Selçuklu Ve Bizans Çift Başlı Kartal Armasının Anlamı

Selçuklu Devleti Kartal Arması

Selçuklu Ve Bizans Çift Başlı Kartal, Selçuklu Devleti Ve Bizans İmparatorluğu Kartalları

Selçuklu İmparatorluğu’nun simgesi, mavi arka plan üzerinde çift başlı kartaldır. Tek vücuda sahip kartalın, biri Doğu diğeri Batı‘ya bakan iki başı vardır. Bunun anlamı, Orta Asya‘daki steplerden Batı’ya göç ederek Orta Doğu’da hüküm süren Selçuklu Devleti’nin Doğu (Asya) ve Batı (Orta Doğu) hükümdarlığıdır.

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuklular, Türklerin anavatanı olan Asya‘nın bağrından büyük bir kitle halinde göç etmiş ve bugünkü İsfahan (İran) topraklarında güçlü bir devlet kurmuşlardır. Akabinde Bizans İmparatorluğu‘na karşı Malazgirt Savaşı‘na (1071)  girmiş ve kazanmışlardır.

Anadolu Selçuklu Devleti

Günümüzde Avrupa toprakları olarak İstanbul’un Avrupa Yakası‘nı biliyoruz. Ancak geçmişte Anadolu da Türkler için Batı (Rumeli, Rum illeri) anlamına geliyordu. Bu yüzden Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, uluslar arası tarihte Seljuk Sultanate of Rum (Batı Selçuklu Sultanlığı veya Rumeli Selçuklu Sultanlığı) olarak bilinir. Bu bilgiyi internetten rahatlıkla teyit edebilirsiniz. Read More

Moğol İmparatorluğu Tarihi, Kurucusu, Bayrağı, Harita

Moğol İmparatorluğu Tarihi Hakkında Bilgi

Moğol İmparatorluğu Tarihi. Kuruluşu, Özellikleri ve Yıkılışı Hakkında Kısa Ve Özet Bilgiler

Moğol İmparatorluğu, dünya tarihindeki en büyük tek parça devlettir. “Tek Parça” derken üzerinde güneş batmayan imparatorluk benzetmesi yapılan, Britanya İmparatorluğu‘na gönderme yapıyoruz. Çünkü Britanya İmparatorluğu, İngiltere‘den, Hindistan‘a; Afrika‘dan Avustralya‘ya kadar uzanan, dağınık toprakları ile yüzölçümü açısından tarihte dünyanın en büyük imparatorluğu olarak biliniyor.

Moğol İmparatorluğu, 13. ve 14. Yüzyıl‘larda Asya‘nın büyük bir kısmında, Orta Doğu‘da ve hatta Doğu Avrupa‘da toprak sahibi olmuş devasa bir devlet. Bu göz kamaştırıcı başarı, Cengiz Han‘ın liderlik ve savaşçılık vasıfları sayesinde başlamış.

Moğolların kurduğu Orta Çağ‘ın en güçlü ordusu, çok uzun mesafeleri çok kısa sürede kat ederek yenilgi yüzü görmemiş. Orta Çağ için imkansız denilebilecek hızda manevra yapan ve haberleşen bu ordu, tüm dünyaya korku salmayı başarmış. Uzak Doğu‘daki Japon adaları, Çin, Rusya, Macaristan, İran gibi ülkeleri zapteden Moğollar, Orta Asya steplerinin de tek hakimi olmuşlar.

Bu uçsuz bucaksız sınırlara ve coğrafyanın sebep olduğu tüm olumsuzluklara rağmen, dünyanın en gelişmiş ve en hızlı posta sistemini icat ederek haberleşmeyi başarmışlar. Böylece başkent Karakurum‘da yaşayan Büyük Han, imparatorluğun en ücra köşelerinde bile olan biteni takip edebilmiş. Read More

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı, Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Askerleri, Bayrağı Ve Haritası

Türkler, Orta Asya’nın ovalarında uzun yıllar at koşturdular ve birbirinden büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşmaya yatkın topluluklar olan Türk boyları, Moğollar ile asırlarca yan yana yaşadılar. Moğollar ve Türkler, kâh evlilik bağı ile yakınlaşıp, omuz omuza savaşmış, kâh birbirlerine karşı kavgaya tutuşmuşlardır.

Read More

Osmanlı Ordusu Askerleri Hakkında Bilgi Resimli

Osmanlı Devleti Ordusu Ve Askeri Kıyafetleri

Osmanlı Ordusu Askerleri

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihe karışmasının ardından, 1299’da kurulan bir Türkmen beyliğidir. Anadolu coğrafyasında kendisinden daha geniş topraklara ve daha büyük ordulara sahip rakipleri olmasına rağmen, doğru taktikler ile güçlenmeyi ve topraklarını genişlemeyi başarmıştır. Read More

Osmanlı Devleti Haritası Kuruluş, Yükselme, Gerileme

Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme, Çöküş, Dağılma Dönemleri Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, 1299’da Anadolu’nun Söğüt ve Domaniç (Bilecik ve Kütahya) topraklarında kurulan bir beyliktir.

Anadolu coğrafyasında kendisinden insan kaynağı açısından büyük ve stratejik olarak avantajlı beylikler olmasına rağmen, doğru hamleleri yaparak askeri açıdan güçlü ve hızla genişleyen bir devlet olmayı başarmıştır. Read More

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri

Osmanlı Mimarisinin Zirvesi Mimar Sinan

Mimar Sinan Kimdir? Ne Yapmıştır? Kısaca Hayatı Ve Eserleri Hakkında Özet Bilgiler

Mimar Sinan’ın hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıradan ailelerin çocuklarının ne büyük bir kariyer fırsatına sahip olduğunun bir kanıtı gibidir.

Osmanlı’nın kurucu padişahları döneminde hayata geçirilen devşirme sistemi, Pargalı İbrahim Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi devlet adamlarını Devlet-i Aliyye’ye kazandırdığı gibi, evrensel çapta bir mimarı da Osmanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Read More

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı-Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Bilgi

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı, Dönemi, Eserleri Hakkında Özet Bilgi

Kanuni efsanevi kişilikleri yaratan tüm özelliklere sahipti. Yetenekli bir asker ve stratejist olduğu gibi, el işlerinde mahir bir kuyum ustası idi. İleri görüşlü bir lider olduğu kadar, sanata ve mimariye ilgi duyan bir entelektüeldi.

Hayatını Fatih Sultan Mehmet’in hayalini süsleyen Cihan İmparatorluğu’nu meydana getirmek için harcadı ve 624 yıllık Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Doğu’da Kanuni Sultan Süleyman, Batı’da ise Muhteşem Süleyman, Suleiman The Magnificent, olarak anıldı.

Ancak bu en büyük ve bahtı açık Osmanlı padişahının son günleri aile kavgalarının gölgesinde geçti. Bu kısa biyografi yazısı, Sultan Süleyman’ın hayatına ve başarılarına kuşbakışı göz atabileceğiniz bir makaledir. Read More

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Hayatı, Dönemi

Osmanlı’nın Bilge Padişahı: Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Hayatı, Dönemi, Eserleri, Fetihleri Hakkında Özet Bilgi

Fatih Sultan Mehmed’in, Osmanlı tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman’dan bile ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. O, imparatorluk tutkusu ile bir Rönesans prensinin ideallerini birleştirmiş sıra dışı bir kişilikti ve bu özelliğiyle, kendi zamanının siyasi ve dini çerçevesinin dışına taşınmıştı. Çok iyi eğitim almış, aydın bir kişilikti ve donanımlı bir entelektüeldi. Read More

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Batı Türkleri’nin Ataları Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Kısaca Tarihi ve Yıkılışı

Türkler Orta Asya steplerinde uzun yıllar at sürdüler ve birbiri ardına büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşçı bir kavimler olan Türk boyları, Moğol kavimleri ile yüzyıllarca iç içe yaşadılar. Moğollar ve Türkler evlilik bağı kurmuş ve beraber savaşmış olduğu gibi, bazen de birbirlerine karşı savaşa tutuşmuşlardır. Read More