Osmanlı Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Padişahları

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi

Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu‘na Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Padişahlık yapmış Osmanlı Sultanları‘nın listesini bulabilirsiniz. Padişahlar hakkında genel bilgiler ve dönemlerinde vuku bulmuş önemli olayların özet bir listesi not edilmiştir. Read More

Osmanlı Kuruluş Ve Yükselme Dönemi Padişahları was last modified: November 5th, 2017 by Serhat Engül

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı Ve Haritası

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Askerleri, Bayrağı Ve Haritası

Türkler, Orta Asya’nın ovalarında uzun yıllar at koşturdular ve birbirinden büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşmaya yatkın topluluklar olan Türk boyları, Moğollar ile asırlarca yan yana yaşadılar. Moğollar ve Türkler, kâh evlilik bağı ile yakınlaşıp, omuz omuza savaşmış, kâh birbirlerine karşı kavgaya tutuşmuşlardır.

Read More

Büyük Selçuklu Devleti Ordusu, Bayrağı Ve Haritası was last modified: September 21st, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı Ordusu Askerleri Ve Kıyafetleri

Osmanlı Devleti Ordusu Ve Askeri Kıyafetleri

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihe karışmasının ardından, 1299’da kurulan bir Türkmen beyliğidir. Anadolu coğrafyasında kendisinden daha geniş topraklara ve daha büyük ordulara sahip rakipleri olmasına rağmen, doğru taktikler ile güçlenmeyi ve topraklarını genişlemeyi başarmıştır. Read More

Osmanlı Ordusu Askerleri Ve Kıyafetleri was last modified: September 24th, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Kısa Ve Özet Tarihi

Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması üzerine 1299’da kurulan Türk beyliklerinden biridir. Kurucusu Osman Gazi olarak da bilinen Osman Bey‘dir. Anadolu coğrafyasında güçlü rakipleri olmasına rağmen, bu küçük beylik doğru hamleleri yaparak güçlenmeyi ve hızla genişlemeyi başarmıştır. Read More

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi was last modified: September 21st, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı İmparatorluğu Haritaları Ve Tarih Notları

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme Haritası

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, 1299’da Anadolu’nun Söğüt ve Domaniç (Bilecik ve Kütahya) topraklarında kurulan bir beyliktir.

Anadolu coğrafyasında kendisinden insan kaynağı açısından büyük ve stratejik olarak avantajlı beylikler olmasına rağmen, doğru hamleleri yaparak askeri açıdan güçlü ve hızla genişleyen bir devlet olmayı başarmıştır. Read More

Osmanlı İmparatorluğu Haritaları Ve Tarih Notları was last modified: August 18th, 2017 by Serhat Engül

Batı Türklerinin Ataları: Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Hakkında Bilgi

Türkler Orta Asya steplerinde uzun yıllar at sürdüler ve birbiri ardına büyük devletler kurdular. Göçebe ve savaşçı bir kavimler olan Türk boyları, Moğol kavimleri ile yüzyıllarca iç içe yaşadılar. Moğollar ve Türkler evlilik bağı kurmuş ve beraber savaşmış olduğu gibi, bazen de birbirlerine karşı savaşa tutuşmuşlardır. Read More

Batı Türklerinin Ataları: Büyük Selçuklu Devleti was last modified: November 7th, 2017 by Serhat Engül

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Ve Fetihleri

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kısaca Hayatı

Kanuni efsanevi kişilikleri yaratan tüm özelliklere sahipti. Yetenekli bir asker ve stratejist olduğu gibi, el işlerinde mahir bir kuyum ustasıydı. İleri görüşlü bir lider olduğu kadar, sanata ve mimariye ilgi duyan bir entelektüeldi.

Hayatını Fatih Sultan Mehmet’in hayalini süsleyen Cihan İmparatorluğu’nu yaratmak için harcadı ve 624 yıllık Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Doğu’da Kanuni Sultan Süleyman, Batı’da ise Muhteşem Süleyman, Suleiman The Magnificent, olarak anıldı.

Ancak bu en büyük ve bahtı açık Osmanlı padişahının son günleri aile kavgalarının gölgesinde geçti. Bu kısa biyografi yazısı, Sultan Süleyman’ın hayatına ve başarılarına kuşbakışı göz atabileceğiniz bir makaledir. Read More

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Ve Fetihleri was last modified: November 7th, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı’nın Bilge Padişahı: Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Hayatı

Fatih Sultan Mehmed’in, Osmanlı tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman’dan bile ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. O, imparatorluk tutkusu ile bir Rönesans prensinin ideallerini birleştirmiş sıra dışı bir kişilikti ve bu özelliğiyle, kendi zamanının siyasi ve dini çerçevesinin dışına taşınmıştı. Çok iyi eğitim almış, aydın bir kişilikti ve donanımlı bir entelektüeldi. Read More

Osmanlı’nın Bilge Padişahı: Fatih Sultan Mehmed was last modified: November 7th, 2017 by Serhat Engül

Osmanlı Mimarisinin Zirvesi Mimar Sinan

 Mimar Sinan Hayatı Ve Eserleri

Mimar Sinan’ın hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıradan ailelerin çocuklarının ne büyük bir kariyer fırsatına sahip olduğunun bir kanıtı gibidir.

Osmanlı’nın kurucu padişahları döneminde hayata geçirilen devşirme sistemi, Pargalı İbrahim Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi devlet adamlarını Devlet-i Aliyye’ye kazandırdığı gibi, evrensel çapta bir mimarı da Osmanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Read More

Osmanlı Mimarisinin Zirvesi Mimar Sinan was last modified: September 21st, 2017 by Serhat Engül