Nikolas Kopernik Kimdir?

Nikolas Kopernik Kimdir, Kısaca Hayatı ve Hakkında Bilgi

Antik Çağ‘dan beri evrenin merkezinde dünyanın olduğuna inanılıyordu ve bu görüş tartışmaya açık değildi. Nikolas Kopernik ise bu tabuyu ilk sorgulayan kişi oldu ve araştırmaları ile yanlışlığını kanıtladı.

Çizdiği “Güneş Merkezli Sistem” modeli, kendisini takip eden bilim adamları için bir örnek teşkil etti. Kopernik‘in mirasını devam ettiren en ünlü bilim insanı, Galileo Galilei oldu. Ancak Kopernik’ten yıllar sonra yaşamış olan Galileo döneminde bile, dünya bu yeni keşfi kabul etmeye hazır değildi.

Galileo, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü dile getirdiği için, kilise tarafından az kalsın idam edilecekti. Ancak uzun vadede Kopernik ve Galileo‘nun çabaları boşa gitmedi. Zaman ilerledikçe öğretileri Avrupa‘nın tüm üniversitelerinde yer bulmaya başladı ve Isaac Newton gibi ünlü bilim adamlarına ışık tuttu.

Kopernik Kimdir, Kısaca Hayatı ve Buluşları

Nikolas Kopernik, 19 Şubat 1473 tarihinde Polonya’nın “Torun” şehrinde doğdu. Annesi Barbara Watzenrode, Torun’un zengin ailelerinden birine mensuptu. Babasının soyadı olan “Copernicus” bakır madenleri ile bilinen bir kasaba olan Koppernigk‘ten gelmekteydi. (Batı dillerinde Copper: Bakır anlamına geliyor.)

  • Nikolas Kopernik’in Kilise’de Din Adamı Olması

1483 yılında, yani henüz Kopernik 10 yaşındayken babası vefat etti. Amcası Lucas Watzenrode, küçük Nikolas’a sahip çıktı ve onun iyi bir eğitim almasını sağladı. Nikolas Kopernik, okulu bitirip, genç bir yetişkin olduğunda, amcası bir Kilise’nin en yetkili adamlarından biri (Psikopos) olmuştu.

Amcası Lucas‘ın desteğiyle, Kopernik de kilisede rahip oldu ve ömrü boyunca bu mesleği icra etti. Zamanla yüksek rütbeli bir rahip olan Kopernik, araştırmalarını sürdürecek parasal kaynağı da bu sayede elde etti.

Kopernik Kimdir Kısaca Hayatı ve Devrimi

Kopernik neyi bulmuştur?
Nikolas Kopernik Buluşları, Teorisi ve Devrimi
  • Kopernik’in Güneş Merkezli Evren Teorisi

Nikolas Kopernik’in en önemli buluşu, Günmerkezli Evren Teorisi‘dir. Bu teoride güneş evrenin merkezinde konumlanmış ve diğer gezegenler de onun etrafında dönmektedir.

Kopernik’ten Önceki Evren Algısı

Kopernik’in geliştirdiği bu modelden önce, Batlamyus‘un (Ptolemy) Dünya Merkezli Teorisi genel kabul görmekteydi. Yani tüm gezegenler dünyanın çevresinde döndüğü gibi, evrenin merkezinde de dünya vardı. Bu felsefenin temelleri Antik Çağ filozofu Aristoteles‘e kadar uzanmaktaydı.

Kopernik Teorisinin Temelleri

Kopernik esasına bakıldığında güneşin merkezde olduğunu iddia eden ilk kişi değildi. Sisamlı Aristarkus isimli bir filozof, M.Ö. 3. Yüzyıl‘da bu görüşü ilk öne süren kişi olmuştu. Yani iki farklı görüşün de temelleri Antik Yunan dönemine dayanıyordu.

Dünya Merkezli Evren ve Güneş Merkezli Evren Teorileri

Nikolas Kopernik Kimdir Kısaca
Nikolas Kopernik Kimdir Kısaca Hayatı

Görsel Hakkında: Sol tarafta M.Ö. 4. Yüzyıl’da yaşamış olan Aristoteles döneminden beri kabul gören Dünya Merkezli Evren Teorisi‘ni görüyoruz. Sağda ise Güneş‘in merkezde yer aldığı ve gezegenlerin etrafında döndüğü Kopernik Teorisi bulunuyor. Elbette Kopernik Teorisi kusursuz değildi. Gözlemlerinde hatalar vardı. Ancak bilim bir bayrak yarışı olduğu için, Kopernik Devrimi ile başlayan yarışı; Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi bilim adamları devam ettirdi diyebiliriz.

  • Kopernik’in Kitabı “Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine”

Kopernik, Güneş Sistemi hakkındaki teorisini güçlü bir şekilde ortaya koymak için bir kitap yazdı. Ancak kitabı 1532 yılında bitirdiği halde, 1543 yılına kadar yayınlamadı. Bilim dünyasında aşağılanmaktan çekiniyor ve elindeki verilerden emin olmak istiyordu.

Günümüzde Astronomi Bilimi‘nin en önemli temeltaşı olarak kabul edilen bu kitap, kimse tarafından ciddiye alınmadı. Yalnızca 400 kişinin satın aldığı kitap, bazı insanlar tarafından matematiksel bir kurgu; yani gerçekdışı bir fantezi olarak kabul edildi. Kitabı ciddiye alan insan sayısı çok azdı.

  • Kopernik Devrimi Nedir?

Kopernik‘in hayatı boyunca, Batlamyus‘un dünya merkezli evren modeli kabul görmeye devam etti. Kopernik’in buluşunun etkisi ancak ölümünden yıllar sonra ortaya çıkmaya başladı.

Güneş merkezli evren modeli, yaygın olarak kabul görmeye başlayınca, bilim dünyasındaki uyanışa “Kopernik Devrimi” adı verildi. Nikolas Kopernik’in Teorisi, Modern Astronomi‘nin ilk adımı olarak kabul edilir.

  • Kopernik’in Dünyaya Huzurla Veda Etmesi

1542 yılı sonlarında, Nikolas Kopernik inme geçirdi ve felç oldu. 24 Mayıs 1543 yılında 70 yaşındayken öldü.

Söylentiye göre Kopernik ölmeden önce komadan uyanıp, son bir kez kitabına bakmış ve gülümseyerek gözünü kapatmış. Hayata geliş nedeni olarak gördüğü Kopernik Devrimi‘ni miras bırakmış olmanın huzuru ile hayata gözlerini yummuş.

Kendisinin bıraktığı astronomi mirası Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi bilim adamları tarafından geliştirildi. Albert Einstein ve Stephen Hawking‘e kadar gelen bayrak yarışında start veren kişi oldu.

Nikolas Kopernik Kısaca Kimdir by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *