Sümela Manastırı, özünde Hz. İsa’nın annesi Meryem‘e adanmış bir ibadet yeridir. Sarp bir tepe üzerinde kurulmuş olan Manastır, erken dönem Hristiyan dünyasında bir inzivaya çekilme yeriydi.

Manastır, Trabzon‘un Maçka ilçesindeki Karadağ’ın eteklerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte konumlanır ve Altındere Vadisi’ne tepeden bakar.

Manastıra adını veren “Sou Mela” kelimeleri, aslında Karadağ‘ın eski adıdır. Manastır’ın orijinal adı Karadağ Kutsal Meryem Manastırı‘dır. Uluslararası kaynaklarda ise Panagia (Hz. Meryem’e kutsallık atfeden bir sıfat) Soumela Monastery olarak geçer.

Hem Bizans, hem de Osmanlı dönemlerinde dini işlevini sürdürmüş olan Manastır, 1923‘teki nüfus mübadelesinden sonra terk edilmiştir. 1930‘larda çıkan bir yangın sebebiyle manastırın önemli bir bölümü yanmış ve harabeye dönmüştür. Yakın zamanda yapılan çalışmalar sonunda Sümela Manastırı‘nın restorasyonu tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır.

Hristiyanlıkta Manastır Hayatı

Hristiyanlığın, Roma İmparatorluğu’nun baskısı altında olduğu dönem 300 yıl sürdü. Hz. İsa’nın öldüğü yıl olarak kabul edilen 30 ile 313 yılları arasında Hristiyanlar büyük bir baskı altında yaşadılar. Nihayet 313 yılında İmparator Konstantin tarafından Milano Fermanı yayınlandı ve Hristiyan inancı serbest bırakıldı.

Hristiyanlığın ibadet esaslarının 325 yılındaki İznik Konsili‘nde belirlenmesinin ardından, Roma toprakları içinde hızla yayıldı. İmparator Konstantin Hristiyanlığı kabul ettiğinde Roma İmparatorluğu’nda Hristiyan nüfusun, pagan olanlara oranı %10 iken, kısa sürede her şey değişiverdi.

Roma, Hristiyanlığı o kadar hızlı ve kararlı bir şekilde benimsedi ki, 390‘lı yıllara gelindiğinde Hristiyanlık devlet dini olmuştu. Daha önce Hristiyanlara karşı uygulanan baskılar ise paganlara karşı uygulanmaya başlanmıştı. Takip eden yıllarda paganizm Roma topraklarından adeta silinecekti.

4. ve 5. Yüzyıllar, kendine geniş bir yayılma alanı bulan Hristiyanlığın felsefi temellerinin atıldığı yıllar oldu. Tarihin en ünlü kilise önderleri de bu yıllar içinde ortaya çıktılar. Bunların önemli bir bölümü Anadolu coğrafyasında doğmuş, büyümüş ve piskoposluk makamına gelmiştir. Roma’nın Doğu ve Batı olarak bölündüğü bu yıllardaki kilise önderlerinden en ünlüleri Kayserili Basileios, Nenizili Gregorios ve Antakyalı Ioannis Hrisostomos‘tur.

Erken dönem Hristiyanlar, Kapadokya gibi kırsal coğrafyalarda saklanarak ibadet etmişlerdir. Bu konuya Ihlara Vadisi’ni veya Derinkuyu ve Kaymaklı gibi yeraltı şehirlerini örnek gösterebiliriz. Asırlar sonra inancını özgürce yaşamaya başlayan Hristiyanlar ise büyük bir coşkuya kapılmışlardı. Hz. İsa‘nın tavsiye ettiği gibi yalın bir hayat yaşamak ve kendilerini dünya nimetlerinden soyutlamak istiyorlardı. Bu sebeple inzivaya çekilme ve keşiş hayatı yaşama konusunda büyük bir patlama yaşandı.

İşte Sümela Manastırı da, tam olarak böyle bir dönemde kuruldu. Balkanlardan, Kafkaslara uzanan Doğu Roma İmparatorluğu toprakları içinde kurulan yüzlerce manastırdan biriydi.

Sümela Manastırı Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Hıristiyan inancına göre bu manastırın yeri, sonradan azizlik mertebesine yükselen iki keşiş tarafından belirlenmiş. Barnabas ve Sophronios isimli keşişler, bir gece Meryem‘i; kucağında bebek İsa‘yı taşır halde rüyalarında görmüşler. Meryem Ana’nın ardından yürüyüp bu tepeyi işaret ettiğine şahit olmuşlar.

Uyandıklarında rüyada kendilerine tarif edilen yere doğru yola çıkan keşişler, tam da Sümela Manastırı’nın olduğu yerde karşılaşmışlar. Aynı rüyayı gördüklerini fark etmiş ve bunun ilahi bir işaret olduğunu hükmetmişler. Kutsal olarak kabul edilen bu bölgede, 386 yılında Sümela Manastırı inşa edilmiş.

İlk inşası Roma İmparatoru I. Theodosius dönemine denk gelen manastır, çeşitli zamanlarda yeniden restore edilmiş. Örneğin 6. Yüzyıl’da İmparator Justinianus‘un ünlü generali Belisarius tarafından ihya edilmiş. Çeşitli Bizans imparatorları tarafından restore edilen manastır, en son şeklini Trabzon İmparatorluğu döneminde almış.

Sümela’nın Kutsallığı Nereden Geliyor?

Hristiyanlıkta kiliselerin kutsal emanetleri çok önemlidir. Örneğin İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nde önemli ikonaların yanı sıra aziz ve azizelerin rölikleri bulunur. Bir kilisenin havariler veya azizler ile ilişkili bazı emanetleri varsa, bu kutsal objeler o kilisenin manevi değerini çok yükseltir.

Sümela Manastırı’nda Ortodoks dünyasında çok önemli olan Panagia Soumela İkonası vardı. Rivayete göre bu ikona bizzat Hz. İsa‘nın havarisi ve İncil yazarı Aziz Luka tarafından yapılmış ve boyanmıştı. Bu ikonanın mucizelere vesile olduğuna inanılıyordu.

Panagia Soumela İkonası Nerede?

Panagia Soumela İkonası, 1923’teki nüfus mübadelesi sırasında Türkiye’yi terk eden rahipler tarafından yakınlardaki bir kilisenin zeminine gömüldü. Azize Barbara Manastırı olan bu yerin avlusunda yaklaşık 8 yıl boyunca toprak altında kaldı. 1931 yılında Yunanistan başbakanı Venizelos, dönemin Türkiye başbakanı olan İsmet İnönü’den ikonanın iadesini rica etti.

Türkiye tarafından verilen özel izinle, mübadele sırasında ikonayı bizzat gömen rahiplerden biri olan Ambrosios, Trabzon’a geldi. 1931 yılında St. Barbara Kilisesi’nde yapılan kazıda ikona bulundu ve Yunanistan’a iade edildi. Hristiyan dünyası için çok kutsal olan ikona, önceleri Atina’daki Benaki Müzesi’nde muhafaza edildi.

İlerleyen zamanlarda ikonanın manevi önemi nedeniyle bir kilise içinde tutulması gerektiğine karar verildi. Bu amaçla Yunanistan’da “Yeni Sümela Manastırı” adında bir kilise inşa edildi ve ikona buraya yerleştirildi. Günümüzde Ortodoks Hristiyanlar için bu ikonanın bulunduğu kilise hac yolu üzerinde kabul edilir. (Kaynak: OrthodoxWiki)

Karadağ’ın Eteklerindeki Sümela Manastırı

Trabzon Sümela Manastırı giriş ücreti
Trabzon Sümela Manastırı

Trabzon Sümela Manastırı Giriş Ücreti 2021

Sümela Manastırı giriş ücreti 50 Türk Lirası‘dır. 18 yaşın altındaki öğrenciler için bilet ücretsizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olan Trabzon Sümela Manastırı’nda müzekart geçerlidir.

Trabzon Sümela Manastırı Ziyaret Saatleri 2021

Sümela Manastırı, yaz sezonu olan 1 Nisan ile 1 Ekim arasında sabah 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Kış sezonu olarak kabul edilen 1 Ekim ile 1 Nisan arasında ise 17:00’de kapanmaktadır. Sümela Manastırı haftanın her günü ziyarete açıktır.

Türkiye’deki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir. Müzeye gitmeden önce Trabzon Sümela Manastırı’nın resmi internet sitesini ziyaret edip, son durumu gözden geçirmenizi öneririm.

Trabzon Sümela Manastırı Giriş Ücreti by Serhat Engül

2 thoughts on “Trabzon Sümela Manastırı Giriş Ücreti 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *