Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm

Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm Dinleri Hakkında Bilgi

Hindistan’ın toplum yapısını anlamak için, nüfusun dini inançlara göre dağılımına bir bakmak gerekir. Zira Hindistan deyince akla bir milyar takipçisi ile Hinduizm dini gelse de, dünyanın önde gelen Müslüman ülkelerinden çok daha büyük bir Müslüman nüfusu barındırır.

Hindistan yaklaşık 300 yıl boyunca İngiliz sömürge yönetimi altında kalmış ve II. Dünya Savaşı‘ndan sonra 1947‘de bağımsızlığını kazabilmiştir. Bağımsızlığın ardından, Hindistan bölünmüş ve içinden Pakistan gibi dev bir Müslüman ülke çıkmıştır. Ancak buna rağmen halen Hindistan’da yaşayan 130 milyon Müslüman vardır. Bu rakam Endonezya ve Pakistan‘dan sonra, dünyadaki en kalabalık Müslüman topluluktur.

Hindistan’ın bağrından Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi gizemli dinler çıkmıştır. Bunların içinden Budizm, Hindistan dışında çok büyük kitlelere yayılırken, Hindistan’da kendine pek alan bulamamıştır. Bunun sebebi de Hinduizm’in çok köklü bir din olarak bu topraklara iyice yerleşmiş olmasıdır.

Bu yazıda sizlere, Hindistan’dan dünyaya yayılan mistik dinler olan; Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm hakkında kısa ve özet bilgiler vermeye çalışacağım.

Hindistan’da Dinlerin Nüfusa Oranı

 • Hindu               – 1 milyar
 • Müslüman       – 130 milyon
 • Hristiyan          – 19 milyon
 • Sikh                   – 18 milyon
 • Budist               – 7 milyon
 • Jain                   – 4 milyon

Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm

 • Hinduizm Hakkında Kısa Bilgi

Yaratıcı tanrı Brahma, koruyucu tanrı Vişnu ve yok edici tanrı Şiva başlıca Hindu tanrılarıdır. Tahmin edilene göre toplam tanrı/yarı tanrı sayısı yüzlerce milyonu buluyor. Evet, yanlış duymadınız! Hinduların milyonlarca tanrısı var. Ancak Hindular bunun açıklamasını yaparken, aslında tek bir tanrının dünya üzerindeki çeşitli suretlerine taptıklarını söylüyorlar.

Hinduizm temelde bir yeniden doğma zinciri olarak tanımlanabilir. İnsanlar yeniden doğma yolu ile dünyaya birden fazla kez geliyorlar. Bir ömür boyunca yapılan iyi hareketler, iyi karmaya ve özgürlüğe; kötü hareketler ise daha alt seviyeden yeniden dünyaya gelmeye sebep oluyor. Yalnızca insan değil, herhangi bir canlı olarak da dünyaya gelmek söz konusu. Bu yüzden yaşayan tüm canlılara saygı duymak Hinduizm’in ana prensibidir.

Hinduizm’de, Dharma denilen doğa yasaları, yaşamın sosyal, ahlaki ve ruhsal alanlarında uyumlu olmayı öğütlüyor. Dharma denilen yasalar üç ana başlıkta toplanmış:

 1. Tüm evren ve bireyin uyumu
 2. Kastları ve kastlar arası ilişkiler
 3. Bireyin uyması gereken kurallar

Hinduizm’e sonradan katılmak mümkün değil. Doğuştan Hindu bir ana babadan doğmak ve bir kasta mensup olmak durumundasınız. Yine de Hindu felsefesi ile ilgilenen yabancıları geri çevirmemek için onlara Guru denilen manevi öğretmenler aracılığı ile Hinduizm’i öğretiyorlar.

Hinduizm hakkında kısa bilgi
Hindu Tanrısı Şiva

Hinduizm’de dua edilen Tanrının suretiyle yüzleşmek gerekiyor. Bu yüzden de her yerde heykeller ve resimler var. Örneğin üstteki heykelcik en güçlü 3 Tanrıdan Şiva’ya ait.

 • Sihizm ve Kurucusu Hakkında Kısa Bilgi

Nanak isminde bir dini önderin, Hinduizm ve İslam’ın prensiplerini birleştirerek ortaya çıkardığı bir din. Sikh inancının en belirgin özelliği kast sistemini reddetmesidir diyebiliriz. Putlaştırılan nesnelere tapmıyorlar fakat Hinduizm’deki gibi, Tanrı’nın yer yüzünde birçok sureti olduğunu kabul ediyorlar.

Bir Hintlinin Sikh olup olmadığını anlamak için görünüşüne bakmak yeterli oluyor. Çünkü Sikhlerin hepsi de 5K kuralına sıkı sıkıya bağlılar. İşte Pencabi dilinde hepsi K ile başlayan beş kural:

 1. Keş: Saç, sakal kesmemek
 2. Kanga: Saçlar için tarak
 3. Kara: Çelik bilezik
 4. Kaça: Alta bir çeşit kısa don/şort giymek
 5. Kirpan: Hançer

Sikhler yoğunlukta Pencap bölgesinde yaşıyorlar. Yetenekli birer çiftçi ve askerler. Her zaman dinlerini savunmak zorunda kaldıkları için savaşmaya yatkın yetiştirilmişler. El becerileri ve mekanik araçlara hakimiyetleri nedeniyle Pencap eyaleti bir sanayi bölgesi haline gelmiş. Ayrıca Sikhler arasında çok büyük bir yardımlaşma var. Bu yüzden de, Hindistan’da yaşam standartları en yüksek kesim haline gelmişler.

Savaşçı Sikhlerin “Kalistan Özgürlük Cephesi” adında ayrılıkçı bir örgütü de var. Bu örgütün liderlerinden bir kısmı Başbakan İndra Gandi (Mahatma Gandi’nin en yakın arkadaşı Nehru’nun kızı) tarafından 1984’te askeri bir operasyonla Sikhlerin kutsal tapınağında (Altın Tapınak) öldürülmüş.

Bu yüzden kendi Sikh korumaları İndra Gandi’ye bir suikast düzenlemişler. Özgürlüğü silah zoruyla kazanma ideali tüm Sikhler arasında kabul görmese de, özerlik arayışı büyük oranda taraftar bulmuş.

Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm Hakkında Kısa Bilgi
Hindistan’da Sih Festivali
 • Budizm ve Kurucusu Hakkında Kısa Bilgi

Budizm, Hinduizm’in katı kurallarına tepki olarak doğmuş bir din. M.Ö. 500 yıllarında yaşayan Siddharta Gautama isimli bir prens tarafından kurulmuş. Efsaneye göre, sarayda zengin bir hayat süren prens, bir gün saray dışına çıkar. Bir parkın içinde fakir, hasta ve yaşlı insanları görür. Hayatın içinde aslında çile ve ızdırap da olduğunu fark eder.

Ayrıcalıklı hayatını terk edip, Ganj Vadisi‘ndeki dervişlere katılır. Altı ay boyunca nefsini kontrol altına almaya çalışır. Uzun süre aç ve yoksul bir hayat sürer. Meditasyonla açlığa dayanma, hassas sesleri duyma, ağrıya dayanıklılık gibi olağanüstü manevi güçler elde edilebildiğini fark eder. Ancak bunlar aynı zamanda vücudu tahrip etmektedir.

Bir gün bu çileci yolla hayatın anlamına tam olarak varamadığını anlar. Amacı artık hem vücuda zarar vermeyen, hem de nefsi tamamen kontrol edebileceği bir yol bulmaktır.

35 yaşındayken bir gün Bodh Gaya olarak bilinen yüce bir ağacın dibine oturur ve aradığı bilgeliğe ulaşıncaya kadar orada kalmaya yemin eder. Nefesini çok dikkatle kontrol ederek yeni bir meditasyon çeşidi keşfeder.

49 gün boyunca ağaç gölgesinde meditasyon yaparak aydınlanma sürecini tamamlar ve bugün bilinen ismi ile Buda olur. Öğretileri üzerine vaazlar verir ve çok sayıda mürit toplar. 80 yaşında ise hayatını kaybeder.

Buda ruhsal doyumsuzluk ve acının, kişisel hırs ve isteklerin peşinde koşmaktan kaynaklandığını savunur. Aydınlanmak ve dünyevi isteklerden arınmak için ise Nirvana’ya ulaşmak için 8 aşamalı bir yöntem önermiştir.

 1. Doğru fikir
 2. Doğru karar
 3. Doğru söz konuşma
 4. Doğru davranış
 5. Doğru yemek
 6. Doğru çaba
 7. Doğru hatırlama
 8. Doğru meditasyon

Budizm, Uzakdoğu’nun diğer ülkelerinde ana yurdu Hindistan’dan çok daha yaygın bir izleyici kitlesine sahiptir.

Budizm ve kurucusu hakkında kısa bilgi
Budist Tapınağı
 • Jainizm ve Kurucusu Hakkında Kısa Bilgi

Budizm ile aynı tarihlerde ortaya çıkan Jainizm’in en belirgin özelliği şiddet karşıtı bir öğreti olması. Kurucusu Mahavira’nın ismi esasında büyük kahraman anlamına gelir. Mahavira, çile çekmek ve nefsini terbiye etmek üzerine kurduğu hayatını 72 yaşına kadar sürdürmüş ve sonunda açlık yüzünden ölmüştür.

Jainizmin, Budizm kadar yaygın olmamasının ve Hindistan sınırları içinde kalmasının sebebi çok daha çileci bir yapısı olmasından kaynaklanıyor.  Zira aydınlanmaya giden yollar Budizm’den daha zor ve daha fazladır.

Jain rahipleri böceklere zarar vermemek için oturdukları yerleri önceden süpürüyor ve nefes alırken sinekleri öldürme riskine karşı ağızlıkla dolaşıyorlar. Ayrıca Jainizm’de tarım yapılmıyor. Çünkü canlı organizmalara zarar verdiği düşünülüyor.

Jainlerin tüm bu sert prensiplere rağmen Hindistan’ın iş yaşamında önemli bir yeri var. Çünkü çok disiplinli bir karaktere sahip olan bu insanlar bilişim sektöründe rakipsizler. Kaynaklara göre Bengalore şehrindeki yazılım sektöründe birinci güç konumundalar. Daha fazla bilgi için Hint Dinleri yazısını tavsiye ederim.

Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm

Hinduizm Budizm Jainizm Hakkında Kısa Bilgi
Jainizim (Caynacılık) Nedir?

Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *