Osmanlı Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Padişahları

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi

Osmanlı Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Padişahları

Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu‘na Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Padişahlık yapmış Osmanlı Sultanları‘nın listesini bulabilirsiniz. Padişahlar hakkında genel bilgiler ve dönemlerinde vuku bulmuş önemli olayların özet bir listesi not edilmiştir. Read More

Osmanlı Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Padişahları was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Askerleri, Bayrağı Ve Haritası

Türkler, Orta Asya’nın ovalarında uzun yıllar at koşturdular ve birbirinden büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşmaya yatkın topluluklar olan Türk boyları, Moğollar ile asırlarca yan yana yaşadılar. Moğollar ve Türkler, kâh evlilik bağı ile yakınlaşıp, omuz omuza savaşmış, kâh birbirlerine karşı kavgaya tutuşmuşlardır.

Read More

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası was last modified: November 22nd, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı Ordusu Askerleri Hakkında Bilgi Resimli

Osmanlı Devleti Ordusu Ve Askeri Kıyafetleri

Osmanlı Ordusu Askerleri

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihe karışmasının ardından, 1299’da kurulan bir Türkmen beyliğidir. Anadolu coğrafyasında kendisinden daha geniş topraklara ve daha büyük ordulara sahip rakipleri olmasına rağmen, doğru taktikler ile güçlenmeyi ve topraklarını genişlemeyi başarmıştır. Read More

Osmanlı Ordusu Askerleri Hakkında Bilgi Resimli was last modified: November 24th, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Ve Özet Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Ve Özet Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Ve Özet Tarihi

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması üzerine 1299’da kurulan Türk beyliklerinden biridir. Kurucusu Osman Gazi olarak da bilinen Osman Bey‘dir. Anadolu coğrafyasında güçlü rakipleri olan bu küçük beylik, doğru hamleleri yaparak güçlenmeyi ve genişlemeyi başarır. Read More

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Ve Özet Tarihi was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme Haritası

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, 1299’da Anadolu’nun Söğüt ve Domaniç (Bilecik ve Kütahya) topraklarında kurulan bir beyliktir.

Anadolu coğrafyasında kendisinden insan kaynağı açısından büyük ve stratejik olarak avantajlı beylikler olmasına rağmen, doğru hamleleri yaparak askeri açıdan güçlü ve hızla genişleyen bir devlet olmayı başarmıştır. Read More

Osmanlı İmparatorluğu Haritası was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu Ve Kısaca Tarihi

Batı Türkleri’nin Ataları Büyük Selçuklu Devleti Ve Malazgirt Savaşı

Türkler Orta Asya steplerinde uzun yıllar at sürdüler ve birbiri ardına büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşçı bir kavimler olan Türk boyları, Moğol kavimleri ile yüzyıllarca iç içe yaşadılar. Moğollar ve Türkler evlilik bağı kurmuş ve beraber savaşmış olduğu gibi, bazen de birbirlerine karşı savaşa tutuşmuşlardır. Read More

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu Ve Kısaca Tarihi was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman Kısaca Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Hakkında Özet Bilgiler

Kanuni efsanevi kişilikleri yaratan tüm özelliklere sahipti. Yetenekli bir asker ve stratejist olduğu gibi, el işlerinde mahir bir kuyum ustası idi. İleri görüşlü bir lider olduğu kadar, sanata ve mimariye ilgi duyan bir entelektüeldi.

Hayatını Fatih Sultan Mehmet’in hayalini süsleyen Cihan İmparatorluğu’nu meydana getirmek için harcadı ve 624 yıllık Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Doğu’da Kanuni Sultan Süleyman, Batı’da ise Muhteşem Süleyman, Suleiman The Magnificent, olarak anıldı.

Ancak bu en büyük ve bahtı açık Osmanlı padişahının son günleri aile kavgalarının gölgesinde geçti. Bu kısa biyografi yazısı, Sultan Süleyman’ın hayatına ve başarılarına kuşbakışı göz atabileceğiniz bir makaledir. Read More

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı was last modified: January 13th, 2018 by Serhat Engül

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Hayatı

Osmanlı’nın Bilge Padişahı: Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Hayatı

Fatih Sultan Mehmed’in, Osmanlı tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman’dan bile ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. O, imparatorluk tutkusu ile bir Rönesans prensinin ideallerini birleştirmiş sıra dışı bir kişilikti ve bu özelliğiyle, kendi zamanının siyasi ve dini çerçevesinin dışına taşınmıştı. Çok iyi eğitim almış, aydın bir kişilikti ve donanımlı bir entelektüeldi. Read More

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Hayatı was last modified: November 22nd, 2017 by Serhat Engül

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri

Osmanlı Mimarisinin Zirvesi Mimar Sinan

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri

Mimar Sinan’ın hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıradan ailelerin çocuklarının ne büyük bir kariyer fırsatına sahip olduğunun bir kanıtı gibidir.

Osmanlı’nın kurucu padişahları döneminde hayata geçirilen devşirme sistemi, Pargalı İbrahim Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi devlet adamlarını Devlet-i Aliyye’ye kazandırdığı gibi, evrensel çapta bir mimarı da Osmanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Read More

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri was last modified: November 22nd, 2017 by Serhat Engül

İznik Çini Sanatı Tarihi Özellikleri Hakkında Bilgi

İznik Çini Sanatının Tarihi Ve Özellikleri

İznik kenti hem Roma, hem de Osmanlı tarihinde özel bir yere sahiptir. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyanlık dininin esaslarını belirlemek üzere ilk konsili, o dönemde Nikea adıyla anılan bu şehirde toplamıştı. İznik Çini Sanatı tarihi ve özellikleri hakkında biraz detaya girelim.

Read More

İznik Çini Sanatı Tarihi Özellikleri Hakkında Bilgi was last modified: November 24th, 2017 by Serhat Engül