2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yerini alan Kars Ani Harabeleri, Anadolu’nun kültürel zenginliğini simgeleyen bazı önemli yapılara ev sahipliği yapıyor. Ermeni mimarisinin nadide örneklerini görebileceğiniz Ani Ören Yeri, aynı zamanda Selçuklu Türkleri’nin de mirasını taşıyor.

Ani Harabeleri Hakkında Kısa Bilgi

Kars Ani Ören Yeri, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın bir noktada, Kars kent merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yapılan araştırmalar, kent civarındaki yaşamın binlerce yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Ancak bugünkü Ani Kenti içinde yer alan tarihi binaların çoğu Bagratuni Krallığı döneminde yapılmış.

İpek Yolu’nun Anadolu rotası üzerinde yer alan bu kentin, tarih boyunca önemli bir merkez olduğu biliniyor. Kentte Ermeni mimarisinin eşine az rastlanan örnekleriyle birlikte Gürcü, Selçuklu ve Bizans mimarisinin izlerini de görmek mümkün.

Ani Ören Yeri, 78 hektar büyüklüğündeki bir alanı kaplıyor. Arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş bu bölgede kervansaray, hamam, kilise, cami, saray, köprü gibi birçok tarihi yapı görülebiliyor.

Bagratuni Krallığı ve Ani Şehri Tarihi

Bagratuni Krallığı, Ermenistan topraklarının Arap egemenliğinden kurtulmasıyla kuruldu. Tarihi bulgular, bu krallığın 880’li yıllardan 1045’e kadar hüküm sürdüğünü gösteriyor. Bagratuni Krallığı, Doğu Roma İmparatorluğu ile Abbasi Halifeliği arasındaki güç çekişmesinde önemli bir noktada yer alıyordu.

Krallık, 200 yıldan daha kısa bir süre hüküm sürmüş olsa da, özellikle Kral III. Aşot döneminde kültürel ve ekonomik anlamda büyük gelişme gösterdi. Ani Kenti’nin büyük ölçüde III. Aşot’un eseri olduğunu belirtmekte fayda var.

III. Aşot dönemi, tarihçiler tarafından “Ermenistan’ın Altın Çağı” olarak kabul ediliyor. Ani kentinin de bu dönemde önem kazandığını söyleyebiliriz. Kral III. Aşot, devletin başkentini Kars’tan Ani’ye taşıdıktan sonra, burayı geliştirmeye başladı. Bu dönemde Ani’de inşa edilen kiliseler, okullar, hastaneler, konaklar ve saraylar günümüzde hâlâ görülebilmektedir.

Ani kenti, aynı zamanda önemli bir ticaret yolunun üzerindeydi, bu yüzden kentte birçok market, han ve atölye  bulunmaktaydı. III.Aşot, hüküm sürdüğü dönemde Ashotashen olarak bilinen büyük duvarları yaptırdı. Bu kentte yaptırdığı eserler Aşot’a Ermenice merhametli anlamına gelen Voghormat unvanını kazandırdı.

Kars Ani Harabeleri Gezilecek Yerler

Ani Ören Yeri’nde Bagratuni Krallığı döneminde yapılan eserler ön plana çıksa da buranın Selçuklu devrinde de önemli bir merkez olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, bugün Ani Harabeleri arasında Selçuklu mimarisinin örneklerini de görmek mümkün.

  • Ani Katedrali

Ani şehrinin en görkemli kilisesi, “Büyük Katedral” adıyla anılan bu yapıdır. Kilise aslında Hz. İsa’nın annesi Meryem’e adanmıştır. 989 yılında Kral II. Smbat döneminde yapımına başlanan kilise, 1001 yılında tamamlanmış. Kiliseyi Trdat adında bir Ermeni mimar inşa etmiş.

Kilisenin bu kadar ün kazanmasının sebebi de mimarından ileri geliyor. Çünkü Trdat, Orta Çağ Ermeni dünyasında en saygı duyulan mimarı olagelmiş. Teknikleri ile zamanının ötesine geçmeyi başaran ünlü mimar, Ani’nin gotik görünümlü bu katedraline hayat vermiş.

Ani Kentinin Ana Kilisesi

Kars Ani Harabeleri giriş ücreti 2020-2021
Ani Katedrali
  • Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

İnşası 1215 yılında tamamlanmış olan bu kilise, Ani’nin en iyi durumdaki yapısıdır. Tigran Honents isimli bir Ermeni tüccar tarafından yapılan bağışlarla inşa edilmiştir. Kilise oldukça etkileyici bir dekorasyona sahiptir.

Kilise, Ermeni toplumuna Hristiyanlığı getiren Aydınlatıcı Aziz Gregorios‘a (İng. Gregory the Illuminator, Erm. Surp Krikor Lusavoriç) adanmıştır. Aziz Gregorios aynı zamanda Ermeni Kilisesi’nin kurucusu olarak kabul edilir ve Türkiye’de kendisine adanmış birçok kilise vardır.

Kilisenin içinde paha biçilemez Orta Çağ freskoları vardır. Ermeni kiliselerinde fresko çok sık görülen bir şey olmadığından, buradaki çizimler kendine hastır. Çizimlerde Hz. İsa‘nın ve Aziz Gregorios‘un hayatı betimlenmiştir.

Ani Harabeleri Kışın Bir Başka Güzel

Kars Ani Harabeleri tarihi eserler
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
  • Surp Hripsime Manastırı (Bakireler Manastırı)

Türkiye Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri’nin batı yakasında bulunan Bakireler Manastırı (Genç Kızlar Kilisesi) Ani Kenti’ne ulaşan kervan yolunun başlangıç noktasında inşa edilmiş.

Üst satırlarda bahsettiğimiz tüccar Tigran Honents tarafından 13. Yüzyıl‘da yaptırılmış. Yüksek duvarlarla çevrili manastır, Azize Hripsime’nin rahibelerine adanmış. Manastır, Ani’de günümüze kadar ana hatlarıyla ulaşan nadir tarihi eserlerden biri.

Nam- Diğer Genç Kızlar Manastırı

Ani Harabeleri hakkında kısa bilgi
Surp Hripsime Manastırı
  • Menuçehr Camii

Ani, Anadolu’daki ilk Türk camisi olarak bilinen Menuçehr Camii’ne ev sahipliği yapıyor. Ani’yi 1064’te fetheden Sultan Alparslan kentin yönetimini 1072’de Müslüman Şeddadi Hanedanlığı‘na devretmiş. Cami de hanedanlığın beyi Ebul Menuçehr adına inşa edilmiş.

Caminin günümüze kadar aslı bozulmadan kalan tek kısmı, 99 basamaklı minaresidir. Geri kalan kısımları kısmen tadilattan geçmiştir. Ancak kuzey duvarında Küfi alfabesi motifleri ile işlenmiş olan “Bismillah” yazısı oldukça güzel bir sanat eseridir. Küfi, sanat eserlerinde kullanılması zor olan Arap harflerinin geometrik şekillerde çinilere, halılara ve hat eserlerine işlenmiş halidir.

Anadolu’nun İlk Türk Camisi Menuçehr

Kars Ani Harabeleri tarihi kısaca
Menuçehr Camii
  • Ani Şehir Surları

Ani’nin güçlü surları kenti tam olarak çevreliyor ve her türlü düşman saldırısından koruyordu. Şehrin en kuvvetli savunma duvarı, kuzey kısmında bulunmaktaydı. Çünkü bu cephe, Ani‘nin nehirler ve vadiler tarafından doğal olarak korunmayan tek yüzüydü.

Kaynakların çoğu, bu duvarları 977 ile 989 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan Kral Smbat‘ın inşa ettiğini aktarmaktadır.

Surlar, çok dikkatlice kesilmiş ve birbirine geçirilmiş bej bazalt ile kaplanmış beton çekirdekten yapılmış. Kırmızı ve siyah taş, yer yer surları desenlenmiş. Haçlar, hanedan arması ve tılsımlı hayvan ya da sembollerle süslemiş.

Ani Örenyeri Ana Giriş Kapısı

Ani gezilecek yerler blog yazısı
Ani Şehir Surları
  • Selçuklu Kervansarayı

Ani kenti, Çin‘den gelen ve Avrupa‘ya dek uzanan en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinde konumlanıyordu. Bu ticaret yolları üzerinde tüccarların istirahat edeceği kervansaraylar inşa edilirdi. Günümüzde Anadolu’da Selçuklu Devleti’nden kalan birçok kervansaray bulunmaktadır.

Ani’de 12. Yüzyıl’da inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, ana cadde üzerinde yer alıyor. Kervansarayın kapısındaki süslemeler, Selçuklu mimari üslubunun klasik özelliklerini yansıtıyor.

Kars Ani Harabeleri Giriş Ücreti 2021

Ani Harabeleri giriş ücreti 15 Türk Lirası‘dır. 18 yaş altı öğrenciler için giriş ücretsizdir. Kars Ani Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olduğu için girişte müzekart geçerlidir.

Kars Ani Ören Yeri Ziyaret Saatleri 2021

Ani Harabeleri, 1 Nisan ile 1 Ekim tarihleri arasında sabah 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kış dönemi olarak kabul edilen 1 Ekim ile 1 Nisan arasındaki dönemde ise akşam saat 17:00’de ziyarete kapanmaktadır.

Ani Ören Yeri’nin ziyaret saatlerinde çeşitli etkinlikler veya tadilatlar sebebiyle değişiklik olabilir. Bu yüzden, gitmeden önce son durumu görmek için müzenin resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kars Ani Harabeleri Giriş Ücreti by Serhat Engul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *