Nemrut Dağı Ören Yeri

Adıyaman Nemrut Dağı Ören Yeri Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Makedonya İmparatorluğu‘nun kralı II. Philip, M.Ö. 336 yılında bir suikaste kurban gitti. Yerine geçen oğlu İskender (Alexander) ise dünyanın kaderini değiştirecek biriydi. Günümüzün Yunanistan sınırları içindeki Makedonya’da taç giyen Büyük İskender, krallığında huzuru sağladıktan hemen sonra sefere çıktı.

Anadolu’ya 32.000 piyade ve 5100 süvari ile giriş yapan İskender, güçlü Pers krallığını Küçük Asya‘dan söküp attı. Uzun yıllardır Pers işgalinde olan Yunan şehir devletleri, İskender’i bir kahraman gibi karşılamıştı. Özgürleştirilen şehirlerden biri, günümüzün en meşhur antik kentlerinden olan Efes‘ti.

Dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmaya niyetli olan İskender, önce İran‘a, sonra Antik Mısır‘a ve nihayetinde Hindistan‘a kadar ilerlerdi. Bilinen dünyanın büyük bir bölümünü ele geçiren İskender, yaptığı askeri seferler aracılığı ile antik medeniyetlerin kültürel mirasını da birbiriyle harmanlamıştı. Büyük İskender sayesinde Antik Yunan mirası tüm dünyaya yayıldı. Batı ile Doğu arasında adeta bir kültür köprüsü oluştu.

Tahtta kaldığı 14 yıl içinde fırtına gibi esen Büyük İskender, 32 yaşında ateşli bir hastalıktan hayata gözlerini yumdu. Ancak bu kısacık süre içinde hayallerini gerçekleştirmeyi başarmıştı. Büyük İskender’in ölümünün ardından, generalleri başa geçti. Makedonya İmparatorluğu artık dörde bölünmüştü. Kassandros (Cassander), Ptolemaios (Ptolemy), Lisimahos (Lysimachus) ve Seleukos (Seleucus) adlı generaller, Diadokhlar Dönemi adıyla bilinen Halefler Dönemi’nin kralları olmuşlardı.

İskender’in generallerinden Seleukos’un imparatorluğu, günümüzün Güneydoğu Anadolu, Suriye, Irak ve İran bölgelerini kapsıyordu. M.Ö. 313 yılında kurulan Seleukos İmparatorluğu, M.Ö. 190 yılına kadar bölgeye hükmetti. Ancak 190 yılında patlak veren Magnesia Muharebesi‘nde, Roma İmparatorluğu tarafından yenilgiye uğratıldı. Ağır bir mağlubiyet alan imparatorluk yıkılmaya yüz tutmuştu.

Seleukos İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla, bölgedeki bazı krallıklar özgürlüğünü ilan etti. Bunlardan biri de, yazımızın ana konusunu oluşturan Kommagene Krallığı idi. M.Ö. 163 yılında kurulan Kommagene Krallığı, günümüzün Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsıyordu.

Kommagene Krallığı ve Kral Antiochos

Kommagene Krallığı‘nın tarihinden bahsederken, Büyük İskender dönemine kadar geri gitmemizin sebebi, o dönemdeki kültürel etkileşimi vurgulamaktı. Batı ile Doğu kültürlerini sentezleyen Büyük İskender, bununla da yetinmeyip Pers Kralı III. Darius‘un kızı ile evlenmişti. Öykümüzün kahramanı Kral I. Antiokhos da bu olaylardan esinlenen bir kişilikti.

I. Antiokhos, Kommagene Krallığı’nı milattan önce 70 ile 36 yılları arasında yönetti. Anne tarafından Makedonya Kralı Büyük İskender, baba tarafından ise Pers Kralı Büyük Darius soyundan geldiğini iddia ediyordu. Bu sebeple de Batı ve Doğu kültürlerini harmanlamak istiyordu.

Kral Antiokhos çok tanrılı Yunan mitolojisi ile Zerdüştlük arasında bir bağ kurmak istedi. Bu amaçla da deniz seviyesinden 2100 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na muhteşem bir tapınak inşa ettirdi. Hem Tapınak, hem de anıt mezar işlevi görecek bu yapının çevresini de yerden 8 metre yükseklikteki heykeller ile süsledi.

Bu heykeller Antik Yunan ve Pers dinlerindeki tanrıların birer yansımasıdır. Bize daha tanıdık gelecek Yunan Mitolojisi ile yorumlarsak, heykeller Zeus, Apollon ve Herkül‘e aittir. Ancak bu figürler, aynı tanrıların Pers dinindeki karşılığını da temsil etmektedir. Bunlara ek olarak iki aslan ve iki kartal heykeli de vardır.

Antiokhos’un Pers ve Makedonya soyundan atalarını temsil eden insan kabartmaları da oldukça etkileyicidir. Heykellerin üzerindeki sanatsal yorum Grek, Pers ve Ermeni kültürünün etkilerini taşır.

Kommagene Kralı I. Antiokhos kendi heykelini de tüm bu sembolik figürlerin arasında yerleştirmiş ve tüm kutsal karakterlerle özel ilişkisini vurgulamıştır. Antiokhos’un kendini Tanrı-Kral ilan ettiği ve öldükten sonra kutsal bir kişilik olarak tapınılmayı istediği açıktır.

Nemrut Dağı’ndaki Heykeller

Adıyaman Nemrut Dağı giriş ücreti
Adıyaman Nemrut Dağı

Photo by Wikimedia User: Zhengan

Nemrut Dağı Ören Yeri Giriş Ücreti 2021

Adıyaman Nemrut Dağı giriş ücreti 25 Türk Lirası‘dır. 18 yaşın altındaki öğrenciler için giriş ücretsizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir örenyeri olan Nemrut Dağı’nda müzekart geçerlidir.

Adıyaman Nemrut Dağı Ziyaret Saatleri 2021

Adıyaman Nemrut Dağı, yaz sezonu olarak kabul edilen 1 Nisan ile 1 Ekim arasında Gün Doğumu ile Gün Batımı arasında ziyarete açıktır. 1 Ekim ile 31 Mart arasındaki kış sezonunda ise sabah 08:00’da açılır ve akşam güneş batınca kapanır. Nemrut Dağı Örenyeri, haftanın her günü ziyarete açıktır.

Türkiye’deki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir. Bu sebeple Nemrut Dağı’na gitmeden önce Nemrut Dağı Ören Yeri’nin resmi internet sitesini ziyaret edip, son durumu gözden geçirmenizi öneririm.

Adıyaman Nemrut Dağı Hakkında Bilgi by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *