Selçuklu Çift Başlı Kartal Armasının Anlamı

Bizans ve Selçuklu Çift Başlı Kartalı

Bizans ve Selçuklu Çift Başlı Kartal Armasının Anlamı

Selçuklu Devleti’nin simgesi, mavi arka plan üzerinde çift başlı kartaldır. Tek vücuda sahip kartalın, biri Doğu diğeri Batı‘ya bakan iki başı vardır. Bunun anlamı, Orta Asya‘daki steplerden Batı’ya göç ederek Orta Doğu’da hüküm süren Selçuklu Devleti’nin Doğu (Asya) ve Batı (Orta Doğu) hükümdarlığıdır.

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuklular, Türklerin anavatanı olan Asya‘nın bağrından büyük bir kitle halinde göç etmiş ve bugünkü İsfahan (İran) topraklarında güçlü bir devlet kurmuşlardır. Akabinde Bizans İmparatorluğu’na karşı Malazgirt Savaşı’na (1071) girmiş ve kazanmışlardır.

Anadolu Selçuklu Devleti

Günümüzde Avrupa toprakları olarak İstanbul’un Avrupa Yakası‘nı biliyoruz. Ancak geçmişte Anadolu da Türkler için Batı (Rumeli, Rum illeri) anlamına geliyordu. Bu yüzden Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, uluslar arası tarihte Seljuk Sultanate of Rum (Rumeli Sultanlığı) olarak bilinir. Bu bilgiyi internetten rahatlıkla teyit edebilirsiniz. Read More

blank

Moğol İmparatorluğu Haritası, Kısa Tarihi, Bayrağı

Moğol İmparatorluğu Kısa Tarihi

Moğol İmparatorluğu Haritası, Bayrağı ve Kısaca Tarihi Hakkında Bilgi

Moğol İmparatorluğu, dünya tarihindeki en büyük tek parça devlettir. “Tek Parça” derken üzerinde güneş batmayan imparatorluk benzetmesi yapılan, Britanya İmparatorluğu‘na gönderme yapıyoruz. Çünkü Britanya İmparatorluğu, İngiltere‘den, Hindistan‘a; Afrika‘dan Avustralya‘ya kadar uzanan, dağınık toprakları ile yüzölçümü açısından tarihte dünyanın en büyük imparatorluğu olarak biliniyor.

Moğol İmparatorluğu, 13. ve 14. Yüzyıl‘larda Asya‘nın büyük bir kısmında, Orta Doğu‘da ve hatta Doğu Avrupa‘da toprak sahibi olmuş devasa bir devlet. Bu göz kamaştırıcı başarı, Cengiz Han‘ın liderlik ve savaşçılık vasıfları sayesinde başlamış.

Moğolların kurduğu Orta Çağ‘ın en güçlü ordusu, çok uzun mesafeleri çok kısa sürede kat ederek yenilgi yüzü görmemiş. Orta Çağ için imkansız denilebilecek hızda manevra yapan ve haberleşen bu ordu, tüm dünyaya korku salmayı başarmış. Uzak Doğu‘daki Japon adaları, Çin, Rusya, Macaristan, İran gibi ülkeleri zapteden Moğollar, Orta Asya steplerinin de tek hakimi olmuşlar.

Bu uçsuz bucaksız sınırlara ve coğrafyanın sebep olduğu tüm olumsuzluklara rağmen, dünyanın en gelişmiş ve en hızlı posta sistemini icat ederek haberleşmeyi başarmışlar. Böylece başkent Karakurum‘da yaşayan Büyük Han, imparatorluğun en ücra köşelerinde bile olan biteni takip edebilmiş. Read More

blank

Osmanlı Kuruluş, Yükselme, Gerileme Haritası

Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Çöküş Dönemi Haritası

Osmanlı, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, 1299’da Anadolu’nun Söğüt ve Domaniç (Bilecik ve Kütahya) topraklarında kurulan bir beyliktir. Anadolu’da kendisinden büyük ve güçlü beylikler olmasına rağmen, doğru hamleleri yaparak askeri açıdan güçlü ve hızla genişleyen bir devlet olmayı başarmıştır.

Osmanlı Beyliği’nin kaderini değiştiren şey, komşusu Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgaları yaşanmasıdır. Geçmişin kadim Bizans İmparatorluğu, özellikle Latin İstilası yüzünden çok zayıfladı ve bir daha toparlanamadı. Kurucu Osmanlı Padişahları, çok önemli stratejik hamleler ile bu altın fırsatı çok iyi değerlendirir.

İkinci Osmanlı Sultanı olan Orhan Bey, bir Bizans İmparatoru’nun kızı ile evlenmiş ve Gelibolu’da Çimpe isimli önemli bir hisarı çeyiz olarak devralmıştır. Osmanlı Devleti’nin Rumeli yani Avrupa Yakası’ndaki ilk toprağı olan bu kale, bir çıkış noktası olmuş ve Osmanlılar, Balkanların iç kısımlarına hızla yayılmışlardır.

Askeri bir gelenekten gelen Osmanlılar, 3. Sultan olan I. Murat döneminden itibaren “Devşirme” adı verilen bir askere alma sistemi kurarlar. Bu askere alma sistemi, Balkanlar’daki kırsal bölgelerden seçilen sağlıklı ve güçlü gençlerin, Yeniçeri asker ocaklarında iyi bir askeri eğitim alması ve elit bir Osmanlı savaşçısı olarak yetişmesidir.

Osmanlı Devlet yönetimi, bu özel seçilmiş çocuklardan, 300 yıl boyunca yenilgi yüzü görmeyen bir harp makinesi meydana getirmeyi başarmıştır.

Read More

blank

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Osmanlı’nın yıllarca başmimarlığını yapmış olan Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıradan ailelerin çocuklarının ne büyük bir kariyer fırsatına sahip olduğunun bir kanıtı gibidir.

Osmanlı’nın kurucu padişahları döneminde hayata geçirilen devşirme sistemi, Pargalı İbrahim Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi devlet adamlarını Devlet-i Aliyye’ye kazandırdığı gibi, evrensel çapta bir mimarı da Osmanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

İsterseniz, Mimar Sinan’ın Kayseri’nin bir köyünde başlayan hayatına ve eserlerine beraber göz atalım. Read More

blank

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir, Kısaca Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman efsanevi kişilikleri yaratan tüm özelliklere sahipti. Yetenekli bir asker ve stratejist olduğu gibi, el işlerinde mahir bir kuyum ustası idi. İleri görüşlü bir lider olduğu kadar, sanata ve mimariye ilgi duyan bir entelektüeldi.

Hayatını Fatih Sultan Mehmet’in hayalini süsleyen Cihan İmparatorluğu’nu meydana getirmek için harcadı ve 624 yıllık Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Doğu’da Kanuni Sultan Süleyman, Batı’da ise Muhteşem Süleyman, olarak anıldı.

Ancak bu en büyük ve bahtı açık Osmanlı padişahının son günleri aile kavgalarının gölgesinde geçti. Bu kısa biyografi yazısı, Sultan Süleyman’ın hayatına ve başarılarına kuşbakışı göz atabileceğiniz bir makaledir. Read More

blank

Fatih Sultan Mehmet Kimdir, Kısaca Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman’dan bile ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Zira Sultan II. Mehmed, imparatorluk tutkusu ile Rönesans ideallerini birleştirmiş sıra dışı bir kişilikti ve bu özelliğiyle, kendi zamanının siyasi ve dini çerçevesinin dışına taşınmıştı.

Prof. İlber Ortaylı‘nın da belirttiği üzere, çok iyi eğitim almış, aydın bir kişilikti ve donanımlı bir entelektüeldi.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul

Fatih Sultan Mehmet, günümüzde, İstanbul’un fethi ile sık gündeme gelen bir tarihi kişilik. Ancak ömrü boyunca yaptığı tüm idari, askeri hamleleri incelediğimizde aslında bir plan ve program dahilinde olduğunu görürüz. Bu bağlamda İstanbul’un fethi, büyük resmin bir parçasıdır.

Fatih Sultan Mehmet’in bilge kişiliği, mimariye ve sanata olan saygısı; Ayasofya gibi birçok paha biçilmez eserin günümüze miras kalmasını sağlamıştır. Zira Fatih’in İstanbul’daki ilk icraatlarından biri, Bizans’ın çöküş yıllarında ihmal edilmiş olan Ayasofya’yı onarmak ve ibadete açmak olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet döneminde buna benzer gibi birçok tarihi eser korunmuş ve günümüze ulaşmıştır. Buna ek olarak da Topkapı Sarayı gibi Osmanlı’nın klasik mimarisini temsil eden bir saray inşa edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, ayrıca gayrimüslim halklara kol kanat germiş ve İstanbul’da mozaik misali farklı kökene, inançlara ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşayacağı ortamı oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul, Bizans dönemindeki gibi bir dünya başkenti olma özelliğini korumuştur. Read More

blank

Türk Hat Sanatı Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Türk Hat Sanatı Tarihi

Türk Hat Sanatı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Hristiyanlık inancına göre, Tanrı insan bedeninde göründüğü için, insanın suretleri de ibadetin bir parçası oldu. Hz. İsa’nın ve Meryem Ana’nın suretleri, yanlarında çeşitli melek tasvirleri ile Hristiyanlık tarihi boyunca resmedildi.

İslam dininde ise Allah, kelamıyla kendini gösterdiği için onun suretlerinin yerini yazı aldı. Varoluşunu Allah kelamına borçlu olan ve onun hadislerine adanan bu yazı sanatı, Kuran surelerini ve Peygamber hadislerinin yazılmasında kullanıldı.

Read More

blank

İznik Çinileri Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

İznik Çinileri

İznik Çinileri Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

İznik kenti hem Roma, hem de Osmanlı tarihinde özel bir yere sahiptir. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyanlık dininin esaslarını belirlemek üzere ilk konsili, o dönemde Nikea adıyla anılan bu şehirde toplamıştı.

İznik, 1331 yılında bir Osmanlı kenti oldu. Osmanlı öncesinde de bir çömlekçilik merkezi olan şehir, Osmanlı tarihi boyunca imparatorluğun en kaliteli çinilerini üreten şehir olarak nam saldı. İznik’in çömlek atölyeleri Osmanlı egemenliği ile birlikte, üretimlerini İslam beğenisine uyarladılar.

İznik çinilerinin üretim kapasitesi ve işçilik kalitesi anlamında zirve yaptığı dönem ise Osmanlı mimarisinin doruğu olan 16. Yüzyıl oldu. Bu görkemli çağda, atölyeleri Mimar Sinan’ın yönlendirdiği düşünülmektedir. Read More

blank

Türk Halı Sanatının Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Tarihte Türk Halıları

Türkiye’de hem yerli veya hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından birisi halı atölyeleridir. Anadolu’nun hemen her yöresinin kendine özgü motiflere ve renklere sahip halıları vardır. Bu güzel eserler, nesilden nesile aktarılan yüzlerce yıllık bir geleneği yansıtırlar.

Halıların tanıtıldığı kısa sunumlarda, Türk halılarının tarihi genel olarak iki bölüme ayrılır. Birinci kategori, geometrik motifler, doğa tasvirleri ile süslü erken dönem Yörük halıları;  ikincisi kategori ise çiçek motifleri ile süslü, madalyon amblemli klasik dönem Osmanlı halılarıdır. Read More