Kutsal Roma Germen İmparatorluğu

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa/Özet Bilgi

Kral Şarlman (Büyük Karl veya Charlemagne) Kimdir?

Charlemagne (Şarlman) dünya tarihinde Charles the Great olarak da bilinir. Şarlman, dağınık prenslikler halinde yaşayan Batı Avrupa‘yı; tek bir bayrak altında toplar ve günümüzdeki Avrupa’nın temellerini atar. Hristiyan ülkeleri tek bir yönetim altında birleştirdiği gibi, ekonomik reformlar ile büyük bir refah sağlar.

Şarlman Reformları ve Karolenj Rönesansı

Şarlman‘ın en çok saygı duyulan hamlesi, eğitim sisteminde büyük gelişmeler sağlaması ve akademik bir standart getirmesi olur. Okullar açıp eğitimi tabana yayar ve zengin bir eğitim müfredatı oluşmasına ön ayak olur. Karolenj Rönesansı adı verilen bir aydınlanma dönemini başlatıp, Avrupa‘nın Karanlık Çağ‘dan çıkmasını sağlar.

Kral Şarlman ve Hristiyanlık

Tüm bu yapısal reformların üzerine, Hristiyanlığın tüm imparatorlukta egemen din olmasına öncülük eder. Kendisinden önce parçalanmış ve feodal bir görüntü çizen Avrupa‘yı derleyip toparlar ve günümüzde “Avrupa’nın Babası” olarak kabul edilir.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Tarihi

Avrupa tarihine damga vuran Şarlman (Charlemagne) kimdir ve neden Avrupa tarihinde bu kadar önemlidir? Bu konuyla ilgili temel bilgileri başlıklar altında özetlemeye çalışalım.

Avrupa’nın Roma İmparatorluğu Sonrasında İlk Kez Birleşmesi

Avrupa, Batı Roma İmparatorluğu‘nun 476 yılında çökmesinden sonra, birçok mikro krallığa bölünür ve merkezi yönetimden yoksun kalır. Şarlman 768 yılında önce Frank Kralı olur. Ardından Batı Avrupa‘da birliği sağlama amacıyla bir dizi askeri sefer düzenler ve başarılı olur.

Uzun ve çetin geçen savaşların sonunda, Şarlman artık Avrupa‘daki en büyük kraldır. Bu tarz bir merkezi yönetim, Batı Roma‘dan beri ilk kez görülmektedir. Şarlman‘ın kurduğu bu ilk Krallık, Karolenj İmparatorluğu olarak da bilinir. Günümüzün Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Kuzey İtalya sınırlarını içine alır.

Şarlman’ın Papa Tarafından Kutsal Roma İmparatoru İlan Edilmesi

Papa III. Leo, 799 yılında Roma‘daki bazı hizipçiler tarafından tehdit edilir. Düşmanlığın saldırıya dönüşmesi üzerine Papa, Şarlman’dan koruma talep eder. Şarlman, Papa’nın düşmanlarını saf dışı bırakır ve Vatikan‘ın otoritesini sağlar. Buna karşılık, Papa da Şarlman’ı Roma İmparatoru ilan eder.

Şarlman, Papa tarafından İmparator ilan edildiği 800 yılından, 814 yılına kadar hüküm sürer.

Kral Şarlman (Charlemagne) Papa Leo’nun Elinden Taç Giyiyor

kutsal roma germen imparatorluğu tarihi
Kral Şarlman (Charlemagne)

Kutsal Roma ve Bizans İmparatorluğu Arasındaki Ünvan Karmaşası

Bu hamle, yüzlerce yıl boyunca Avrupa‘da hüküm sürmüş; düzen ve dirliği sağlamış Roma İmparatorluğu‘nun yeniden diriltilmesi çabasıdır. Ancak Roma İmparatorluğu, M.S. 395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştü.

Mirasçılardan Batı Roma İmp. çökmüş olmasına rağmen, Doğu Roma İmparatorluğu halen ayaktaydı. Bizim Bizans İmparatorluğu olarak idrak ettiğimiz Doğu Roma da kendini Roma‘nın devamı saymaktaydı. Bu ikilik uzun vadede Hristiyanları da ikiye böldü.

Şarlman’ın Hristiyanlığın Tüm Avrupa’ya Yayılmasındaki Rolü

Şarlman, Hristiyanlık inancına sıkı sıkıya bağlıydı. Papa‘nın kendisini Roma İmparatoru ve Hristiyanlığın koruyucusu ilan etmesi ile birlikte, dini yaymak için daha sıkı çalışmaya başladı. Şarlman‘ın en pozitif yönü eğitime ve disipline verdiği önemdi.

Bu vizyonu sayesinde, Hristiyan din adamlarının İlahiyat eğitimi almasını sağladı ve rahipliğe bir standart getirdi. St. Benedict isimli bir din adamı tarafından yazılmış olan ve Hristiyan dünyasında itibar gören Aziz Benedict Kanunları‘nı referans aldı.

Rahipler ve Manastır keşişleri sıkı bir din eğitiminden geçtiler. Şarlman‘ın Avrupa kültürüne en büyük katkılarından biri de, Kilise müziğinin gelişmesini sağlamasıdır. Bu hamle uzun vadede Avrupa‘da müzisyenliğin ve müzik enstrümanlarının gelişmesine büyük katkı sağlar.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Tarihi ve Harita

kutsal roma imparatorluğu haritası
Kutsal Roma İmparatorluğu Haritası

Karolenj Rönesansı’nın Arkasındaki Güç Kral Şarlman

Şarlman, günümüz Almanya’nın Aachen kentindeki sarayında; dönemin en önde gelen bilginlerini topladı. Bunların arasında York‘lu Alcuin isminde ünlü bir alim de vardı. Bu bilim adamlarının ve entelektüellerin desteği ile Karolenj Rönesansı adı verilen bir dönemi de başlatmış oldu.

Karolenj Rönesansı; mimarlık, sanat, edebiyat ve bilim konularında sürekli bir gelişimi öngören bir manifestoydu. Bu önemli atılım ile Batı Avrupa, skolastik düşüncenin sebep olduğu Karanlık Çağ‘dan çıktı ve aydınlanma çağının temellerini attı.

Şarlman’ın Altına Dayalı Ekonomiyi Yeni Para Birimi İle Beslemesi

Şarlman, yürürlükte olan altına dayalı para sistemini ortadan kaldırdı. Bunun temel sebeplerinden biri, o dönemde piyasada yeterince altın bulunmaması ve bunun da ticaretteki para dolaşımına sekte vurmasıydı. Şarlman, “Livre” adı verilen yeni bir para bastırdı. Bu para altından daha bol bulunan gümüşe dayalı bir materyaldi.

Böylece ticaretin önü açıldı ve Avupa‘nın refaha ulaşması çabuklaştı. Livre oldukça akıllıca tasarlanmış bir para sistemiydi. Ekonomide bir yapıtaşı olarak; sonradan İngiliz Sterlini, İspanyol Dinarı ve İtalyan Lirasına örnek teşkil etti.

Şarlman’ın Aachen Şehrinde Palatine Şapeli’ni İnşa Ettirmesi

Karolenj Rönesansı ile doğan mimari akım, erken Hristiyan ve Bizans mimarisinden esinlenmişti. Kendi entelektüel kazanımlarını da bu geleneksel mimariyle harmanlayan Karolenj Mimarisi, ortaya Palatine Şapeli gibi bir yapı koymayı başardı.

Palatine Şapeli yeni mimarinin ortaya koyduğu en güzel meyve olarak, Şarlman’ın İmparatorluk Kilisesi olarak kullanıldı. Lorsch Manastırı da bu dönemin karakterini yansıtan yapılardandır.

Almanya’nın Aachen Kentindeki Palatine Şapeli

karolenj rönesansı
Aachen Kentindeki Palatine Şapeli

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Bizans

Roma İmparatorluğu M.Ö. 509 yılında kurulmuş ve M.Ö. 27 yılına kadar Cumhuriyet ile yönetilmişti. Jül Sezar’ın evlatlık oğlu Octavianus tarafından bir İmparatorluğa dönüştürüldü.

Octavianus, Augustus adını alarak Roma İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı oldu. Roma, uzun yıllar Avrupa‘da egemen olduktan sonra, 395 yılında İmparator Theodosius tarafından Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü.

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) varlığını 1453 yılına kadar sürdürmeyi başardı. Ancak Batı Roma İmparatorluğu bölünmeden yalnızca 81 yıl sonra, 476 yılında tarihe karıştı.

Papa’nın Batı Avrupa’nın Manevi Lideri Olması

Batı Roma İmparatorluğu’nun Kuzey‘den gelen Barbar (Gotlar) saldırıları ile erkenden çökmesi, Avrupa‘da büyük bir otorite boşluğu ve kaosa yol açmış oldu. Bu otorite boşluğunu dolduran kişi Papa ve Katolik Kilise yapılanması oldu.

Doğu‘da ise Papa‘ya denk bir lider olan Konstantinopolis Patriği vardı. Ancak Patrik, Bizans İmparatoru‘nun koruması altındaydı. Uzun yıllar Bizans‘ta işler iyi gitti. Doğu Hristiyanlığı ve Roma‘dan miras devlet yapılanması, saat gibi işledi. Batı’da ise durum tam tersiydi.

Papa’nın gücü, manevi bir temele dayandığı için yeterince etkili olamıyordu. Askeri bir güç ve otorite boşluğunu doldurma gereği hasıl oldu.

Batı Avrupa’da Din ve Devlet Dengesinin Tekrar Tahsis Edilmesi

İşte bu noktada yazıya başladığımız yere dönüyoruz. Papa‘nın yönetim erkine, Roma‘da fiziksel bir saldırı olunca; Papa artık bu işe bir çözüm bulmak istedi. Bunun üzerine yıkılan Batı Roma İmparatorluğu’nun yerine bir siyasi erk tahsis etmek gerekliydi.

Yeni Batı Roma Krallığı için, Şarlman (Charlemagne) uygun görüldü. Şarlman artık Kutsal Roma İmparatoru idi ve tüm Batı Avrupa’yı, Papa’nın da sağladığı destek ile yönetiyordu.

1025 Yılındaki Büyük Ayrılık’ın (Great Schizm) İlk Sinyalleri

Ancak Batı Roma’nın yıkılmasından sonra parçalanan Büyük Roma’nın mirasını Bizans (Doğu Roma) sahiplenmişti. Onlar kendilerini Roma İmparatorları olarak görüyorlardı. Şarlman‘ın Roma İmparatoru olması, Hristiyan Bizans ve ona bağlı olan Doğu Kilisesi ile, Papa ve onun önderliğindeki Batı Kilisesi arasında büyük siyasi krizlere yol açtı.

Bu kriz Şarlman’ın ardılı Otto (Saltanat yılları: 961-973) döneminde aşılmaya çalışıldı. Otto bir Bizans Prensesi olan Theophanu ile evlendi ve anlaşmazlık geçici olarak aşıldı.

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Altın Çağı

Hohenstaufen Hanedanı (1155–1268) döneminde Kutsal Roma İmparatorluğu yükseliş dönemini yaşadı. En büyük sınırlarına erişti ve Avrupa’nın ortasında büyük bir siyasi güç haline geldi.

Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu‘nun en ünlü Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu da Avrupa’da güçlü ve söz sahibi bir krallıktı.

Sultan Orhan Gazi döneminden itibaren Balkanlarda toprak kazanmaya başlayan Osmanlı, Sultan Süleyman döneminde Viyana kapılarına kadar dayanmıştı. Dönemin Kutsal Roma İmparatoru olan Şarlken ile Sultan Süleyman arasında yoğun bir diplomasi söz konusuydu.

Kutsal Roma İmparatoru Şarlken ve Sultan Süleyman

Kral V. Charles olarak bilinen Şarlken ile Kanuni Sultan Süleyman bizzat savaş meydanında karşı karşıya gelmedi. Ancak hükümdarlıkları boyunca Kutsal Roma İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında büyük bir mücadele oldu.

Kutsal Roma İmparatorluğu, Şarlman’ın 800 yılında Papa tarafından İmparator ilan edilmesinden, 1806 yılına kadar varlığını sürdürmüş olan köklü bir imparatorluktur. Günümüz Avrupa medeniyetinin oluşmasında büyük bir payı vardır.

Kutsal Roma İmparatorluğu Kısa Tarihi by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *