Galata Kulesi Hakkında Bilgi

Galata Kulesi Giriş Ücreti, Ziyaret Saatleri ve Kısaca Tarihi

Roma imparatoru Konstantin, Roma İmparatorluğu‘nun başkentini Byzantium isimli küçük bir kente taşımaya karar verdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşanmıştı. Konstantin‘in bu köklü değişikliği yaparken iki gerekçesi vardı:

  1. Barbar kavimlerin saldırıları altında olan ve artık stratejik önemini tamamen yitirmiş olan Roma‘dan uzaklaşmak ve imparatorluk tahtını güvenli bir limana taşımak.
  2. İmparatorluğun iki ezeli düşmanı olan Batı’daki barbar kavimlere (Germenler ve Gotlar) ve Doğu’daki Pers İmparatorluğu‘na eşit mesafedeki bulunmak ve gerektiği anda iki cepheye de müdahale edebilmek.

Roma imparatoru Büyük Konstantin, bu amaçla 324 yılında başkenti Roma‘dan, Byzantium‘a (İstanbul) taşıdı. Şehir önceleri “Yeni Roma” sonraları ise Konstantin’in şehri anlamına gelen Konstantinopolis olarak anılmaya başlandı. İstanbul’un gerçek anlamda bir şehir olması bu döneme tarihlenir.

İstanbul’da İtalyan Ticaret Kolonileri

İstanbul’un gelecekte büyük bir ticaret merkezi olacağını ilk gören kişi Konstantin olmuştu. Gerçekten de birkaç yüzyıl içinde, İstanbul dünyanın en önemli ticaret limanı haline geldi. Hindistan ve Çin’den gelen ipekli kumaşlar ve baharatlar, Konstantinopolis limanında toplanıyor ve buradan Avrupa’ya ihraç ediliyordu.

Bu ticaretin başında ise meşhur İtalyan denizciler olan Venedikliler ve Cenevizliler vardı. Okula gittiğimiz yıllarda karşımıza bolca sınav sorusu olarak çıkan bu koloniler, İstanbul’un tarihi boyunca ticarette önemli bir pay sahibi oldular.

Venedikliler ve Cenevizliler’in İstanbul’a yerleşmesi Bizans (yani Doğu Roma) dönemine uzanır. İstanbul geçmişte yalnızca Tarihi Yarımada‘dan ibaret bir yer iken, Haliç‘in karşı kıyısında (bugünkü Karaköy ve Galata) İtalyan ticaret kolonileri vardı. Aslen Katolik olan İtalyanlar ile Ortodoks olan Bizanslılar’ın ilişkisi oldukça inişli çıkışlı olmuştur.

Roma ve Bizans Dönemlerinde İstanbul Haritası
Tarihte Galata ve Çevresi

Haritada görüldüğü üzere Roma ve Bizans döneminde İstanbul yalnızca günümüzün Tarihi Yarımada çevresi ile sınırlıydı. Haliç’in karşı kıyısında ise surlarla çevrili Galata ticaret kolonisi vardı. Galata’yı çevreleyen Orta Çağ’a ait surlar, maalesef Osmanlı’nın son dönemindeki belediyecilik faaliyetleri sırasında yıkıldı.

İstanbul’da Latin İstilası (1204-1261)

Asya‘nın zenginliklerini asırlar boyunca Avrupa‘ya ihraç eden bu koloniler, 1204‘te İstanbul’da Latin İstilası sebebiyle bir yol ayrımına geldiler. 4. Haçlı Seferi sırasında esas amaçları Kudüs‘ü ele geçirmek olduğu halde İstanbul’a gelen ve Ortodoksluğun başkentine saldıran Haçlıların başında Venedik Dükası Henricus Dandolo vardı. Haliyle şehirdeki Venedik kolonisi işgalcilere yardımcı oldu.

Katolikler, İstanbul’da varlığı 57 yıl sürecek olan bir Latin Krallığı kurdular. Nihayetinde 1261 yılında şehir Bizanslılar tarafından geri alındığında, Cenevizliler çok yardımcı oldu. Bizanslılar ise bunun karşılığında Ceneviz kolonisine bugün Galata olarak bildiğimiz liman semtini tahsis ettiler.

Galata Kulesi’nin Cenevizliler Tarafından İnşa Edilmesi

Cenevizliler, İstanbul şehrinin savunması için Galata Kulesi ve Yoros Kalesi (Anadolu Kavağı’nda) gibi askeri binalar inşa ettiler. Bizanslıların güçlü olduğu yıllarda, şehrin kalbine böyle bir askeri gözcü kulesinin, yabancı bir güç tarafından dikilmesi söz konusu olamazdı. Ancak artık Bizans İmparatorluğu çöküşteydi ve görkemli isminin ancak gölgesi olabilecek kadar güçlüydü.

İstanbul’un Fethi (1453)

İstanbul’u fethetmek için Yıldırım Bayezid ve II. Murad da girişimler yapmıştı. Ancak fetih Fatih Sultan Mehmet‘e kısmet oldu. Kuşatma sırasında Haliç’e gerilen zincir sebebiyle, Galata Kulesi ve çevresinin ele geçirilmesi gecikti. Bizanslılar ve Cenevizliler kuşatmaya karşı beraber savunma yaptılar. Zira 15. Yüzyıl‘a gelindiğinde Konstantinopolis‘in nüfusu çok azaldığı için, şehrin savunulması için her bir askere ihtiyaç vardı.

Bizans İmparatoru’nun Batı’dan yardım almak için yaptığı çağrılar sonuçsuz kaldı. Cevap veren nadir devletlerden biri ise Ceneviz Cumhuriyeti‘ydi. Ünlü komutan Giovanni Giustiniani komutasında 700 asker göndermişlerdi. Giustiniani, şehrin savunmasını örgütlemede büyük rol oynadı. Fetihin gecikmesinin en büyük sebebi, bu komutanın askeri dehasıydı. Ancak Giustiniani yaralandı ve durumun da bir gelecek vaat etmediğini de fark ederek şehri terk etti. Fetihin önündeki son engelin kalkmasıyla, Osmanlı ordusu 29 Mayıs’ta şehre girdi. Galata Kulesi’nin anahtarı da aynı gün padişaha teslim edildi. (kule duvarlarındaki kitabede not edilmiştir)

Venedikliler ve Cenevizliler’e İmtiyazlar

Fatih Sultan Mehmed, çok gerçekçi ve pratik bir yöneticiydi. Asırlar boyunca İstanbul’a kıymetli mallar ve para akıtmış olan ticaret yolunu bozmak istemiyordu. Bu amaçla geleneksel ticaretin devamına yol verdi. Venedikliler ve Cenevizliler‘e bazı imtiyazlar tanındı ve onlar da İstanbul ile Avrupa arasında köprü olmaya devam ettiler. Elbette Osmanlı İmparatorluğu da bu işten yüksek vergiler aracılığı ile para kazandı.

Galata Kulesi Giriş Ücreti 2019/2020

Galata Kulesi giriş ücreti 2019 yılı itibariyle 15 Türk Lirası‘dır. Öğrenciler için indirimli bilet fiyatı ise 7,5 TL‘dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olmadığı için, Müze kart geçerli değildir. Yabancı ziyaretçiler için 35 Türk Lirası tahsil edilir.

Galata Kulesi’ni eşsiz İstanbul manzarasını fotoğraflamak için ziyaret edebilir ve çatısındaki kafede güzel vakit geçirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Galata Gezilecek Yerler yazısını tavsiye ederim.

Galata Kulesi Ziyaret Saatleri 2019/2020

Galata Kulesi yıl boyunca her gün ziyarete açıktır. Hafta içi ve hafta sonu açılış-kapanış saatleri değişmez. Sabah 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında kuleyi ziyaret edebilirsiniz.

Galata Kulesi ve Kuledibi Olarak Bilinen Meydan
Galata Kulesi giriş ücreti ve saatleri
Galata Kulesi ve Kuledibi

Galata Kulesi Çevresinde Yapılacak Şeyler

Günümüzde Galata Kulesi ve çevresi güzel bir sosyal hareketlilik içerir. Galata Kulesi’nden Galip Dede Caddesi aracılığı ile Galata Mevlevihanesi‘ne geçebilirsiniz. Zaten Mevlevihane’nin yanı da İstiklal Caddesi‘nin başladığı Tünel Meydanı’dır.

Ayrıca son dönemde üzerinde harika kafeler ve butik dükkanlar açılan Serdar-ı Ekrem Caddesi de yine Galata Kulesi’ne çok yakındır. Yine kulenin bitişiğindeki Büyük Hendek Caddesi aracılığı ile Şişhane’ye çıkabilir ve Meşrutiyet Caddesi‘ne (Pera Semti) bağlanabilirsiniz.

Güncel bilgi için Galata Kulesi‘nin internet sitesi: galatakulesi.org

Civardaki Diğer Müzeler

Galata Kulesi Blog Gezi Yazısı by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *