce haritadır.

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Haritası 1359 – 1683
osmanli-imparatorlugu-yukselis-donemi-harita
Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Haritası

Osmanlı İmparatorluğu En Geniş Sınırları Haritası

Osmanlı’nın genişlemesi ve yükselişi Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra da devam etti. Sultan Süleyman’dan sonra devletin başına onun kadar iz bırakmış bir padişah geçmese de, Osmanlı ihtişamından pek bir şey kaybetmedi. Bu dönemde güçlü Valide Sultanlar (Nurbanu Sultan, Safiye Sultan, Kösem Sultan) ve becerikli Sadrazamlar (Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Ailesi) devleti yönetti.

Osmanlı’nın En Geniş Sınırları Haritası
Osmanlı İmparatorluğu (Devleti) En Geniş Sınırları Haritası
Osmanlı İmparatorluğu (Devleti) En Geniş Sınırları Haritası

Avrupa Haritasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki Sınırları

avrupa-haritasinda-osmanli-devleti-sinirlari
Avrupa haritasında Osmanlı’nın Balkan vilayetleri ve Batı sınırları.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Eyaletlerini Gösteren Harita

Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu ve üç kıtaya yayılmıştı. Osmanlı’nın eyaletleri ve hangi yıllarda Osmanlı’ya katılmış olduğu aşağıdaki haritada işaretlenmiştir.

Osmanlı Devleti Eyaletleri Haritası
osmanli-devleti-eyaletler-haritasi
Osmanlı Devleti Harita

Osmanlı İmparatorluğu Fetihler Haritası

İmparatorluk kuruluşundan, Karlofça Anlaşması‘na (1699) kadar kesintisiz genişlemesine devam etmiştir. Türk amiralleri olan Barbaros Hayrettin, Piri Reis ve Turgut Reis Osmanlı’yı, Akdeniz’de rakipsiz bir güç haline getirdiler.  Osmanlı’nın en ünlü ve başarılı mimarı Mimar Sinan da yükseliş döneminin zirvesinde yaşamış ve Sultan Süleyman, Sultan II.Selim ve Sultan III.Murad dönemlerinde İstanbul’a muhteşem eserler kazandırmıştır.

Osmanlı Fetihleri Haritası
osmanli-devleti-fetihler-harita
Osmanlı Fetihleri Haritası

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Kaybedilen Topraklar Harita

Osmanlı İmparatorluğu, 1699 yılındaki Karlofça Anlaşması’ndan sonra toprak kaybetmeye başlamış ve yükseliş dönemindeki kadar istikrarlı bir şekilde toprak kaybetmiştir. I.Dünya Savaşı‘na kadar toprak kaybetmeye devam eden Osmanlı İmparatorluğu’nun, kaybedilen toprakları aşağıdaki haritada renkleri ile beraber gösterilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın patlak verdiği 1914 yılı itibariyle, Osmanlı’nın elinde yalnızca pembe renkli kısımlar kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Haritası
osmanli-gerileme-donemi-harita
Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Dağılma Ve Çöküş Dönemi I. Dünya Savaşı Öncesi Harita

Osmanlı’nın son dönemlerinde bazı padişahlar ciddi reform girişimlerinde bulunmuş fakat bunlar bazen yeniçeriler, bazen de halk tarafından engellenmiştir. Yeniçerileri ocağının II.Mahmud tarafından kaldırılması ile yeni bir ordu kurulmuş ve bazı başarılar elde edilmiştir.

Ancak Rusya‘nın gittikçe güçlenmesi ve Avrupa’daki ülkelerdeki teknolojik gelişmeler ve bunun getirdiği zenginleşme ile Osmanlı askeri manada geride kalmaya başlamıştır. Bu dönemde imparatorluk, teknik anlamda kendinden üstün ordularla başa çıkabilmek için çok daha fazla insan kaybetmiş ve özkaynakalarını yitirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu Dağılma, Çöküş Dönemi Haritası
osmanli-imparatorlugu-19-yuzyil-cokus-donemi-harita
Osmanlı İmparatorluğu Dağılma, Çöküş Haritası

Padişahın damadı Enver Paşa‘nın kararı ile 1914’te I.Dünya Savaşı’na Miğfer Kuvvetleri’nin (Almanya ve Avusturya) yanında katılan Osmanlı, kendisini dört yıl süren yıkıcı bir savaşın içinde buldu.

Maalesef I.Dünya Savaşı’nda birçok cephede kayıplar yaşandı. Çanakkale Savaşı‘nda verilen destansı savunma mücadelesi uzun vadede memleketi kurtarmaya yetmedi ve İstanbul müttefik kuvvetler tarafından işgal edildi.

Bilindiği üzere eski bir Osmanlı askeri olan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da yeniden organize ettiği Osmanlı güçleri ile Kurtuluş Savaşı’nı örgütledi. Osmanlı’nın Fevzi Çakmak Paşa, Kazım Karabekir Paşa, İsmet İnönü Paşa gibi generalleri ile bağımsızlığa giden yolu açmayı başardı.


Önerilen Yazı: Cengiz Han Kimdir? Kısaca Hayatı


Önerilen Diğer Yazılar:


Serhat Engül

Osmanlı İmparatorluğu Haritası was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =